Gebruiksaanwijzing SHARP MX250E/F/FE/MX300E/W/WE SOFTWARE SETUP GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MX250E/F/FE/MX300E/W/WE. Wij hopen dat dit SHARP MX250E/F/FE/MX300E/W/WE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MX250E/F/FE/MX300E/W/WE te teleladen.


SHARP MX250E/F/FE/MX300E/W/WE SOFTWARE SETUP GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2642 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MX250E/F/FE/MX300E/W/WE OPERATIONMANUAL (14136 ko)
   SHARP MX250E/F/FE/MX300E/W/WE OPERATIONMANUAL (23308 ko)
   SHARP MX250E/F/FE/MX300E/W/WE SOFTWARE SETUP GUIDE (1799 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MX250E/F/FE/MX300E/W/WESOFTWARE SETUP GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM Handleiding software-installatie VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING PROBLEMEN OPLOSSEN Gefeliciteerd met de aanschaf van dit product. In deze handleiding wordt beschreven hoe de software moet worden geïnstalleerd en geconfigureerd waarmee de machine als printer of scanner voor een computer kan worden gebruikt. Ook wordt hier uitgelegd hoe u de printerdrivers en software installeert die u gebruikt wanneer de uitbreidingskits zijn geïnstalleerd, en hoe u de scannerdriver installeert. Als de software niet correct is geïnstalleerd of u de software moet verwijderen, zie "4. [. . . ] • Raadpleeg "Wijzigen in een Standard TCP/IP Port" (pagina 32) en wijzig de poort wanneer u deze machine op een IPv6-netwerk gebruikt. 16 DE PRINTERDRIVER / PC-FAX DRIVER INSTALLEREN Afdrukken met de IPP-functie en de SSL-functie U kunt de IPP-functie gebruiken om met het HTTP-protocol via het netwerk af te drukken op het apparaat. Als het apparaat zich op een externe locatie bevindt, kan deze functie worden gebruikt in plaats van de faxfunctie om een hogere beeldkwaliteit dan een faxkwaliteit af te drukken. U kunt de IPP-functie ook gebruiken in combinatie met de SSL-functie (versleutelde communicatie) om de afdrukgegevens te versleutelen. Zo kunt u veilig afdrukken en hoeft u zich geen zorgen te maken dat de gegevens uitlekken. • Om de SSL-functie te gebruiken, configureert u de "SSL-instellingen". Zie de Bedieningshandleiding voor het configureren van deze instellingen. • Afhankelijk van de modellen is deze functie mogelijk niet beschikbaar. Als het software selectiescherm verschijnt in stap 6 van "OPENEN VAN HET SOFTWARE SELECTIESCHERM (VOOR ALLE SOFTWARE)" (pagina 8), voert u de stappen hieronder uit. 1 Klik op de knop [Printerstuurprogramma]. Als u de PC-Fax-driver wilt installeren, klikt u op de knop [Hulpprogramma] - [PC-Fax Driver]. 3 Op de vraag hoe de printer is aangesloten selecteert u [IPP] en klikt u op de knop [Volgende]. 4 2 Klik op de knop [Aangepaste installatie]. Als u een proxyserver gebruikt, geeft u de proxyserver op en klikt u op de knop [Volgende]. Als u een proxyserver wilt opgeven selecteert u [Afdrukken via de proxyserver] en geeft u vervolgens het [Adres] en [Poortnummer] op. 17 DE PRINTERDRIVER / PC-FAX DRIVER INSTALLEREN 5 Selecteer de URL van het apparaat en klik op de knop [Volgende]. Geef de URL op in de volgende notatie: Normaal formaat: http://<de domeinnaam van het apparaat of IP-adres>:631*1/ipp *1 Normaal gesproken moet "631" als poortnummer worden ingevoerd. Als het IPP-poortnummer op de machine is gewijzigd, voer dan het nieuwe poortnummer in. Wanneer u SSL gebruikt: https://< de domeinnaam van het apparaat of IP-adres>:<poortnummer*2>/ipp *2 Normaal gesproken kunnen het poortnummer en de dubbele punt ":" onmiddellijk voorafgaand aan het poortnummer worden weggelaten. Als het IPP-poortnummer voor SSL op de machine is gewijzigd, voer dan het nieuwe poortnummer in. URL van MFP: 6 Voer stap 5 tot en met 12 uit op pagina 15 om door te gaan met de installatie. Hiermee is de installatie voltooid. • Na de installatie leest u "DE PRINTERDRIVER CONFIGUREREN VOOR DE OPTIES DIE ZIJN GEÏNSTALLEERD OP HET APPARAAT" (pagina 24) om de printerdriverinstellingen te configureren. • Als u de PS-printerdriver of de PPD-driver installeert, kunt u het PS-schermlettertype installeren van de cd-rom "PRINTER UTILITIES" van de PS3 uitbreidingskit*. * Afhankelijk van het model is de PS3-uitbreidingskit standaard geïnstalleerd. < Vorige Als uw computer en het apparaat zijn aangesloten op hetzelfde LAN, kunt u klikken op de toets [Zoeken] om het apparaat te zoeken. U keert terug naar het bovenstaande scherm en de URL van het apparaat wordt automatisch ingevoerd. 18 DE PRINTERDRIVER / PC-FAX DRIVER INSTALLEREN WANNEER HET APPARAAT WORDT AANGESLOTEN MET EEN USB-KABEL Voor het installeren van de software zijn beheerdersrechten vereist. • Let erop dat geen USB-kabel is aangesloten op uw computer en het apparaat. Als er een kabel is aangesloten, verschijnt er een Plug and Play venster. In dat geval klikt u op de knop [Annuleren] om het venster te sluiten en de kabel los te koppelen. • De printer uitbreidingskit en PS3 uitbreidingskit zijn vereist om de PS-printerdriver of de PPD-driver te gebruiken. • De printer uitbreidingskit is vereist om de PCL-printerdriver te gebruiken. • Afhankelijk van het model zijn de printer uitbreidingskit en de PS3-uitbreidingskit standaard geïnstalleerd. • Afhankelijk van het model is de Sharp Advanced Printing Language-c-printerdriver mogelijk niet beschikbaar. • Als u de poort wilt gebruiken die is gecreëerd toen de printerdriver werd geïnstalleerd voor faxgegevensoverdracht, installeert u eerst de printerdriver en vervolgens de PC-Fax-driver. Als het software selectiescherm verschijnt in stap 6 van "OPENEN VAN HET SOFTWARE SELECTIESCHERM (VOOR ALLE SOFTWARE)" (pagina 8), voert u de stappen hieronder uit. 1 Klik op de knop [Printerstuurprogramma]. 3 Op de vraag hoe de printer is aangesloten selecteert u [Aangesloten op deze computer] en klikt op de knop [Volgende]. 4 2 Klik op de knop [Aangepaste installatie]. Op de vraag of u het schermlettertype wilt installeren selecteert u een antwoord en klikt u op de knop [Volgende]. Dit scherm verschijnt niet tijdens de installatie van de Sharp Advanced Printing Language-c-printerdriver. Ga door met de volgende stap. 19 DE PRINTERDRIVER / PC-FAX DRIVER INSTALLEREN 5 Volg de instructies op het scherm. Lees het bericht in het venster dat verschijnt en klik op de knop [Volgende]. Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op de knop [OK]. [. . . ] 40 Probleem De software kan niet worden geïnstalleerd. Controleer Is er voldoende vrije ruimte op uw harde schijf?Gebruikt u een besturingssysteem dat niet wordt ondersteund? Oplossing Verwijder de niet gebruikte bestanden en applicaties om meer vrije ruimte te creëren op uw harde schijf. Als het IP-adres van het apparaat niet is geconfigureerd, wordt het apparaat niet gedetecteerd. Controleer of het IP-adres juist is geconfigureerd in "IP-adresinstellingen" in de systeeminstellingen van het apparaat (systeembeheerder). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MX250E/F/FE/MX300E/W/WE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MX250E/F/FE/MX300E/W/WE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag