Gebruiksaanwijzing SHARP MX-M354N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MX-M354N. Wij hopen dat dit SHARP MX-M354N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MX-M354N te teleladen.


SHARP MX-M354N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (47441 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MX-M354N (22740 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MX-M354N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BEDIENINGSHANDLEIDING Zoeken op basis van wat u wilt doen Zoeken met de inhoudsopgave VOORDAT U DE MACHINE GEBRUIKT KOPIEERMACHINE PRINTER EEN KOPIE MAKEN EEN DOCUMENT AFDRUKKEN EEN FAX VERZENDEN FAX SCANNER / INTERNETFAX DOCUMENTARCHIVERING SYSTEEMINSTELLINGEN EEN AFBEELDING SCANNEN / EEN INTERNETFAX VERZENDEN EEN OPDRACHT OPSLAAN EN LATER OPNIEUW GEBRUIKEN DE MACHINE ONDERHOUDEN HET OPSPOREN VAN FOUTEN Over de bedieningshandleiding EEN KOPIE MAKEN Besparen Kopieerfouten verminderen Een kopie van dit type originelen maken Een kopie op dit type papier maken 2012/ 04/04 Datum of paginanummers toevoegen De uitvoer samenvoegen tot een brochure Andere handige functies Besparen Op beide zijden van papier kopiëren Meerdere pagina's op één zijde van een vel papier kopiëren Op voor- en achterzijde van een kaart kopiëren Kopieerfouten verminderen Een set kopieën afdrukken om te proeflezen Het aantal gescande pagina's controleren vóór het kopiëren Een kopie van dit soort originelen maken Meer originelen dan in één keer geladen kunnen worden Originelen van verschillend formaat Dikke originelen (aan de randen verschijnen schaduwen) Gebonden origineel zoals een boek (een pagina per keer) Boek of brochure (tegenoverliggende pagina's kopiëren) Een kopie op dit type papier maken Enveloppen en andere speciale media Tabpapier Transparant Datum of paginanummers toevoegen Datum toevoegen 04/0 2012/ 4 Stempel toevoegen Paginanummer toevoegen 9 10 11 EF ABCD G Tekst toevoegen De uitvoer samenvoegen tot een brochure Een geniete brochure maken Geniete uitvoer Een blanco marge maken Andere handige functies Functies voor specifieke doeleinden z Een kopie van gerangschikte foto's maken z Een grote poster maken z Een gespiegelde kopie maken z Op midden van papier kopiëren z Een negatieve kopie maken Handige functies z Twee machines tegelijk gebruiken z Prioriteit geven aan een kopieeropdracht z Status van een opdracht in de wachtrij controleren z Omslagbladen/inlegvellen invoegen in kopieeruitvoer z Een dun origineel kopiëren EEN DOCUMENT AFDRUKKEN Besparen Afdrukken zonder computer Aantrekkelijke uitvoer afdrukken De uitvoer samenvoegen tot een brochure Afdrukken op dit type papier Tekst of een afbeelding toevoegen Andere handige functies Besparen Op beide zijden van papier afdrukken Meerdere pagina's op één papierzijde afdrukken Afdrukken zonder computer FTP Een FTP-bestand afdrukken Een bestand op een USBgeheugenapparaat afdrukken Een bestand in een netwerkmap afdrukken Een bestand dat in de machine is opgeslagen afdrukken Aantrekkelijke uitvoer afdrukken Afdruk aan papierformaat aanpassen Helderheid en contrast aanpassen Vage tekst en regels verscherpen Lijndikte aanpassen bij afdrukken van een bestand zoals CAD-gegevens De afdrukmodus selecteren De uitvoer samenvoegen tot een brochure Een geniete brochure maken Geniete uitvoer Een blanco marge maken Bepaalde pagina's op voorzijde van papier afdrukken Afdrukken op dit type papier Enveloppen Tabpapier Transparant Bepaalde pagina's op ander papier afdrukken De afbeelding 180 graden draaien Tekst of een afbeelding toevoegen Een watermerk aan de afdrukgegevens toevoegen Een afbeelding over de afdrukgegevens plakken Een vaste vorm over de afdrukgegevens plakken Andere handige functies Formaat of afdrukstand van de afdrukgegevens corrigeren z Afdrukbeeld vergroten of verkleinen z Een gespiegelde afbeelding afdrukken Veiligheid is van belang z Vertrouwelijk afdrukken z Een versleuteld PDF-bestand afdrukken Functies voor specifieke doeleinden z Een "kopiefactuur" afdrukken z Een grote poster maken Handige functies z Prioriteit geven aan een afdrukopdracht z Twee machines tegelijk gebruiken z Veel gebruikte afdrukinstellingen opslaan z Een afdrukopdracht opslaan EEN FAX VERZENDEN Besparen Dit type document verzenden Verzending naar de verkeerde bestemming voorkomen Zend een duidelijk document Werk besparen Veiligheid is van belang Andere handige functies Besparen Verzend als het laagste tarief geldt Controleer ontvangen gegevens vóór het afdrukken Stuur twee originelen als één pagina Geef een verzending door via een bijkantoor Dit type document verzenden Dikke originelen (aan de randen verschijnen schaduwen) Gebonden origineel zoals een boek (een pagina per keer) Meer originelen dan in één keer geladen kunnen worden Originelen van verschillend formaat Aan beide zijden bedrukt origineel Identiteitskaart of andere kaart Verzending naar de verkeerde bestemming voorkomen Controleer de bestemming nogmaals voor verzending Controleer het resultaat van de verzending Controleer het logboek van vorige verzendingen Bestempel gescande originelen Zend een duidelijk document Pas de belichting aan Pas de kwaliteit van de afbeelding aan Geef het formaat op vóór verzending Zonder schaduwen aan de randen verzenden Werk besparen Veel gebruikte instellingen opslaan 1 2 3 Naar meerdere bestemmingen verzenden XXXX-6789 XXXX-9874 XXXX-4567 XXXX-5432 XXXX-9999 Het verzendlogboek bekijken XXXX-6789 XXXX-9874 XXXX-4567 XXXX-5432 XXXX-9999 Gemakkelijk een adres opgeven (nummer zoeken) Gebonden origineel zoals een boek (een pagina per keer) Veiligheid is van belang Controleer de bestemming nogmaals voor verzending Vertrouwelijk verzenden Afdrukbeveiligde ontvangstgegevens Ontvangst van een document van een zendende machine starten Een document op verzoek van een andere machine verzenden Andere handige functies Handige beheerfuncties z Een ontvangen fax naar een netwerkadres doorsturen z Een adressenlijst afdrukken Handige functies z Een dun origineel verzenden z Een verzendbestemming selecteren uit een globaal adresboek z Prioriteit geven aan een verzending z Een telefoontoestel gebruiken EEN AFBEELDING SCANNEN / EEN INTERNETFAX VERZENDEN Een duidelijke afbeelding verzenden Dit type document verzenden Verzending naar de verkeerde bestemming voorkomen Een kleiner bestand verzenden Werk besparen Scannen van computer Andere handige functies Een duidelijke afbeelding verzenden Het contrast of de beeldkwaliteit aanpassen De resolutie aanpassen vóór verzending Zonder schaduwen aan de randen verzenden De achtergrond van een verzonden document onderdrukken Dit type document verzenden Dikke originelen (aan de randen verschijnen schaduwen) Gebonden origineel zoals een boek (een pagina per keer) Meer originelen dan in één keer geladen kunnen worden Originelen van verschillend formaat Aan beide zijden bedrukt origineel Origineel met achtergrond Verzending naar de verkeerde bestemming voorkomen Controleer het resultaat van de verzending Controleer het logboek van vorige verzendingen Bestempel gescande originelen Een kleiner bestand verzenden Met een lagere resolutie verzenden Een bestand comprimeren vóór verzending Een afbeelding verkleinen vóór verzending Een afbeelding in zwart-wit verzenden Stuur twee originelen als één pagina Identiteitskaart of andere kaart Werk besparen Veel gebruikte instellingen opslaan 1 2 3 Naar meerdere bestemmingen verzenden aaa@aa. aa. co bbb@bb. bb. c ccc@cc. cc. co ddd@dd. dd. c eee@ee. ee. co Het verzendlogboek bekijken aaa@aa. aa. c bbb@bb. bb. eee@ee. ee. e Gemakkelijk een adres opgeven (nummer zoeken) Een internetfax vanaf een computer verzenden Gebonden origineel zoals een boek (een pagina per keer) Andere handige functies Handige beheerfuncties z Een ontvangen fax naar een netwerkadres doorsturen z Een lijst verzendbestemmingen afdrukken Handige functies z Een dun origineel scannen z Een verzendbestemming selecteren uit een globaal adresboek z Op een specifiek tijdstip verzenden z Prioriteit geven aan een verzending z In USB-geheugenmodus verzenden EEN OPDRACHT OPSLAAN EN LATER OPNIEUW GEBRUIKEN Een bestand zoeken Mijn bestanden ordenen Een belangrijk document opslaan Een groep bestanden afdrukken Een bestand zoeken abc Een bestand zoeken met een trefwoord Zoeken door de inhoud van bestanden te controleren Mijn bestanden ordenen Een bestand verwijderen Alle bestanden verwijderen Regelmatig bestanden verwijderen Van map wisselen DE MACHINE ONDERHOUDEN De machine schoonmaken Een tonercartridge vervangen De nietcartridge vervangen De nietcartridge vervangen De machine schoonmaken De glasplaat en de automatische documentinvoereenheid schoonmaken De aanvoerrol van de originelen schoonmaken De aanvoerrol van de handinvoer schoonmaken OVER DE BEDIENINGSHANDLEIDING U kunt op twee manieren naar een onderwerp zoeken in deze handleiding: u kunt een menu "Ik wil. . . " gebruiken, of de normale inhoudsopgave. Bij de volgende uitleg wordt uitgegaan van het gebruik van Adobe Reader 8. 0. (Sommige knoppen worden niet weergegeven in de standaardstatus. ) Terug naar de eerste pagina ( ) Terug naar de laatst weergegeven pagina ( ) Zoeken op basis van wat u wilt doen Zoeken met de inhoudsopgave Menupagina Inhoudspagina 1 2 3 4 5 Tekstpagina i DE HANDLEIDING GEBRUIKEN Klik op een van onderstaande knoppen om naar de pagina te gaan die u wil weergeven. (1) (2) (3) (4) VO O R D A T U D E M A C H I N E G EB R U I KT VO O R D A T U D E M A C H I N E G EB R U I KT (5) Di thoof dst uk bi edtbasi si nf or m at i e overhetappar aat . Lees di thoof dst uk zor gvul di g doorvoor datu hetappar aati n gebr ui k neem t . O N D ER D ELEN EN FU N C TI ES BUI TEN ZI JD E (1) (2) (3)(4) (5) (6) (7) W anneereen ui t voer l ade i s geï nst al l eer d W anneereen af w er ki ngeenhei di s geï nst al l eer d ( 1) Sor t eer l ade ( bovenst el ade) * O nt vangen f axen en af gedr ukt e papi er en kom en i n deze l ade t er echt . ( 5) Bedi eni ngspaneel Di tw or dtgebr ui ktom f unct i es t e sel ect er en en hetaant alkopi eën i nt e voer en. [. . . ] ☞ BASISSCHERM (pagina 5-9) (4) Toets [Adresoverzicht] Druk op deze toets om een lijst met geselecteerde bestemmingen te bekijken. ☞ GESELECTEERDE BESTEMMINGEN CONTROLEREN EN WISSEN (pagina 5-20) (5) Toets [Adresinvoer] Druk op deze toets om een bestemmingsadres handmatig in te voeren in plaats van met een sneltoets. ☞ BESTEMMING HANDMATIG OPGEVEN (pagina 5-22) (6) Toets [Globaal Adres Zoeken] Als het gebruik van een LDAP-server is geactiveerd op de webpagina's van de machine, kan een verzendadres uit een globaal adresboek worden opgehaald. ☞ EEN BESTEMMING OPROEPEN UIT EEN GLOBAAL ADRESBOEK (pagina 5-25) (7) Toets [Adres sorteren] Druk op deze toets om de indextabs te wijzigen naar aangepaste indexen of om sneltoetsen per verzendmodus weer te geven. ☞ WEERGAVE VAN SNELTOETSEN IN HET ADRESBOEKSCHERM WIJZIGEN (pagina 5-13) (13) (12) (10) (9) (8) Toets [Voorbeeld] Tik op de toets om de te verzenden afbeelding vóór verzending op het aanraakscherm te controleren. ☞ CONTROLEREN VAN DE TE VERZENDEN AFBEELDING (Voorbeeld) (pagina 5-69) Toets [Aan] Druk op deze toets om de geselecteerde bestemming (sneltoets) in te voeren. ☞ OPROEPEN VAN EEN BESTEMMING (pagina 5-19) Toets [Cc] Gebruikt u Scannen naar E-mail, druk dan op de toets [Cc] om een "Carbon copy" van de e-mail naar een extra bestemming te sturen. (11) Toets [Bcc] Gebruikt u Scannen naar E-mail, druk dan op de toets [Bcc] om een "Blind carbon copy" van de e-mail naar een extra bestemming te sturen. Indien een adres wordt opgegeven als Bcc-ontvanger, zien de andere ontvangers dit adres niet. De toets verschijnt alleen als Bcc is ingeschakeld met "Bcc-Instelling" in de systeeminstellingen (beheerder). Weergave sneltoetsen De bestemmingen (sneltoetsen) die in elke index zijn opgeslagen worden weergegeven. In dit hoofdstuk wordt gerefereerd aan toetsen waarin bestemmingen en groepen zijn opgeslagen als sneltoetsen. ☞ OPROEPEN VAN EEN BESTEMMING (pagina 5-19) Tabbladen Index Druk op deze toets om de weergegeven indextab te wijzigen. ☞ Indexweergave (pagina 5-14) (14) Toets Druk op deze toets om een bestemming op te geven door gebruik te maken van een zoeknummer*. * 4-cijferig getal toegekend aan een sneltoets of groeptoets tijdens het opslaan. ☞ BESTEMMING OPROEPEN MET EEN ZOEKNUMMER (pagina 5-21) 5-12 Inhoudsopgave SCANNER/INTERNETFAX • Op de sneltoetsen in het adresboek verschijnen pictogrammen waarmee de gebruikte verzendmodus wordt aangegeven. ☞EEN BESTEMMING OPROEPEN VANUIT HET ADRESBOEK (pagina 5-18) • Informatie over het opslaan van adressen in een adresboek vindt u in "BESTEMMINGSADRESSEN IN HET ADRESBOEK OPSLAAN VOOR ELKE SCANMODUS" (pagina 5-6). • Informatie over het opslaan van bestemmingen voor scannen naar desktop vindt u in "BESTEMMINGEN OPSLAAN VOOR SCANNEN NAAR DESKTOP" (pagina 5-7). • Systeeminstellingen: Adresboek (pagina 7-16) Hiermee kunt u adressen voor Scannen naar E-mail en internetfax opslaan onder sneltoetsen. • Systeeminstellingen (Beheerder): Instelling aantal getoonde direct adrestoetsen Hiermee wijzigt u de standaard instelling van het aantal sneltoetsen dat in het adresboekscherm wordt weergegeven. • Systeeminstellingen (Beheerder): Bcc-Instelling Met deze instelling wordt Bcc-verzending in- of uitgeschakeld. Als de optie is ingeschakeld, verschijnt de toets [Bcc] in het scherm Adresboek. [. . . ] Verschijnt er een melding die aangeeft dat u het papier uit de niet-eenheid moet halen?Afwerkeenheidfout. " *Er verschijnen letters en cijfers in de plaats van xx-xx. Zijn er functies die door de beheerder gedeactiveerd zijn? Verwijder alle resterend papier uit de niet-eenheid. Controleer de stekker van de aansluitkabel van de afwerkingeenheid. Ga na of hij goed in het stopcontact zit en start de machine opnieuw op. Controleer bij uw systeembeheerder. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MX-M354N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MX-M354N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag