Gebruiksaanwijzing SHARP MX2X14N/3114N/ FR40UOPERATIONMANUAL,OPERATIONGUIDEFORDATASECURITYKIT,

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MX2X14N/3114N/. Wij hopen dat dit SHARP MX2X14N/3114N/ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MX2X14N/3114N/ te teleladen.


SHARP MX2X14N/3114N/ FR40UOPERATIONMANUAL,OPERATIONGUIDEFORDATASECURITYKIT,: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (630 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MX2X14N/3114N/ FR40UOPERATIONMANUAL,OPERATIONGUIDEFORDATASECURITYKIT, (629 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MX2X14N/3114N/FR40UOPERATIONMANUAL,OPERATIONGUIDEFORDATASECURITYKIT,

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MX-FR40U GEGEVENSBEVEILIGINGSKIT BEDIENINGSHANDLEIDING Inhoud Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Wanneer de gegevensbeveiligingskit is geïnstalleerd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ● Systeeminstellingen van de gegevensbeveiligingskit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ● Documentbeheerfunctie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ● Document Archiveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ● Scherm Authoriteitsgroepregistratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ● Wachtwoorden beveiligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ● Beperkingen op tandemkopiëren en tandemafdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ● Beveiligingsinstellingen op de webpagina's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ● Gekopieerde data overdragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Systeeminstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ● Werken met systeeminstellingen (beheerder) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ● Systeeminstellingen voor beveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ● Display-instell. lijst uitgevoerde taken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ● Weergaveinstelling opdrachtstatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ● Verwijder vergrend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ● Productcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Documentbeheerinstelling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ● Documentbeheer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ● Modi waaraan de documentbeheerfunctie kan worden toegevoegd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ● Documentbeheerfunctie inschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ● Documentbeheerfunctie gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Garantie Alhoewel alle pogingen zijn ondernomen om dit document zo nauwkeurig en behulpzaam mogelijk te maken, wordt door SHARP Corporation op generlei wijze garantie geboden voor wat betreft de inhoud ervan. Alle in deze handleiding opgenomen informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. [. . . ] Er verschijnt een bevestigingsbericht waarin u wordt gevraagd om op "Ja" of op "Nee" te duwen. Het is echter niet mogelijk om te annuleren tijdens het wissen. ) 14 Systeeminstellingen ■ Autom. Wissen Opstart Deze functie wist automatisch alle gegevens die in de machine zijn opgeslagen zodra de hoofdschakelaar wordt aan gezet. Systeeminstellingen Autom. Wissen Opstart Kies de gegevens die bij het opstarten gewist moeten worden. Annuleren OK Volledig Geheugen Bestandsgegevens(inclusief beschermde/vertrouwenlijke bestanden) Snelbestandgegevens(inclusief beveiligde bestanden) Taakstatus Lijst Van Uitgevoerde Taken De volgende gegevenstypes kunnen worden gewist. ● Volledig Geheugen ● Bestandsgegevens (inclusief beschermde/vertrouwelijke bestanden) ● Snelbestandgegevens (inclusief beveiligde bestanden) ● Taakstatus Lijst Van Uitgevoerde Taken Selecteer de selectievakjes van de gegevens die automatisch moeten worden gewist wanneer de aan-/uit-schakelaar wordt ingeschakeld en raak vervolgens de toets [OK] aan. Als er sprake is van een opgeslagen beeldverzendopdracht (fax-, netwerkscanof internetfaxopdracht)*, wordt "Autom. Wissen Opstart" niet uitgevoerd bij het inschakelen van de stroom. * Dit geldt ook voor nog niet afgedrukte binnengekomen faxen en internetfaxen. Het geldt echter niet voor gegevens in een faxgeheugenvak (behalve een vertrouwelijke geheugenvak). Zie de uitleg bij "Wisscherm 2" en "Mocht u het wissen van gegevens willen annuleren. . . " in "Voll. Geheugen Wissen" op pagina 12 van deze handleiding. 15 Systeeminstellingen ■ Tijdinstellingen voor wissen Om de beveiligingsinstellingen te versterken, kunt u het wissen van gegevens een ingesteld aantal keren herhalen voor elk onderdeel. Raak het selectievakje van elk punt aan en selecteer het aantal keren dat u het wissen van gegevens wenst te herhalen. Raak de toets [OK] aan als u klaar bent. Systeeminstellingen Tijdinstellingen voor wissen Aantal keren dat het wissen van gegevens wordt herhaald: Aantal herh. wissen bij jobeinde: Annuleren OK 1 1 1 Tijden Tijden Tijden ● Aantal keren dat het wissen van gegevens wordt herhaald U kunt een nummer tussen 1 en 7 opgeven voor het aantal malen dat het wissen van de gegevens wordt herhaald wanneer u "Voll. Geheugen Wissen", "Wis De Documentarchiveringsgegevens", "Wis alle gegev. Wissen Opstart] is geselecteerd. ● Aantal ● Aantal herhalingen progr. wissen bij jobeinde Het aantal maal dat automatisch wissen wordt herhaald na elke opdracht kan van 1 tot 7 worden ingesteld. De fabrieksinstelling is 1. Over de herhaalinstelling Als de herhaalinstelling (het aantal herhalingen) wordt verhoogd om de beveiligingsfunctie te verbeteren, zal het wissen van gegevens meer tijd vragen. Het is aan te raden om een herhaalinstelling voor "Aantal keren dat het wissen van gegevens wordt herhaald", "Aantal herh. wissen bij jobeinde" te selecteren die past bij uw behoefte aan beveiliging en gebruiksomstandigheden. 16 Systeeminstellingen ■ Deactiveren van documentarchivering Met dit programma beperkt u de archiveringsmodi van de functie documentarchivering. Documentarchiveringsmodi (Snelbestand-Modus, Gedeelde Modus en Vertrouwelijke Modus) kunnen elk afzonderlijk worden uitgeschakeld in elke functie waarin documentarchivering werkt (Kopieren, Printer, Scannen naar schijf en Beeld Verz. ) Systeeminstellingen Instellingen in-/uitschakelen Documentarchivering: Snelbestand-Modus Kopieren Printer Scannen naar schijf Beeld Verz. [. . . ] Het patroon wordt eenmaal afgedrukt voor elke keer dat de voorzijde en de achterzijde van het progineel wordt gescand. Als het patroon en de stempel elkaar overlappen, krijgt het patroon voorrang. Het patroon wordt eenmaal afgedrukt voor één scan of foto. Het patroon wordt op elke pagina van een vergroting over meerdere pagina's afgedrukt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MX2X14N/3114N/

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MX2X14N/3114N/ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag