Gebruiksaanwijzing SHARP MX-M363U/M453U/M503U OPERATION MANUALSAFETY GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MX-M363U/M453U/M503U. Wij hopen dat dit SHARP MX-M363U/M453U/M503U handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MX-M363U/M453U/M503U te teleladen.


SHARP MX-M363U/M453U/M503U OPERATION MANUALSAFETY GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2898 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MX-M363U/M453U/M503U OPERATION MANUALSAFETY GUIDE (3145 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MX-M363U/M453U/M503UOPERATION MANUALSAFETY GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MODEL: MX-M363U MX-M453U MX-M503U DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM Veiligheidshandleiding Lees eerste de secties "WAARSCHUWINGEN" en "INSTALLATIE-EISEN" voordat u dit product installeert. WAARSCHUWINGEN INSTALLATIE-EISEN VERBRUIKSGOEDEREN SPECIFICATIES INFORMATIE OVER VERWIJDERING Houd deze handleiding bij de hand zodat u hem indien nodig kunt raadplegen. Zie de overzijde voor toegang tot de "Handleiding software-installatie" AAN DE BEHEERDER VAN HET APPARAAT Deze handleidingen zijn gecombineerd ter bescherming van het milieu. Let op!Neem de stekker uit het stopcontact om de elektriciteit volledig af te koppelen. Zorg dat het stopcontact zich in de omgeving van het apparaat bevindt en gemakkelijk bereikbaar is. Om aan de EMC-reglementen te voldoen, moet u afgeschermde interfacekabels bij dit apparaat gebruiken. EMC (dit apparaat en randapparatuur) Waarschuwing: Dit is een klasse A product. [. . . ] ("InvoerPapiercassette" moet wel zijn ingesteld op het aantal laden dat het apparaat heeft. ) Als u de lijst met alle gebruikersinstellingen wilt openen, drukt u op de toets [Systeeminstellingen] en vervolgens op de toets [Lijst afdrukken (gebruiker)]. • Als bovenstaand dialoogvenster niet verschijnt en u terugkeert naar het dialoogvenster "Kiezer", volgt u de onderstaande stappen om het PPD-bestand handmatig te selecteren. (1) Controleer of het apparaat handmatig is geselecteerd in de lijst "Selecteer een PostScript-printer" en klik vervolgens op de knop [Instellen] en vervolgens op de knop [Selecteer PPD]. (2) Selecteer het PPD-bestand voor uw model en klik op de knop [Open]. • Het PPD-bestand wordt geïnstalleerd in de map [Printerbeschrijvingen] in [Extensies]. 14 15 Klik op de knop [OK] in het venster van stap 12 om het venster te sluiten. ) om de 11 Controleer of het apparaat is geselecteerd in de lijst "Selecteer een PostScript-printer" en klik op de knop [Instellen]. Klik op [Configureer]. 12 Hiermee is de configuratie van het printerstuurprogramma voltooid. Installeren van schermlettertypen De schermlettertypen voor Mac OS 9. 0 - 9. 2. 2 staan in de map [Font] op de cd-rom "PRINTER UTILITIES" die is geleverd met de PS3-uitbreidingskit. Kopieer de lettertypen die u wilt installeren op de [Systeemmap] van de opstartschijf. Als u de instellingen automatisch wilt configureren op basis van de geïnstalleerde apparaatopties die zijn gedetecteerd, klikt u op de knop [Automatische configuratie]. Als u problemen ondervindt die veroorzaakt kunnen zijn door de geïnstalleerde schermlettertypen, wis dan onmiddellijk de geïnstalleerde lettertypen uit uw systeem. 37 MAC OS 9. 0 - 9. 2. 2 Als u Mac OS 9. 0 tot 9. 2. 2 gebruikt, moet u zorgen dat "LaserWriter 8" is geïnstalleerd en het keuzevakje "LaserWriter 8" is geselecteerd in "Extensiebeheer" in "Regelpanelen". Anders installeert u dit van de systeem-cd-rom die bij uw Macintosh-computer is geleverd. 1 Plaats de "Software CD-ROM" in het cd-romstation van uw computer. Plaats de "Software CD-ROM" met "Disc 2" op de voorkant van de cd-rom. 8 9 Selecteer [Kiezer] in het Apple-menu. Een printer aanmaken. (1) 2 3 Dubbelklik op het pictogram [CD-ROM] ( ) op het bureaublad. Dubbelklik op de map [MacOS]. Lees "ReadMe First" voordat u de software installeert. "ReadMe First" bevindt zich in de map [Dutch] in de map [Readme]. (2) (3) 4 5 (1) Klik op het pictogram [LaserWriter 8]. Dubbelklik op het pictogram [Installer] ( ). Klik op de knop [Installeer]. Als meerdere AppleTalk-zones zijn weergegeven, selecteert u de zone met de printer. (2) Klik op de modelnaam van het apparaat. De modelnaam van het apparaat wordt doorgaans weergegeven als [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" is een reeks tekens die varieert naargelang het model. ) (3) Klik op de knop [Maak aan]. 6 Het venster met de licentieovereenkomst verschijnt. Lees het bericht in het venster dat verschijnt en klik op de knop [Ga door]. De installatie van het PPD-bestand begint. Na de installatie verschijnt een bericht met de instructie de computer opnieuw op te starten. Klik op [OK] en start uw computer opnieuw op. 7 Hiermee is de installatie van de software voltooid. Vervolgens configureert u de instellingen van het printerstuurprogramma. 36 MAC OS X Afdrukken via de IPP-functie Het apparaat kan niet afdrukken via de IPP-functie. Als het apparaat zich op een externe locatie bevindt, kan deze functie worden gebruikt in plaats van de faxfunctie om een hogere beeldkwaliteit dan een faxkwaliteit af te drukken. Als u de IPP-functie wilt gebruiken, volgt u deze stappen om het PPD-bestand te selecteren als u het printerstuurprogramma configureert (stap 14 op pagina 33). v10. 4. 11, v10. 5 - 10. 5. 5 v10. 2. 8, v10. 3. 9 (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (1) Selecteer [Afdrukken via IP]. (1) Klik op het pictogram [IP-printer]. Als u Mac OS X v10. 5 tot 10. 5. 5 gebruikt, klikt u op het pictogram [IP]. (2) Selecteer [Internet Printing Protocol] in "Protocol". Voer het adres van het apparaat in (IP-adres of domeinnaam) en de naam van de wachtrij. Voer "ipp" in bij "Wachtrij". (2) Selecteer [Internet Printing Protocol] in "Printertype". [. . . ] 2 • SOFTWARE CD-ROM die bij de printeruitbreidingskit wordt geleverd . 41 2 INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING OPENEN VAN HET SOFTWARE SELECTIESCHERM (VOOR ALLE SOFTWARE) . 20 • WERKEN MET HET STANDAARD-PS-PRINTERSTUURPROGRAM MA VAN WINDOWS (Windows 98/Me/NT 4. 0) . 21 • HET PRINTERSTUURPROGRAMMA CONFIGUREREN VOOR DE OPTIES DIE ZIJN GEÏNSTALLEERD OP HET APPARAAT. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MX-M363U/M453U/M503U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MX-M363U/M453U/M503U zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag