Gebruiksaanwijzing SHARP MX-M502N BEKNOPTE BEDIENINGS- HANDLEIDING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MX-M502N. Wij hopen dat dit SHARP MX-M502N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MX-M502N te teleladen.


SHARP MX-M502N BEKNOPTE BEDIENINGS- HANDLEIDING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2240 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MX-M502N (22300 ko)
   SHARP MX-M502N START GUIDE (1762 ko)
   SHARP MX-M502N ONLINE MANUAL (21953 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MX-M502NBEKNOPTE BEDIENINGS- HANDLEIDING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM BEKNOPTE BEDIENINGSHANDLEIDING Houd deze handleiding binnen handbereik, zodat u ze indien nodig kunt raadplegen. Let op!Voor een complete elektrische scheiding van het net, dient u de hoofdstekker uit het stopcontact te trekken. De AC-contactdoos moet in de nabijheid van de apparatuur geïnstalleerd zijn en eenvoudig toegankelijk zijn. Om aan de EMC-reglementen te voldoen, moet u afgeschermde interfacekabels bij dit apparaat gebruiken. EMC (dit apparaat en randapparatuur) Waarschuwing: Dit is een klasse A product. [. . . ] Voeg papier in en duw de lade daarna voorzichtig in de machine. Niet laden zoals hieronder aangegeven. Indicatorlijn De indicatorlijn geeft aan tot welke hoogte u maximaal papier kunt laden in de lade. Laad dus het papier beslist niet hoger dan de indicatorlijn. 22 PAPIER IN EEN LADE PLAATSEN De papierlade-instellingen wijzigen Wanneer u het papier in een papierlade verwisselt, moet u ook de papierlade-instellingen in de systeeminstellingen wijzigen. 1 SYSTEEM INSTELLINGEN Druk op de toets [SYSTEEM INSTELLINGEN]. 2 Systeeminstellingen Beheerderswachtw Verlaten Totaal Aantal Kopieën Standaardinstellingen Lijst afdruken (gebruiker) Faxdata Ontvangen/Doorsturen USBapparaatcontrole Configureer de papierlade-instellingen in het aanraakscherm. (1) Druk op de toets [Papierlade-Instellingen]. Papierlade-Instellingen Adresbeheer Beheer Documentarchivering Voorwaardeinstellingen (1) Systeeminstellingen Papierlade-Instellingen Vorige (2) Druk op de toets [Lade-Instellingen]. Lade-Instellingen Papiersoortregistratie Automatische Lade Selectie Registratie aangepaste grootte (Omloop) (2) Lade-Instellingen Papiercassette 1 Type Formaat Normaal B4 Papiereigenschap Vaste Papierzijde Duplex Uitschakelen Nieten Uitschakelen Wijzigen Vorige (3) Druk op de toets [Wijzigen] in "Papiercassette 1". Perforeren Uitschakelen (3) Kopieren Bezig met invoeren van goedgekeurde opdracht Afdrukken Faxen I-Fax Doc. opslag Systeeminstellingen Lade-Instellingen Papiercassette : Type: Formaat: Papiercassette 1 Recycled Auto-AB A4 A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 216x330(8 1/2x13) Papiereigenschap: Afdrukken Kopieren I-Fax Faxen Annuleren OK (6) (4) (5) (4) Selecteer [Recycled] in het selectievak "Type". (5) Zorg dat [Auto-AB] is geselecteerd in het selectievak "Formaat". Raadpleeg "Lade-instellingen" in "7. SYSTEEMINSTELLINGEN" in de bedieningshandleiding. (6) Tip op de [OK] toets. Met de bovenstaande stappen wijzigt u de papierinstellingen voor lade 1 naar gerecycled A4-papier. 23 PAPIER IN EEN LADE PLAATSEN Papier in andere laden plaatsen Handinvoerlade De kant waarop de kopie moet komen, moet omlaag liggen! Trek de ladeverlenging uit om papier van het formaat A3W, A3 of B4 te laden. In de handinvoer kunt u maximaal 100 vellen normaal papier of maximaal 20 enveloppen laden. Voorbeeld: een enveloppe plaatsen Plaats papier van het formaat A5 (7-1/4" x 10-1/2") of kleiner in horizontale ligging. Enveloppen kunnen alleen worden bedrukt aan de adreskant. Plaats enveloppen met de adreskant omlaag. Speciale papiersoorten die niet kunnen worden geladen in andere laden, kunnen in de handinvoerlade worden geladen. Voor gedetailleerde informatie over de handinvoerlade, leest u "PAPIER LADEN IN DE HANDINVOERLADE" in "1. VOORDAT U DE MACHINE TE GEBRUIKT" in de bedieningshandleiding. 24 PAPIER IN EEN LADE PLAATSEN Hogecapaciteitslade Het papierformaat van lade 5 kan alleen door een onderhoudstechnicus worden gewijzigd. Trek de papierlade voorzichtig uit. Laad het papier met de afdrukzijde naar beneden. Als u dat niet doet, is het mogelijk dat meerdere vellen tegelijkertijd worden ingevoer, waardoor het papier kan vastlopen. Voeg papier in en duw de lade daarna voorzichtig in de machine. Niet laden zoals hieronder aangegeven. Indicatorlijn De indicatielijn geeft de maximumhoogte aan van de stapel papier die in de lade mag worden geladen. Als u papier in de lade stopt, zorg er dan voor dat de stapel niet boven de indicatielijn uitkomt. 25 VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT In dit hoofdstuk worden de softwareprogramma's beschreven waarmee u de printer- en scannerfuncties van dit apparaat kunt gebruiken, de cd-roms waarop de software staat en de pagina's waar u de standaardinstallatieprocedures vindt. Raadpleeg hoofdstuk 1 van de bedieningshandleiding voor meer informatie over de installatieprocedures. CD-ROMS EN SOFTWARE De software die u in combinatie met dit apparaat kunt gebruiken, bevindt zich op de cd-roms die bij het apparaat en de uitbreidingskits worden geleverd. Alvorens de software te installeren controleert u of uw computer en het apparaat voldoen aan de systeemvereisten beschreven in "SYSTEEMVEREISTEN CONTROLEREN" (pagina 28). SOFTWARE CD-ROM De "Software CD-ROM" die bij het apparaat wordt geleverd, bevat het printerstuurprogramma en de andere software. De "Software CD-ROM" bestaat uit twee schijven. · De cd-rom bevat geen software voor Mac OS 9. 0 tot 9. 2. 2/X10. 2. 8/X10. 3. 9. Neem contact op met uw dealer of dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger als u software voor Mac OS 9. 0 tot 9. 2. 2/X10. 2. 8/X10. 3. 9 wenst. Neem contact op met uw dealer of dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger als u een printerstuurprogramma voor PCL5e wenst. Disc 1 Software voor Windows · Printerstuurprogramma Hiermee kunt u het apparaat als printer gebruiken. - PCL6-printerstuurprogramma Het apparaat ondersteunt de Hewlett-Packard PCL6-paginabeschrijvingstalen. - PS-printerstuurprogramma Het PS-printerstuurprogramma ondersteunt de paginabeschrijvingstaal PostScript 3 die werd ontwikkeld door Adobe Systems Incorporated. - PPD-stuurprogramma Met het PPD-stuurprogramma kan het apparaat het Windows standaard-PS-printerstuurprogramma gebruiken. WANNEER HET APPARAAT IS AANGESLOTEN OP EEN NETWERK (pagina 31) WANNEER HET APPARAAT WORDT AANGESLOTEN MET EEN USB-KABEL (pagina 1-89 in de bedieningshandleiding) · Printer Status Monitor (alleen te gebruiken wanneer het apparaat is aangesloten op een netwerk) Hiermee kunt u de status van het apparaat op uw computerscherm bewaken. DE PRINTER STATUS MONITOR INSTALLEREN (pagina 1-99 in de bedieningshandleiding) Software voor Macintosh · PPD-bestand Dit is het printerbeschrijvingsbestand waarmee u het apparaat kunt gebruiken als PostScript 3-compatibele printer. [. . . ] · Mozilla® en Firefox® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de Mozilla Foundation in de VS en andere landen. · PCL is een gedeponeerd handelsmerk van de Hewlett-Packard Company. · IBM, PC/AT en PowerPC zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation. · Alle andere handelsmerken en auteursrechten behoren toe aan hun desbetreffende eigenaren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MX-M502N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MX-M502N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag