Gebruiksaanwijzing SHARP PG-A10X/A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP PG-A10X/A. Wij hopen dat dit SHARP PG-A10X/A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP PG-A10X/A te teleladen.


SHARP PG-A10X/A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4916 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP PG-A10X/A (5973 ko)
   SHARP PG-A10X/A OPERATION MANUAL (5973 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP PG-A10X/A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inleiding Basisbediening Aansluiten en opstellen Gebruiksvriendelijke functies Aanhangsel GEBRUIKSAANWIJZING PG-A10X-A MODEL LCD PROJECTOR BELANGRIJK Vul het serienummer in, dat staat aangegeven op het achterpaneel van de projector. Controleer of alle meegeleverde accessoires, zoals beschreven onder "Meegeleverde accessoires" op bladzijde 14 van deze gebruiksaanwijzing, inderdaad in de doos aanwezig zijn voor u de verpakking recyclet. Modelnummer: PG-A10X-A Serienummer: SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U. K. The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 5A fuse. Should the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked or and of the same rating as above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used. [. . . ] Voer daarna via het menu "Beeld" de gewenste instellingen in. Beschrijving van de geheugenplaatsen Mogelijke instellingen sRGB (de instelling sRGB) Beschrijving Kies "sRGB" in het menu "Beeld" en kies de instelling " (AAN)" om het beeld weer te geven in een natuurlijke tint op basis van het oorspronkelijke beeld. Opmerking · Wanneer "sRGB" is ingesteld op "AAN"; · is Gamma niet beschikbaar. · kunnen "Rood", "Blauw" of "Kleurtmp" in het menu "Beeld" niet worden aangepast. · Voor meer informatie over de sRGB-functie bezoekt u "http://www. srgb. com/". De instellingen van alle onderdelen in het menu "Beeld" kunnen worden opgeslagen onder een geheugenplaats. De opgeslagen instellingen kunnen in elke ingangsstand worden gekozen. UIT Naast "Geheugen 1" t/m "Geheugen 5" kunnen andere instellingen in het menu "Beeld" worden opgeslagen voor elke ingangsstand. UIT" kunnen niet worden gebruikt wanneer een andere ingangsstand wordt gekozen. Geheugen 1 Geheugen 2 Geheugen 3 Geheugen 4 Geheugen 5 Als u de in het menu "Beeld" opgeslagen instellingen wilt gebruiken, kiest u "Geheugen" in het menu "Beeld" en de geheugenplaats waaronder u de instellingen hebt opgeslagen. Opmerking · Nadat u een geheugenplaats heeft gekozen, kunt u de hierin opgeslagen instellingen veranderen. 37 Info · Wanneer "sRGB" is ingesteld op "AAN", kan het geprojecteerde beeld donker worden; dit betekent echter niet dat een storing is opgetreden. Instellen van het computerbeeld In het menu "Fijn sync. " kunt u het computerbeeld instellen, de displaystand van de computer aanpassen en het ingangssignaal controleren. Voorbeeld: het menu "Fijn sync. " voor de INGANG 1-functie Het computerbeeld instellen Wanneer "Automat. sync. " op "UIT" staat of wanneer verticale strepen zichtbaar zijn of flikkering optreedt in delen van het scherm als "Automat. sync. " op "AAN" staat, kunt u de instellingen "Klok", "Fase", "H-Pos" of "V-Pos" bijstellen om een optimaal computerbeeld te verkrijgen. Speciale func. speciale functies) (Instellen van Normaal gesproken wordt het soort ingangssignaal gedetecteerd en wordt de juiste resolutie automatisch ingesteld. Bij sommige signalen kan het echter nodig zijn om de optimale resolutieinstelling te kiezen in "Speciale func. " op het menuscherm "Fijn sync. ", in overeenstemming met de weergavefunctie van de computer. Kies het onderdeel in het menu "Fijn sync. " en stel het computerbeeld in. Beschrijving van de instelbare onderdelen Instelbare onderdelen Kies "Speciale func. " in het menu "Fijn sync. " en kies de juiste resolutie. Opmerking · Vermijd de weergave van computergegenereerde patronen die zich om de andere beeldlijn herhalen (horizontale strepen). (Het beeld kan hierdoor gaan flikkeren, wat het erg moeilijk maakt ernaar te blijven kijken. ) · Wanneer een DVD-speler of digitale video aangesloten wordt, kiest u 480P als ingangssignaal. · Zie "Signaal info (controleren van het ingangssignaal)" op de volgende pagina voor informatie over het momenteel gekozen ingangssignaal. Klok Fase H-Pos V-Pos Gebruik \ en | om de verticale ruis te regelen. de horizontale ruis te regelen (vergelijkbaar met tracking op uw videorecorder). het beeld op het scherm te centreren door het naar links of naar rechts te verplaatsen. het beeld op het scherm te centreren door het naar boven of naar onder te verplaatsen. Opmerking · U kunt het computerbeeld automatisch aanpassen door "Automat. sync. " in te stellen in het menu "Fijn sync. " of door op de toets AUTO SYNC te drukken. · Om alle instelbare onderdelen terug te stellen, kiest u "Reset" en drukt u op 38 . Automat. sync. (Instellen van de automatische synchronisatie) Wordt gebruikt om een computerbeeld automatisch in te stellen. (Controleren van het ingangssignaal) Kies "Signaal info" in het menu "Fijn sync. " om de informatie over het huidige ingangssignaal te bekijken. Opmerking · De projector geeft het aantal gescande lijnen, die beschikbaar zijn bij audiovisuele apparatuur zoals een DVD-speler of digitale video, weer. Signaal Info Kies "Automat. sync. " in het menu "Fijn sync. " kies de instelling " "(AAN) of " "(UIT). Beschrijving van de instelling voor automatische synchronisatie Mogelijke instellingen Beschrijving De automatische synchronisatie vindt plaats wanneer de projector wordt ingeschakeld of als de ingangssignalen worden veranderd wanneer de projector is aangesloten op een computer. De automatische synchronisatie wordt niet automatischuitgevoerd. AAN UIT Basisbediening Opmerking · De automatische synchronisatie wordt eveneens uitgevoerd door te drukken op op de projector of op de afstandsbediening. · De instelling van de automatische synchronisatie kan even duren, afhankelijk van het beeld van de computer die op de projector is aangesloten. · Wanneer instelling door automatische synchronisatie geen optimaal beeld oplevert, dan is handmatige instelling vereist. [. . . ] 25 REK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 RGB-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 RS-232C-aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP PG-A10X/A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP PG-A10X/A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag