Gebruiksaanwijzing SHARP MXC250E/F/FE/MXC300E/W/WE STARTGUIESDEITNLSENOFIDK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MXC250E/F/FE/MXC300E/W/WE. Wij hopen dat dit SHARP MXC250E/F/FE/MXC300E/W/WE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MXC250E/F/FE/MXC300E/W/WE te teleladen.


SHARP MXC250E/F/FE/MXC300E/W/WE STARTGUIESDEITNLSENOFIDK: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5648 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MXC250E/F/FE/MXC300E/W/WESTARTGUIESDEITNLSENOFIDK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 19 INSTALLATIEHANDLEIDING Deze handleiding bevat belangrijke informatie voor de installatie en het gebruik. de bedieningshandleiding van het apparaat staat op de meegeleverde cd-rom. Raadpleeg de bedieningshandleiding wanneer u het apparaat gebruikt verder na de installatie. Houd deze handleiding binnen handbereik zodat u deze indien nodig kunt raadplegen. [. . . ] • Deze handleiding bevat uitleg over het PC-faxstuurprogramma en het PPD-stuurprogramma. Houd er evenwel rekening mee dat het PC-faxstuurprogramma en het PPD-stuurprogramma voor sommige landen en regio’s niet beschikbaar zijn en niet worden weergegeven in de installatiesoftware. Installeer in dit geval de Engelstalige versie als u deze stuurprogramma’s wenst te gebruiken. Als u opmerkingen of vragen hebt over de handleiding, neemt u contact op met de dealer of dichtstbijzijnde erkende servicevestiging. • Dit product is onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles en inspectieprocedures. In het onwaarschijnlijke geval dat een defect of ander probleem wordt ontdekt, neemt u contact op met de dealer of dichtstbijzijnde erkende servicevestiging. € Behoudens voorzover wettelijk vereist kan SHARP niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten die optreden gedurende het gebruik van het product of de opties ervan, of defecten die het gevolg zijn van een onjuiste bediening van het product en de opties ervan, of andere defecten, of voor enige schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van het product. Producten die de ENERGY STAR® hebben verkregen, zijn ontworpen om het milieu te beschermen via superieure energie-efficiëntie. Producten die aan de ENERGY STAR®-richtlijnen voldoen, zijn voorzien van het hierboven getoonde logo. De producten zonder het logo voldoen mogelijk niet aan de ENERGY STAR®-richtlijnen. Dit product is enkel geschikt voor commercieel gebruik en is als dusdanig niet onderhevig aan Richtlijn (EC) 1275/2008 met implementatie van EU-richtlijn 2005/32/ EC inzake eco-designvereisten m. Sharp adviseert om dit toestel niet te gebruiken voor huishoudelijke doeleinden en zal voor zulk gebruik geen aansprakelijkheid aanvaarden. Als gebruik gemaakt wordt van regelingen of afstellingen of als procedures worden uitgevoerd die verschillen van wat hierin wordt gespecificeerd, kan gevaarlijke blootstelling aan straling het gevolg zijn. Voor een voltooide elektrische ontkoppeling, dient u de hoofdstekker uit het stopcontact te trekken. Het stopcontact moet in de nabijheid van de apparatuur geïnstalleerd zijn en eenvoudig toegankelijk zijn. Om aan de EMC-reglementen te voldoen, moet u afgeschermde interfacekabels bij dit apparaat gebruiken. Elke instructie geldt ook voor de optionele eenheden die bij deze producten gebruikt worden. Het functioneert op alle analoge telefoonnetwerken die voldoen aan de ES 203 021 richtlijn. Neem contact op met uw dealer of netwerkbeheerder als je niet zeker weet of uw netwerk functioneert volgens de ES 203 021 richtlijn. Hoewel alle inspanningen gedaan zijn om dit document zo nauwkeurig en behulpzaam mogelijk te maken, geeft SHARP Corportation geen garanties over de inhoud. Alle informatie die hierin is opgenomen kan zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. SHARP is niet verantwoordelijk voor verlies of schade, direct of indirect, welke ontstaat als gevolg van of verband houdend met het gebruik van deze handleiding. [. . . ] Na het instellen van de machine, zie [Systeeminstellingen] in de Bedieningshandleiding om een nieuw wachtwoord in te stellen. Informatie over afvalverwijdering voor bedrijven Als u het product voor zakelijke doeleinden heeft gebruikt en als u dit wilt weggooien: Neem contact op met uw SHARP distributeur die u inlichtingen verschaft over de terugname van het product. Het kan zijn dat u een afvalverwijderingsbijdrage voor de terugname en recycling moet betalen. kleine producten (en kleine hoeveelheden) kunnen door de lokale inzamelingsinrichtingen worden verwerkt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MXC250E/F/FE/MXC300E/W/WE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MXC250E/F/FE/MXC300E/W/WE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag