Gebruiksaanwijzing SHARP MX-NB10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MX-NB10. Wij hopen dat dit SHARP MX-NB10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MX-NB10 te teleladen.


SHARP MX-NB10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2412 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MX-NB10 (1830 ko)
   SHARP MX-NB10 OPERATION MANUALSCANNER (2196 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MX-NB10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MODEL MX-NB10 NETWERKUITBREIDINGSKIT GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkprinter) Pagina · INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 · INHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 · PRINTEN VANUIT WINDOWS. . . . . 3 · HULPPROGRAMMA'S PRINTER (WINDOWS) . . . . . . . . 14 · PRINTEN VANUIT MACINTOSH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 · WEBFUNCTIES VAN HET APPARAAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 · SYSTEEMINSTELLINGEN . . 31 · PROBLEMEN OPLOSSEN. . . . . 34 · TECHNISCHE GEGEVENS . . . . 38 INLEIDING Met de optionele netwerkuitbreidingskit (MX-NB10) kunt u het apparaat gebruiken als netwerkprinter. De PS3-uitbreidingskit (MX-PK10) moet zijn aangeschaft en de productsleutel ("Instelling productcode" of wachtwoord) dient te worden ingevuld bij instelling productsleutel op de webpagina (voor de beheerder) om het apparaat te kunnen gebruiken als een PS-printer. Raadpleeg uw dealer voor de in te voeren productsleutel. Opmerking · In deze gebruiksaanwijzing worden de netwerkprinterfuncties uitgelegd die u kunt gebruiken wanneer de optionele netwerkuitbreidingskit is geïnstalleerd. Informatie over kopieerfuncties, het bijvullen van papier en toner, het oplossen van papierstoringen, het gebruik van randapparatuur en andere algemene zaken vindt u in de "Gebruiksaanwijzing (voor akgemene informatie en kopieermachine)" die bij het apparaat wordt geleverd. [. . . ] · Indien [Bypass Handmatig] is geselecteerd, wordt de afdruktaak pas uitgevoerd wanneer er papier wordt ingebracht in de handinvoerlade. Zit er al papier in de handinvoerlade, verwijder dit dan en voer het opnieuw in om het printen te starten. 3 FUNCTIE TAAKBEHEER (MAC OS 9. 0 TOT 9. 2. 2, MAC OS X V10. 2. 8 TOT 10. 5. 6) Wanneer "CONTROLEMODUS" is ingeschakeld in de systeeminstellingen, toets dan uw 5-cijferig accountnummer in bij "Accountnummer" in het menu [Opdrachtregeling] van het afdrukvenster. Opmerking Selecteer in Mac OS 9. 0 tot 9. 2. 2 [Aan] bij "Accountnummer" in [Opdrachtregeling] in het afdrukvenster en typ uw 5-cijferige accountnummer in het vakje rechts in. (Zie de "Handleiding systeeminstellingen". ) · Wanneer controlemodus is ingeschakeld, kan het voorkomen dat een afdruktaak niet wordt uitgevoerd als er geen accountnummer of een onjuist accountnummer is ingetoetst. ONGELDIG ACC. " niet in bij de systeeminstellingen, omdat printen dan niet mogelijk zal zijn. Geprinte pagina's worden opgeteld bij de telling "OVERIGE". (Zie de "Handleiding systeeminstellingen". ) Let op 19 4 WEBFUNCTIES VAN HET APPARAAT Bij de netwerkuitbreidingskit hoort een ingebouwde webserver. De webpagina's bevatten zowel pagina's voor gebruikers als voor de beheerder. Op de webpagina's voor gebruikers kunnen deze het apparaat monitoren en een via een computer opgegeven bestand direct afdrukken. Ook worden er de instellingen voor de printerconfiguratie geselecteerd. Op de webpagina's voor de beheerder kan deze de apparaatinstellingen voor e-mail, afdrukken per e-mail en wachtwoorden configureren. Alleen de beheerder mag deze instellingen configureren. WEBPAGINA OPENEN EN HELP BEKIJKEN U opent de webpagina's als volgt. Door te klikken op [Help] onderin het menuframe kunt u informatie bekijken over de verschillende functie-instellingen die via het netwerk op afstand geconfigureerd kunnen worden vanaf de webpagina's van het apparaat. In de Help vindt u uitleg over het instellen van elke functie. 1 Open de webbrowser op uw computer. Ondersteunde browsers: Internet Explorer: 6. 0 of later (Windows®) Netscape Navigator: 9 (Windows®) Firefox: 2. 0 of later (Windows®) Safari: 1. 5 of later (Macintosh) 3 Klik op [Help] onderin het menuframe. Bekijk de informatie over een functie-instelling door op het desbetreffende onderwerp in het Help-scherm te klikken. 2 In het veld "Adres" van uw webbrowser typt u het IP-adres in dat is geconfigureerd in het apparaat. Kent u het IP-adres niet, zie dan "IP-ADRES CONTROLEREN" (pagina 37). 4 Sluit de webpagina's als u klaar bent. Wanneer u klaar bent met de webpagina's, klikt u op de knop (sluiten) in de rechterbovenhoek van de pagina. Wanneer de verbinding tot stand is gekomen, verschijnt de webpagina in uw webbrowser. OVER DE WEBPAGINA'S (VOOR GEBRUIKERS) (pagina 21) 20 OVER DE WEBPAGINA'S (VOOR GEBRUIKERS) Wanneer u de webpagina's voor gebruikers op het apparaat opent, verschijnt de volgende pagina in uw browser. Wanneer u op een optie in het menu klikt, verschijnt een scherm in het rechter frame. Hier kunt u de instellingen voor die optie configureren. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) Menuframe Klik op een instelling in het menu om deze te configureren. Systeeminformatie Toont de huidige status van het apparaat en de modelnaam. · Apparaatstatus Toont de huidige status van het apparaat, de papierladen, uitvoerladen, toner en andere benodigdheden, en de paginatellingen. Waarschuwingen zoals het opraken van papier worden in rood weergegeven. · Apparaatconfiguratie Toont welke opties zijn geïnstalleerd. Informatie over "Algemeen", "TCP/IP", "NetWare", "AppleTalk" en "NetBEUI" vindt u op de betreffende pagina's. Afdruktaak indienen Hier kan een computerbestand worden afgedrukt. DIRECT AFDRUKKEN VAN EEN COMPUTERBESTAND (pagina 22) (4) (2) Testpagina printer De "Lijst van printerinstellingen", welke de instellingen voor de printercondities en de systeeminstellingen toont, en diverse lettertypelijsten kunnen worden afgedrukt. Voorwaarde-instellingen Configureer de basisinstellingen voor de printer en de printertaal. STANDAARDINSTELLINGEN PRINTER (pagina 23) 4 (5) (6) Beheermodus De webpagina's voor de beheerder kunnen geopend worden door hier te klikken en de gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheerder in te vullen. OVER DE WEBPAGINA'S (VOOR DE BEHEERDER) (pagina 25) GEPROGRAMMEERDE INFORMATIE OP DE WEBPAGINA BEVEILIGEN ([WACHTWOORDEN]) (pagina 26) (3) 21 WEBFUNCTIES VAN HET APPARAAT DIRECT AFDRUKKEN VAN EEN COMPUTERBESTAND Een bestand waartoe uw computer toegang heeft, kunt u rechtstreeks printen zonder de printerdriver door het adres van het bestand op te geven. [. . . ] (Het DATA-indicatielampje knippert. ) Er zit geen papier in de opgegeven lade. Vul papier in de lade. "PRINTUITVOER FORCEREN" is uitgeschakeld. Vul papier bij in de handinvoer, druk op de toets [PRINT] op het apparaat om de printerfunctie te activeren en selecteer "Handinvoer". Het printen wordt vervolgd. 6 Het afdrukken gaat langzaam. Er zijn twee of meer softwareprogramma's tegelijkertijd actief. Begin met printen nadat u alle ongebruikte applicatie softwareprogramma's hebt afgesloten. ­ De afdruk is te licht en ongelijkmatig. Het papier is zo geladen dat op de achterzijde van het papier wordt afgedrukt. Sommige papiersoorten hebben een voor- en achterzijde. Wanneer het papier zo is geladen dat de afbeelding op de achterzijde van het papier wordt afgedrukt, zal de toner niet goed op het papier hechten waardoor de afdruk vaag wordt. Gebruiksaanwijzing (voor akgemene informatie en kopieermachine) Gebruiksaanwijzing (voor akgemene informatie en kopieermachine) Gebruiksaanwijzing (voor akgemene informatie en kopieermachine) U gebruikt papier dat buiten het gespecificeerde formaat en gewicht valt. Gebruik papier dat overeenkomt met de gespecificeerde instellingen. Het papier is gekreukeld of vochtig. Verwijder het papier uit de papierlade en bewaar het in een zak op een donkere plaats om vochtabsorptie te voorkomen wanneer de machine gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. U hebt de marges bij de papierinstellingen van uw toepassing niet ruim genoeg ingesteld. De boven- en onderzijde van het papier kan vuil worden als de marges buiten het gespecificeerde printgebied vallen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MX-NB10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MX-NB10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag