Gebruiksaanwijzing SHARP MX-M904/M1054/M1204 OPERATION MANUAL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MX-M904/M1054/M1204. Wij hopen dat dit SHARP MX-M904/M1054/M1204 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MX-M904/M1054/M1204 te teleladen.


SHARP MX-M904/M1054/M1204 OPERATION MANUAL: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (35784 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MX-M904/M1054/M1204OPERATION MANUAL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De modelnaam van uw apparaat vindt u in "NAMEN VAN ONDERDELEN EN FUNCTIES" in de gebruiksaanwijzing. In deze handleiding wordt de Reversing Single Pass Feeder (de zelfomkerende eenmalig-doorvoerende origineel-invoer) de "RSPF" genoemd. De uitleg van schermen en procedures in deze handleiding is voornamelijk bedoeld voor Windows Vista® in Windows®-omgevingen en voor Mac OS X v10. 4 in Macintosh-omgevingen. De schermen kunnen er in andere versies van de besturingssystemen anders uitzien. [. . . ] U kunt de volgende papiersoorten gebruiken voor dubbelzijdig printen: Plain, Letter Head*, Recycled en Color. * Het niet toestaan van het gebruik van briefhoofdpapier voor dubbelzijdig afdrukken kan worden ingesteld bij "LADE-INSTEL. " in de systeeminstellingen. (Zie "SYSTEEMINSTELLINGEN (ALGEMEEN)" in de gebruiksaanwijzing. ) Dubbelzijdig afdrukken is niet mogelijk als deze optie is uitgeschakeld in de systeeminstellingen (beheerder) (zie "UITSCHAKELEN VAN DUPLEX" bij "SYSTEEMINSTELLINGEN (BEHEERDER)" in de gebruiksaanwijzing). Het volgende voorbeeld toont het resultaat wanneer u data staand print op beide zijden van het papier. Printresultaat Printgegevens Lange kant binden (Omslaan langs lange zijkant) Korte kant binden (Omslaan langs korte zijkant) De pagina's worden zo afgedrukt dat deze aan de zijkant kunnen worden gebonden. De pagina's worden zo afgedrukt dat deze aan de bovenzijde kunnen worden gebonden. Inhoud 40 4 PRINTEN VANUIT MACINTOSH Dubbelzijdig afdrukken Mac OS 9 (1) (2) (1) (2) (deel 2) Mac OS X 1 2 Selecteer [Lay-out]. 1 2 Selecteer [Uitvoer/Documenttype]. Selecteer [Lange kant binden] of [Korte kant binden]. Selecteer in Mac OS X v10. 2. 8 de instellingen in [Geavanceerd]. Selecteer [Omslaan langs lange zijkant] of [Omslaan langs korte zijkant]. Opmerking Zie Eenvoudige print-opdrachten voor bijzonderheden over hoe u de printer driver kunt openen. Inhoud 41 4 PRINTEN VANUIT MACINTOSH Dubbelzijdig afdrukken (deel 3) Pamflet-stijl In pamflet-stijl worden twee pagina's op de voorzijde en twee pagina's op de achterzijde van ieder blad papier geprint (in totaal vier pagina's op ieder vel), zodat de vellen kunnnen worden gevouwen en gebonden en er een pamflet ontstaat. Deze functie komt goed van pas wanneer u van geprinte pagina's een pamflet wilt maken. In de volgende voorbeelden kunt u zien hoe 8 pagina's worden geprint wanneer u pamflet-stijl selecteert. Printgegevens Printresultaat Links Rechts Opmerking Omdat er op ieder vel vier pagina's worden geprint, worden er aan het einde automatisch blanco pagina's toegevoegd wanneer het totaalaantal pagina's niet een veelvoud van vier is. Wanneer u "Pamfletten naast elkaar" selecteert, wordt er geprint op papier dat twee keer zo groot is als het papier dat wordt opgegeven in de applicatie. Wanneer u "Twee op één pamflet" selecteert, wordt iedere pagina op dezelfde manier verkleind als voor 2-Up en geprint op het papierformaat dat wordt opgegeven in de applicatie. Inhoud 42 4 PRINTEN VANUIT MACINTOSH Dubbelzijdig afdrukken (1) (2) (deel 4) (Deze functie kan niet worden gebruikt in Mac OS 9. 0 tot 9. 2. 2. ) 1 2 3 Selecteer [Printerfuncties]. Selecteer [Pamfletten naast elkaar] of [Twee op één pamflet]. (3) Opmerking Selecteer in Mac OS X v10. 2. 8 uit de menu's " Zijde voor inbinden" en "2-zijdig afdrukken" menu's in [Geavanceerd]. Inhoud 43 4 PRINTEN VANUIT MACINTOSH Meerdere pagina's printen op één pagina (deel 1) Met deze functie kunt u de afdrukafbeelding verkleinen en meerdere pagina's afdrukken op één vel papier. Dit is handig als u meerdere afbeeldingen zoals foto's op één pagina wilt afdrukken of als u papier wilt besparen. Deze functie kan ook worden gecombineerd met 2-zijdig afdrukken voor een maximale papierbesparing. Wanneer bijvoorbeeld "2 pagina's op 1 vel", "4 pagina's op 1 vel" en "6 pagina's op 1 vel" zijn geselecteerd, zullen afhankelijk van de geselecteerde volgorde de volgende afdrukresultaten worden verkregen. X pagina's op 1 vel (Pagina's per vel) [2 pagina's op 1 vel] (2 pagina's per vel) Links naar rechts Rechts naar links Boven naar onder (als de afdrukstand liggend is) X pagina's op 1 vel (Pagina's per vel) [4 pagina's op 1 vel] (4 pagina's per vel) Rechts, en omlaag Omlaag, en rechts Links, en omlaag Omlaag, en links X pagina's op 1 vel (Pagina's per vel) [6 pagina's op 1 vel] (6 pagina's per vel) Rechts, en omlaag Omlaag, en rechts Links, en omlaag Omlaag, en links Opmerking De volgorde van "9 pagina's op 1 vel" en "16 pagina's op 1 vel" is dezelfde als voor "6 pagina's op 1 vel". Raadpleeg voor meer informatie "ACCOUNTREGELING" bij "SYSTEEMINSTELLINGEN (BEHEERDER)" in de gebruiksaanwijzing. Als Accountregeling aan/uit is ingeschakeld, wordt een afdrukopdracht mogelijk niet afgedrukt als geen of een ongeldig gebruikersnummer wordt ingevoerd. Zie "OPDRACHTEN VAN ONGELDIGE ACCOUNTS ANNULEREN" bij "SYSTEEMINSTELLINGEN (BEHEERDER)" in de gebruiksaanwijzing. Om een wachtwoord toe te kennen aan een afdrukopdracht voert u een 5-cijferig nummer in bij "Wachtwoord". Let op Opmerking Zie voor informatie over de functie Print hold "Functie Print hold". Voor het uitvoeren van een print hold-taak op de printer, zie "Een Print hold-taak printen". Inhoud 55 5 1 BEDIENING BIJ HET APPARAAT Een printtaak voorrang geven / Een printtaak annuleren (deel 1) Een printtaak voorrang geven Wanneer een printtaak in de wachtrij staat omdat het apparaat kopieën maakt of een afdruk maakt van een fax die is ontvangen, kunt u met behulp van de volgende procedure de lopende taak onderbreken en onmiddellijk de printtaak uitvoeren. Zie de gebruiksaanwijzing voor meer informatie over het gebruik van het statusscherm van afdruktaken. Druk op de toets [TAAKSTATUS]. CANNEN FAX DATA LIJN DATA 4 Raak de toets [PRIORITEIT] aan. IWACHTEN DETAILS ITING PRIORITEIT STOP. /WIS. XAFDRUKOPDR OPDRACHT STATUS SYSTEEM INSTELLINGEN 2 Kijk of de toets [AFDRUKOPDR. ] geaccentueerd is weergegeven. SHARP001 010 / 00 Er verschijnt een melding waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat de geselecteerde printtaak voorrang krijgt. Onderbreek de lopende taak door de toets [OK] aan te raken en begin de printtaak af te drukken die u hebt geselecteerd in Stap 3. AFDRUKOPDR. Het printtaak-statusscherm verschijnt wanneer de toets [AFDRUKOPDR. ] geaccentueerd is weergegeven. Raak de toets [AFDRUKOPDR. ] aan als deze niet geaccentueerd is weergegeven. Opmerking U kunt informatie over de printtaak bekijken door deze te selecteren en de toets [DETAILS] aan te raken. 3 Raak van de taken die in de wachtrij staan de toets aan van de taak die u onmiddellijk wilt printen. De aangeraakte toets "licht op". Inhoud 56 5 1 BEDIENING BIJ HET APPARAAT Een printtaak voorrang geven / Een printtaak annuleren (deel 2) Een printtaak annuleren U kunt een printtaak die wordt uitgevoerd of die in de print-wachtrij staat, annuleren. Annuleer de printtaak met behulp van het printtaak-statusscherm. Druk op de toets [TAAKSTATUS]. CANNEN FAX DATA LIJN DATA 3 4 De taak die wordt uitgevoerd en de taken in de wachtrij, verschijnen op het scherm. Raak de toets aan van de printtaak die u wilt annuleren. De aangeraakte toets "licht op". OPDRACHT STATUS SYSTEEM INSTELLINGEN Raak de toets [STOP. /WIS. ] aan. IWACHTEN DETAILS ITING PRIORITEIT STOP. /WIS. [. . . ] Dit moet worden gedaan door de systeembeheerder of een ander persoon die vertrouwd is met het netwerk. 1 Klik in het menu Link op [Informatie]. Het scherm "Instelling Informatie" verschijnt nu. 1 2 Klik in het menu Link op [Services] Het scherm "Services instellingen" verschijnt nu. Klik op [SMTP]. 2 3 Typ de informatie over de MX-xxxx in. Klik voor meer informatie op [Help] in het menukader. Sla de ingevoerde informatie op met een klik op [Indienen]. 3 4 Typ de informatie die nodig is voor het instellen van de e-mail-omgeving. Klik voor meer informatie op [Help] in het menukader. Sla de ingevoerde informatie op met een klik op [Indienen]. Inhoud 84 7 1 2 WEBPAGINA IN HET APPARAAT Instellingen voor E-mail-status en E-mail-waarschuwingsbericht (deel 2) Statusbericht-setup Gebruik de functie Statusbericht voor het op basis van een opgegeven schema verzenden van de geldende tellerinformatie, zoals telling van kopieën, telling van afdrukken en de telling van de totale uitvoer, . Als bestemming kunnen respectievelijk beheerders en dealers worden ingesteld. Ga als volgt stapsgewijs te werk voor het opzetten van een statusbericht. Klik in het menu Link op [Statusbericht]. Het scherm "Statusbericht-setup" verschijnt nu. Wanneer u de instellingen voor de E-mail-status volledig hebt ingevuld, wordt van tijd tot tijd per e-mail informatie over de printer-teller verzonden naar de opgegeven e-mailadressen. Opmerking Typ de gevraagde informatie in, zoals de bestemmingsadressen en het tijdsschema. Klik voor meer informatie op [Help] in het menukader. Als u de browser verlaat voordat u op [Indienen] hebt geklikt, worden de instellingen geannuleerd. U kunt printer-informatie onmiddellijk naar het opgegeven e-mail-adres sturen door op [Nu verzenden] te klikken. 3 Sla de ingevoerde informatie op met een klik op [Indienen]. Inhoud 85 7 1 2 WEBPAGINA IN HET APPARAAT Instellingen voor E-mail-status en E-mail-waarschuwingsbericht (deel 3) Waarschuwingsbericht-setup Verstuur met behulp van de functie Waarschuwingsbericht een waarschuwing dat de toner op is, dat er moeilijkheden zijn, bijvoorbeeld een papierstoring, aan opgegeven bestemmingen wanneer dergelijke problemen zich voordoen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MX-M904/M1054/M1204

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MX-M904/M1054/M1204 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag