Gebruiksaanwijzing SHARP PG-A20X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP PG-A20X. Wij hopen dat dit SHARP PG-A20X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP PG-A20X te teleladen.


SHARP PG-A20X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4914 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP PG-A20X (5891 ko)
   SHARP PG-A20X OPERATION MANUAL (5891 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP PG-A20X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inleiding Basisbediening Aansluiten en opstellen Gebruiksvriendelijke functies Aanhangsel GEBRUIKSAANWIJZING PG-A20X MODEL LCD PROJECTOR BELANGRIJK Vul het serienummer in, dat staat aangegeven op het achterpaneel van de projector. Controleer of alle meegeleverde accessoires, zoals beschreven onder "Meegeleverde accessoires" op bladzijde 14 van deze gebruiksaanwijzing, inderdaad in de doos aanwezig zijn voor u de verpakking recyclet. Modelnummer: PG-A20X Serienummer: This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/ EEC. Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/ 68/EWG. Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE. [. . . ] · Bij sommige onderdelen moet u op \ of | drukken om het pictogram te ". kiezen met " Submenu 4 Druk op ' of " om de instelling van het onderdeel te kiezen dat wordt weergegeven in het submenu. Basisbediening 5 6 Druk op . · Het gekozen onderdeel wordt ingesteld. Druk op . · Het menuscherm verdwijnt. 35 Instellen van het beeld U kunt het beeld van de projector naar uw eigen voorkeur instellen in het menu "Beeld". Voorbeeld: het menu "Beeld" voor de INGANG 1 (RGB)-functie Het beeld instellen Kies het gewenste onderdeel in het menu "Beeld" en stel het beeld in. Beschrijving van de beeldinstellingen Instelbare onderdelen Kleurtmp instellen) (Kleurtemperatuur Kies "Kleurtmp" in het menu "Beeld" en kies de gewenste kleurtemperatuurinstelling. Beschrijving van de kleurtemperatuurinstellingen Mogelijke instellingen Druk op \ voor minder contrast. voor meer blauw. Contrast Helder Kleur Tint Scherpte Rood Blauw Beschrijving Lagere kleurtemperatuur voor warmere, roodachtige, fonkelende beelden. 5500K 6500K 7500K 8500K 9300K 10500K Hogere kleurtemperatuur voor koelere, blauwachtige, fluorescerende beelden. Opmerking · "Kleur", "Tint" en "Scherpte" verschijnen niet wanneer u INGANG 1 kiest en het "Signaaltype" instelt op "RGB" of het "Signaaltype" instelt op "Auto" en het ingangssignaal wordt herkend als een RGB-signaal. · "Scherpte" kan worden aangepast wanneer 480I-, 480P-, 540P-, 580I-, 580P-, 720P-, 1035I- of 1080I-signalen worden herkend terwijl het "Signaaltype" voor INGANG 1 is ingesteld op "Component" of is ingesteld op "Auto" en het ingangssignaal wordt herkend als een componentsignaal. · Om alle instelbare onderdelen terug te stellen, kiest u "Reset" en drukt u op . Opmerking · De waarden voor "Kleurtmp" zijn bij benadering. 36 Gamma (Gammacorrectie) Signaaltype Signaaltype) (de instelling Gamma is een functie die de kwaliteit van het beeld verbetert en een rijker beeld creëert door de donkere gedeelten van het beeld helderder weer te geven zonder de helderheid van de heldere gedeelten te veranderen. Wanneer u beelden weergeeft met veel donkere scènes, zoals een film of een concert, of wanneer u beelden weergeeft in een helder verlichte ruimte, maakt deze functie de donkere scènes beter zichtbaar een geeft het beeld een grotere diepte. Het signaaltype is vooraf ingesteld op "Auto"; in zeldzame gevallen kan het beeld echter onzuiver zijn. Selecteer in dat geval "RGB" of "Component" overeenkomstig het ingangssignaal. Kies "Signaaltype" in het menu "Beeld" en kies de instelling "Auto", "RGB" of "Component" voor INPUT 1. Beschrijving van de signaaltype-instellingen Mogelijke instellingen Kies "Gamma" in het menu "Beeld" en kies de gewenste gammastand. Beschrijving Auto Beschrijving van de gammastanden Mogelijke instellingen Ingangssignalen worden automatisch herkend als RGB of Component. RGB Component Instelling voor ontvangst van Component-signalen. Beschrijving Voor een standaardbeeld Geeft de donkere delen van het beeld helderder weer voor een betere presentatie. Geeft meer diepte aan de donkere delen van het beeld voor een boeiender bioscoopervaring. Voor natuurlijke kleurschakeringen bij het spelen van een spel, enz. Standaard Presentatie Cinema Spel Geheugen (Opslaan en oproepen van instellingen) Gebruik deze functie om de instellingen die zijn gekozen in het menu "Beeld" op te slaan. Ongeacht de gekozen ingangsstand of het gekozen signaaltype, kunt u de instellingen die u hebt opgeslagen op een geheugenplaats kiezen en toepassen. Basisbediening Opmerking · "Gamma" is niet beschikbaar voor INGANG 1 wanneer "sRGB" in het menu "Beeld" is ingesteld op "AAN". Kies "Geheugen" in het menu "Beeld" en de geheugenplaats waar u de instellingen wilt opslaan. Voer daarna via het menu "Beeld" de gewenste instellingen in. Beschrijving van de geheugenplaatsen Mogelijke instellingen sRGB (de instelling sRGB) Beschrijving Kies "sRGB" in het menu "Beeld" en kies de instelling " (AAN)" om het beeld weer te geven in een natuurlijke tint op basis van het oorspronkelijke beeld. Opmerking · Wanneer "sRGB" is ingesteld op "AAN"; · is Gamma niet beschikbaar. · kunnen "Rood", "Blauw" of "Kleurtmp" in het menu "Beeld" niet worden aangepast. · Voor meer informatie over de sRGB-functie bezoekt u "http://www. srgb. com/". De instellingen van alle onderdelen in het menu "Beeld" kunnen worden opgeslagen onder een geheugenplaats. De opgeslagen instellingen kunnen in elke ingangsstand worden gekozen. UIT Naast "Geheugen 1" t/m "Geheugen 5" kunnen andere instellingen in het menu "Beeld" worden opgeslagen voor elke ingangsstand. UIT" kunnen niet worden gebruikt wanneer een andere ingangsstand wordt gekozen. Geheugen 1 Geheugen 2 Geheugen 3 Geheugen 4 Geheugen 5 Als u de in het menu "Beeld" opgeslagen instellingen wilt gebruiken, kiest u "Geheugen" in het menu "Beeld" en de geheugenplaats waaronder u de instellingen hebt opgeslagen. Opmerking · Nadat u een geheugenplaats heeft gekozen, kunt u de hierin opgeslagen instellingen veranderen. [. . . ] 25 REK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 RGB-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 RS-232C-aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP PG-A20X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP PG-A20X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag