Gebruiksaanwijzing SHARP PG-A10X/A10S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP PG-A10X/A10S. Wij hopen dat dit SHARP PG-A10X/A10S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP PG-A10X/A10S te teleladen.


SHARP PG-A10X/A10S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4926 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP PG-A10X/A10S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG. Quest' apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC, come emendata dalla direttiva 93/68/EEC. Este equipamento obedece às exigências das directivas 89/336/CEE e 73/23/CEE, na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE. Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/CEE. Denna utrustning uppfyller kraven enligt riktlinjerna 89/336/EEC och 73/23/EEC så som kompletteras av 93/68/ EEC. [. . . ] · In het menu "Beeld" van INGANG 1 wordt "sRGB" alleen weergegeven wanneer het "Signaaltype" is ingesteld op "RGB" of "Auto" en het ingangssignaal wordt herkend als een RGB-signaal. 30 I INGANG 2/3-functie Hoofdmenu Beeld Bladzijde 36 Contrast Helder Kleur Tint Scherpte Rood Blauw Reset Kleurtmp 5500 K 6500 K 7500 K 8500 K 9300 K 10500 K Standaard Presentatie Cinema Spel Geheugen 1 Geheu. UIT Geheugen 5 Projectie Bladzijde 50 Voor Plafond+voor Achter Plafond+achter -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 Submenu Hoofdmenu Taal Bladzijde 28 English Deutsch Español Nederlands Français Italiano Svenska Português Gamma Geheugen Basisbediening Opties Bladzijde 44 Lamptimer (duur) Trapezium OSD Display [AAN/UIT] Videosysteem Auto Handmatig Auto PAL NTSC3. 58 SECAM NTSC4. 43 PAL-M PAL-N PAL-60 Sharp Blauw Geen Achtergrond Eco-functie[Eco/Standaard] Auto Power Off [AAN/UIT] Menupositie Midden Rechtsbov. Linksond. Menukleur [Ondoorschijnend/Doorschijnend] Wachtwoord Oud wachtwrd Nieuw wachtw Herbevestigen Oude code Nieuwe code Herbevestigen Anti-diefstal 31 Gebruik van het menuscherm De menuschermen stellen u in staat het beeld en diverse projectorinstellingen te regelen. U kunt de menu's bedienen via de afstandsbediening aan de hand van de volgende procedure. Voorbeeld: het menu "Beeld" voor de INGANG 1 (RGB)-functie Menuselectie (afstellingen) 1 Druk op . Invoertoets (ENTER) Toets voor ongedaan maken (UNDO) · Het menuscherm "Beeld" voor de gekozen ingangsfunctie wordt weergegeven. Opmerking · Het rechtsonder getoonde on-screen display verschijnt wanneer de INGANG 1 (RGB)-functie wordt geselecteerd. MENU-toets (MENU) ', ", \, | toetsen 2 Druk op \ of | om de overige menuschermen weer te geven. · Het menupictogram van het gekozen menu wordt gemarkeerd. Menupictogram Menuscherm Beeld Fijn sync. Opties Taal Projectie Menupictogrammen Opmerking · Het menu "Fijn sync. " is niet beschikbaar voor INGANG 2 of 3. · Voor bijzonderheden over de menu's, zie de boomdiagrammen op bladzijden 30 en 31. 32 3 Druk op ' of " om het onderdeel te kiezen dat u wilt instellen. · Het gekozen onderdeel wordt gemarkeerd. Opmerking · Om slechts één in te stellen onderdeel weer te geven, drukt u op na het kiezen van het onderdeel. Alleen de menubalk en het onderdeel dat u wilt instellen, worden weergegeven. Wanneer u dan op ' of " drukt, wordt het volgende onderdeel ("Rood" volgt op "Helder") weergegeven. · Druk op om terug te keren naar het vorige scherm. 4 Druk op \ of | om het gekozen onderdeel in te stellen. · De aanpassing wordt opgeslagen. Basisbediening 5 Druk op . · Het menuscherm verdwijnt. 33 Gebruik van het menuscherm Menuselectie (instellingen) 1 Druk op Invoertoets (ENTER) · Het menuscherm "Beeld" voor de Toets voor gekozen ingangsfunctie wordt ongedaan maken weergegeven. (UNDO) . Opmerking · Het rechtsonder getoonde on-screen display verschijnt wanneer de INGANG 1 (RGB)-functie wordt geselecteerd. MENU-toets (MENU) ', ", \, | toetsen Menupictogrammen 2 Druk op \ of | om de overige menuschermen weer te geven. · Het menupictogram van het gekozen menu wordt gemarkeerd. Menupictogram Menuscherm Beeld Fijn sync. UIT Naast "Geheugen 1" t/m "Geheugen 5" kunnen andere instellingen in het menu "Beeld" worden opgeslagen voor elke ingangsstand. UIT" kunnen niet worden gebruikt wanneer een andere ingangsstand wordt gekozen. Geheugen 1 Geheugen 2 Geheugen 3 Geheugen 4 Geheugen 5 Als u de in het menu "Beeld" opgeslagen instellingen wilt gebruiken, kiest u "Geheugen" in het menu "Beeld" en de geheugenplaats waaronder u de instellingen hebt opgeslagen. Opmerking · Nadat u een geheugenplaats heeft gekozen, kunt u de hierin opgeslagen instellingen veranderen. 37 Info · Wanneer "sRGB" is ingesteld op "AAN", kan het geprojecteerde beeld donker worden; dit betekent echter niet dat een storing is opgetreden. Instellen van het computerbeeld In het menu "Fijn sync. " kunt u het computerbeeld instellen, de displaystand van de computer aanpassen en het ingangssignaal controleren. Voorbeeld: het menu "Fijn sync. " voor de INGANG 1-functie Het computerbeeld instellen Wanneer "Automat. sync. " op "UIT" staat of wanneer verticale strepen zichtbaar zijn of flikkering optreedt in delen van het scherm als "Automat. sync. " op "AAN" staat, kunt u de instellingen "Klok", "Fase", "H-Pos" of "V-Pos" bijstellen om een optimaal computerbeeld te verkrijgen. Speciale func. speciale functies) (Instellen van Normaal gesproken wordt het soort ingangssignaal gedetecteerd en wordt de juiste resolutie automatisch ingesteld. Bij sommige signalen kan het echter nodig zijn om de optimale resolutieinstelling te kiezen in "Speciale func. " op het menuscherm "Fijn sync. ", in overeenstemming met de weergavefunctie van de computer. Kies het onderdeel in het menu "Fijn sync. " en stel het computerbeeld in. Beschrijving van de instelbare onderdelen Instelbare onderdelen Kies "Speciale func. " in het menu "Fijn sync. " en kies de juiste resolutie. Opmerking · Vermijd de weergave van computergegenereerde patronen die zich om de andere beeldlijn herhalen (horizontale strepen). (Het beeld kan hierdoor gaan flikkeren, wat het erg moeilijk maakt ernaar te blijven kijken. ) · Wanneer een DVD-speler of digitale video aangesloten wordt, kiest u 480P als ingangssignaal. · Zie "Signaal info (controleren van het ingangssignaal)" op de volgende pagina voor informatie over het momenteel gekozen ingangssignaal. Klok Fase H-Pos V-Pos Gebruik \ en | om de verticale ruis te regelen. de horizontale ruis te regelen (vergelijkbaar met tracking op uw videorecorder). het beeld op het scherm te centreren door het naar links of naar rechts te verplaatsen. [. . . ] 14 OSD Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Projectie (De geprojecteerde beelden omkeren/weergeven in spiegelbeeld) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Projectie bij plafondmontage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP PG-A10X/A10S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP PG-A10X/A10S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag