Gebruiksaanwijzing SHARP MX-M753U START GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MX-M753U. Wij hopen dat dit SHARP MX-M753U handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MX-M753U te teleladen.


SHARP MX-M753U START GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1971 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MX-M753U (22518 ko)
   SHARP MX-M753U (21216 ko)
   SHARP MX-M753U START GUIDE (1418 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MX-M753USTART GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MODEL: MX-M623U MX-M753U DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM BEKNOPTE BEDIENINGSHANDLEIDING Houd deze handleiding binnen handbereik, zodat u ze indien nodig kunt raadplegen. Let op!Voor een complete elektrische scheiding van het net, dient u de hoofdstekker uit het stopcontact te trekken. De AC-contactdoos moet in de nabijheid van de apparatuur geïnstalleerd zijn en eenvoudig toegankelijk zijn. Om aan de EMC-reglementen te voldoen, moet u afgeschermde interfacekabels bij dit apparaat gebruiken. EMC (dit apparaat en randapparatuur) Waarschuwing: Dit is een klasse A product. [. . . ] In de handinvoer kunt u maximaal 100 vellen normaal papier. Plaats papier van het formaat A5 (7-1/4" x 10-1/2") of kleiner in horizontale ligging. Speciale papiersoorten die niet kunnen worden geladen in andere laden, kunnen in de handinvoerlade worden geladen. Voor gedetailleerde informatie over de handinvoerlade, leest u "PAPIER LADEN IN DE HANDINVOERLADE" in "1. VOORDAT U DE MACHINE TE GEBRUIKT" in de bedieningshandleiding. 25 PAPIER IN EEN LADE PLAATSEN A4-hogecapaciteitslade Het papierformaat van lade 5 kan alleen door een onderhoudstechnicus worden gewijzigd. Trek de papierlade voorzichtig uit. Laad het papier met de afdrukzijde naar beneden. Als u dat niet doet, is het mogelijk dat meerdere vellen tegelijkertijd worden ingevoer, waardoor het papier kan vastlopen. Voeg papier in en duw de lade daarna voorzichtig in de machine. Niet laden zoals hieronder aangegeven. Indicatorlijn De indicatielijn geeft de maximumhoogte aan van de stapel papier die in de lade mag worden geladen. Als u papier in de lade stopt, zorg er dan voor dat de stapel niet boven de indicatielijn uitkomt. 26 PAPIER IN EEN LADE PLAATSEN A3-hogecapaciteitslade Zie "PAPIERLADE-INSTELLINGEN VAN PAPIERLADE 5 (GROTE A4-LADE)" in de bedieningshandleiding als u het papierformaat van lade 5 wilt wijzigen. Druk op de bedieningstoets en wacht tot het indicatielampje van de bedieningstoets dooft. Trek de papierlade voorzichtig uit. Laad het papier met de afdrukzijde naar beneden. Als u dat niet doet, is het mogelijk dat meerdere vellen tegelijkertijd worden ingevoer, waardoor het papier kan vastlopen. Voeg papier in en duw de lade daarna voorzichtig in de machine. Niet laden zoals hieronder aangegeven. Indicatorlijn De indicatielijn geeft de maximumhoogte aan van de stapel papier die in de lade mag worden geladen. Als u papier in de lade stopt, zorg er dan voor dat de stapel niet boven de indicatielijn uitkomt. 27 VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT In dit hoofdstuk worden de softwareprogramma's beschreven waarmee u de printer- en scannerfuncties van dit apparaat kunt gebruiken, de cd-roms waarop de software staat en de pagina's waar u de standaardinstallatieprocedures vindt. Raadpleeg hoofdstuk 1 van de bedieningshandleiding voor meer informatie over de installatieprocedures. CD-ROMS EN SOFTWARE De software die u in combinatie met dit apparaat kunt gebruiken, bevindt zich op de cd-roms die bij het apparaat en de uitbreidingskits worden geleverd. Alvorens de software te installeren controleert u of uw computer en het apparaat voldoen aan de systeemvereisten beschreven in "SYSTEEMVEREISTEN CONTROLEREN" (pagina 30). SOFTWARE CD-ROM De "Software CD-ROM" die bij het apparaat wordt geleverd, bevat het printerstuurprogramma en de andere software. De "Software CD-ROM" bestaat uit twee schijven. · De cd-rom bevat geen software voor Mac OS 9. 0 tot 9. 2. 2/X10. 2. 8/X10. 3. 9. Neem contact op met uw dealer of dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger als u software voor Mac OS 9. 0 tot 9. 2. 2/X10. 2. 8/X10. 3. 9 wenst. Neem contact op met uw dealer of dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger als u een printerstuurprogramma voor PCL5e wenst. Disc 1 Software voor Windows · Printerstuurprogramma Hiermee kunt u het apparaat als printer gebruiken. - PCL6-printerstuurprogramma Het apparaat ondersteunt de Hewlett-Packard PCL6-paginabeschrijvingstalen. - PS-printerstuurprogramma Het PS-printerstuurprogramma ondersteunt de paginabeschrijvingstaal PostScript 3 die werd ontwikkeld door Adobe Systems Incorporated. - PPD-stuurprogramma Met het PPD-stuurprogramma kan het apparaat het Windows standaard-PS-printerstuurprogramma gebruiken. WANNEER HET APPARAAT IS AANGESLOTEN OP EEN NETWERK (pagina 34) WANNEER HET APPARAAT WORDT AANGESLOTEN MET EEN USB-KABEL (pagina 1-91 in de bedieningshandleiding) · Printer Status Monitor (alleen te gebruiken wanneer het apparaat is aangesloten op een netwerk) Hiermee kunt u de status van het apparaat op uw computerscherm bewaken. DE PRINTER STATUS MONITOR INSTALLEREN (pagina 1-101 in de bedieningshandleiding) Software voor Macintosh · PPD-bestand Dit is het printerbeschrijvingsbestand waarmee u het apparaat kunt gebruiken als PostScript 3-compatibele printer. De PS3-uitbreidingskit is vereist om het apparaat te kunnen gebruiken in een Macintosh-omgeving. MAC OS X (pagina 1-109 in de bedieningshandleiding) MAC OS 9. 0 - 9. 2. 2 (pagina 1-115 in de bedieningshandleiding) · Als u het apparaat als een printer in een Macintosh-omgeving gebruikt, is de PS3-uitbreidingskit vereist. · Het scannerstuurprogramma en het PC-Fax-stuurprogramma kunnen niet worden gebruikt in een Macintosh-omgeving. 28 VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT Disc 2 Software voor Windows · PC-faxstuurprogramma Hiermee kunt u een bestand vanaf uw computer verzenden als fax, zoals u een bestand afdrukt. [. . . ] · Mozilla® en Firefox® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de Mozilla Foundation in de VS en andere landen. · PCL is een gedeponeerd handelsmerk van de Hewlett-Packard Company. · IBM, PC/AT en PowerPC zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation. · Alle andere handelsmerken en auteursrechten behoren toe aan hun desbetreffende eigenaren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MX-M753U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MX-M753U zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag