Gebruiksaanwijzing SHARP MX2X14N/3114N OPERATIONMANUAL,OPERATIONGUIDE,

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MX2X14N/3114N. Wij hopen dat dit SHARP MX2X14N/3114N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MX2X14N/3114N te teleladen.


SHARP MX2X14N/3114N OPERATIONMANUAL,OPERATIONGUIDE,: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (24538 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MX2X14N/3114N OPERATIONMANUAL,STARTGUIDE, (2073 ko)
   SHARP MX2X14N/3114N OPERATIONMANUAL,OPERATIONGUIDE, (22717 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MX2X14N/3114NOPERATIONMANUAL,OPERATIONGUIDE,

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] (8) Tastatur* Verwenden Sie die Tastatur als Ersatz für die im Sensorbildschirm angezeigte Softtastatur. Die Tasten [HAUPTSEITE] ( ), [AUFTRAGSSTATUS] ( ) und [ANWENDERSPEZIFISCHE EINSTELLUNGEN] ( ) sind hier ebenfalls verfügbar. (3) (2) 1 Befolgen Sie die am Bedienfeld des Geräts angezeigten Anweisungen, um die Verbindung zu autorisieren. Verschieben Sie die Führungsplatten, indem Sie die Verriegelungshebel zusammendrücken. [. . . ] Ändern Sie die Einstellungen, indem Sie die Schieberegler verschieben . 8, auf die Registerkarte [Erweitert], um die erweiterten Farbeinstellungen zu konfigurieren. (4) Legen Sie die Seiten fest, für die Sie Registerseiten einfügen möchten. Die Taste kann berührt werden, um die gewählten Spezialmodi anzuzeigen. € Um die Indexregister zu den benutzerdefinierten Indexen zu ändern, berühren Sie die Taste [Benutz. Berühren Sie die Taste [Detail], um die Art und den Namen des Ziels zu prüfen Adresse abwählen?Drücken Sie die Taste [STOPP] ( ), bevor Sie die Taste [Einlesen Ende] berühren. Berühren Sie die Taste [Lautsprecher], bevor Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN] drücken. Die im Bildschirm angezeigte Taste [Wiederholen] kann berührt werden, um die Übertragung an alle Zieladressen zu wiederholen. Inch], um die Option 4-53 Inhalt FAX (1) Fax/Original (2) OK Geben Sie die Ausrichtung an, in der das Original eingelegt ist. (1) Berühren Sie die entsprechende Taste für die [Bildausrichtung]. Die hier angezeigten Einstellungen für die zulässigen Weiterleitungen sind mit den in Schritt 3 festgelegten Weiterleitungsbedingungen verknüpft. (1) Berühren Sie die entsprechende Taste für die [Bildausrichtung]. Drücken Sie die Taste [SCHWARZWEISS STARTEN], um die Vorderseite der Karte zu scannen. 6 Bevor Sie mit dem Scannen der Kartenrückseite beginnen, berühren Sie die Taste [Konfigurieren] am Touch-Panel, um die Belichtung zu ändern. (1) Berühren Sie die Taste für die gewünschten Absenderdaten. Berühren Sie die Taste [Anruf], um die Datei abzurufen und zu verwenden. Status: Kommunikationsergebnis Sie können die Taste [Wiederholen] berühren, um die Übertragung an alle Ziele zu wiederholen. Die Verbindung wurde getrennt, da die Unteradresse des F-Code-Abrufspeichers ungültig war. Die Taste kann berührt werden, um die gewählten Spezialmodi anzuzeigen. € Um die Indexregister zu den benutzerdefinierten Indexen zu ändern, berühren Sie die Taste [Benutz. Berühren Sie die Taste [Detail], um die festgelegte Zielart und den Zielnamen zu prüfen. [. . . ] Die oben dargestellten Originaltypen sind Beispiele, um die Erläuterungen verständlicher zu machen. (1) Berühren Sie die Taste des Ordners, in dem Sie die Datei speichern möchten. A4 Speicher: Auto 2 (3) Wählen Sie das Originalformat, die Belichtung, die Auflösung, die Komprimierungsrate, den Farbmodus und die Spezialmodi aus. Wählen Sie die gewünschte Operation und konfigurieren Sie die Einstellungen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MX2X14N/3114N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MX2X14N/3114N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag