Gebruiksaanwijzing SHARP MX-M260N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MX-M260N. Wij hopen dat dit SHARP MX-M260N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MX-M260N te teleladen.


SHARP MX-M260N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3742 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MX-M260N (3357 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MX-M260N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] On line handleiding (voor netwerkprinter) MX-M260N/M260/M310N/M310 Start Klik op deze knop: "Start". Inleiding Deze handleiding beschrijft de printerfunctie van het digitale multifunctionele systeem. Opmerking Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor informatie over het laden van papier, het vervangen van de tonercassette, het verhelpen van een papierstoring, het werken met randapparatuur en andere informatie over het kopieerapparaat. De standaardinstellingen van het apparaat en de standaardinstellingen voor de printerfunctie kunt u wijzigen met behulp van de systeeminstellingen (beheerder). Raadpleeg voor meer informatie "SYSTEEMINSTELLINGEN (BEHEERDER)" in de gebruiksaanwijzing. Lees waar in deze handleiding "MX-xxxx" staat, voor "xxxx" de naam van het model van uw printer. [. . . ] Instellingen printer-driver Inhoud 44 4 PRINTEN VANUIT MACINTOSH Meerdere pagina's printen op één pagina (1) (2) (deel 2) Mac OS X 1 2 3 4 Selecteer [Lay-out]. Selecteer het aantal pagina's per vel. Selecteer de volgorde van de pagina's. (4) (3) Als u randen wilt afdrukken, selecteer dan het gewenste type rand. Inhoud 45 4 PRINTEN VANUIT MACINTOSH Meerdere pagina's printen op één pagina (1) (2) (3) (deel 3) Mac OS 9 1 2 3 Selecteer [Lay-out]. Selecteer het aantal pagina's per vel. Selecteer de volgorde van de pagina's. (4) 4 Als u randen wilt afdrukken, selecteer dan het gewenste type rand. Inhoud 46 4 PRINTEN VANUIT MACINTOSH De geprinte afbeelding aanpassen aan het papier De printer-driver kan het formaat van de geprinte afbeelding aanpassen aan het formaat van het papier dat in het apparaat is geladen. (Deze functie kan alleen in Mac OS X v10. 4. 11 en v10. 5 to 10. 5. 6 worden gebruikt. ) Volg voor het gebruik van deze functie stapsgewijs onderstaande instructies. Bij onderstaande uitleg wordt ervan uitgegaan dat u een document van A4-formaat wilt afdrukken op A3-papier. (1) (2) 1 2 3 4 Selecteer [Papierafhandeling]. Controleer het formaat van de afbeelding (bijvoorbeeld: A4). Om het formaat van de afdrukafbeelding te wijzigen, kunt u het menu "Papierformaat" gebruiken dat verschijnt waneer [Pagina-instelling] is geselecteerd. Selecteer [Pas aan papierformaat aan]. (3) (4) Selecteer het papierformaat dat u voor het afdrukken wilt gebruiken (bijvoorbeeld: A3). Inhoud 47 4 PRINTEN VANUIT MACINTOSH Het afdrukbeeld 180 graden draaien (deel 1) U kunt het afdrukbeeld 180 graden draaien. Deze functie wordt gebruikt voor een juiste afdruk op enveloppen en ander papier met flappen, waarbij het laden slechts in één richting mogelijk is. Gebruik deze functie wanneer automatische rotatie (wat plaatsvindt wanneer het geladen papier hetzelfde formaat heeft als het afdrukbeeld en de oriëntatie anders is) ertoe leidt dat het beeld ondersteboven komt te staan. Opmerking De procedure voor het laden van papier wordt uitgelegd in de gebruiksaanwijzing. Mac OS X (1) Inhoud ABCD ABCD 1 2 Selecteer [Pagina-instelling] in het menu [Archief] en klik op de toets . Klik op [OK]. (2) 48 4 PRINTEN VANUIT MACINTOSH Het afdrukbeeld 180 graden draaien (1) (2) (3) (deel 2) Mac OS 9 1 2 3 Selecteer [Pagina-instelling] in het menu [Archief] en selecteer [PostScript Opties]. Selecteer de selectievakjes [Draai horizontaal om] en [Draai verticaal om] . De afdrukafbeelding vertoont een beeld van het afdrukresultaat. Klik op [OK]. Inhoud 49 4 PRINTEN VANUIT MACINTOSH Het afdrukbeeld vergroten/verkleinen 1 2 (1) (2) Deze functie wordt gebruikt om de afbeelding met een geselecteerd percentage te vergroten of verkleinen. Zo kunt u een kleine afbeelding vergroten of marges toevoegen aan het papier door het beeld enigszins te verkleinen. Selecteer [Pagina-instelling] in het menu [Archief] en voer de factor (%) in. Selecteer in Mac OS 9 [Pagina-instelling] uit menu [Archief] en voer de factor (%) in. Klik op de toets [OK]. Inhoud 50 4 PRINTEN VANUIT MACINTOSH Een watermerk printen (deel 1) U kunt op uw document een watermerk printen, bijvoorbeeld "VERTROUWELIJK". Mac OS X (2) (1) 1 2 Selecteer [Watermerken]. Klik het selectievakje [Watermerk] en configureer de watermerkinstellingen. Er kunnen gedetailleerde watermerkinstellingen worden geconfigureerd, zoals selectie van de tekst en bewerking van het lettertype. Stel het formaat en de hoek van de tekst af met de schuifbalk . Inhoud 51 4 PRINTEN VANUIT MACINTOSH Een watermerk printen (1) (2) (deel 2) Mac OS 9 1 2 Selecteer [Watermerk]. Configureer de watermerkinstellingen. Er kunnen gedetailleerde watermerkinstellingen worden geconfigureerd. Selecteer de grootte en de hoek van de tekst uit de overeenkomstige menu's. Inhoud 52 4 Opmerking PRINTEN VANUIT MACINTOSH Geprinte pagina's nieten (wanneer er een afwerkeenheid is geïnstalleerd) (deel 1) Wanneer er een afwerkeenheid is geïnstalleerd, kunt u geprinte pagina's nieten. U kunt maximaal 50 pagina's nieten. (in totaal 50 vellen wanneer het papierformaat B4, Schrijfblok, of groter is). U kunt de volgende papierformaten nieten: Ledger, Letter, Letter-R, Legal, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R en Foolscap. De papiersoorten die kunnen worden gebruikt voor nieten zijn Standaard, Briefhoofd, Recycled, Kleur, Dun en Zwaar (alleen vooren achterkaft). Nieten van geprinte pagina's is niet mogelijk wanneer de functie ROPM is uitgeschakeld. (Zie "PRINTERSTUURPROGRAMMA CONFIGUREREN" in de software-installatiegids. ) Nieten is niet mogelijk als deze optie is uitgeschakeld in de systeeminstellingen (beheerder) (zie "UITZETTEN NIETEENHEID" bij "SYSTEEMINSTELLINGEN (BEHEERDER)" in de gebruiksaanwijzing). De nietfunctie kan niet worden gebruikt in combinatie met de "Geen offst" functie. Wanneer een afwerkeenheid wordt geïnstalleerd In het volgende voorbeeld kunt u zien hoe pagina's met een staande afdruk aan elkaar worden geniet. Printgegevens Printresultaat De pagina's worden aan elkaar geniet in de linkerbovenhoek. Opmerking Als het papier horizontaal is geplaatst (Letter-R, A4R, A3, etc) dan worden de pagina's in de rechter bovenhoek geniet. Inhoud 53 4 PRINTEN VANUIT MACINTOSH Geprinte pagina's nieten (wanneer er een afwerkeenheid is geïnstalleerd) Mac OS 9 (1) (1) (2) (3) (2) (deel 2) Mac OS X 1 2 3 Selecteer [Printerfuncties]. Selecteer de nietfunctie. Selecteer bij gebruik van de nietfunctie het aantal nietjes in het menu "Nieten". 1 2 Selecteer [Uitvoer/Documenttype]. Selecteer de nietfunctie. Als u gaat nieten, selecteer dan het nietpatroon in het menu "Enkelzijdig nieten" of het menu "Dubbelzijdig nieten". Nadat u een patroon heeft geselecteerd, verschijnt er een afdrukafbeelding die de inbindrand laat zien. Opmerking Selecteer in Mac OS X v10. 2. 8 de instellingen in [Geavanceerd]. Inhoud 54 4 PRINTEN VANUIT MACINTOSH Functie Taakverwerking (Mac OS 9. 0 tot 9. 2. 2 en Mac OS X v10. 2 tot 10. 4) De functie Print hold gebruiken De functie Print Hold wordt ingeschakeld bij "Taakverwerking" in het afdrukvenster. Het menu "Vasthouden instellingen" wordt weergegeven als het selectievakje "Vasthouden" is ingeschakeld. Selecteer in het menu "Vasthouden" de functie die u wilt gebruiken. Printen wanneer auditing-mode is ingeschakeld Als "ACCOUNTREGELING AAN/UIT" is ingeschakeld in de systeeminstellingen (beheerder) voer dan uw 5-cijferig gebruikersnummer in bij "Gebruikersnummer" in het menu "Taakverwerking" van het afdrukvenster. Opmerking Selecteer in Mac OS 9. 0 tot 9. 2. 2 "Aan" bij "Gebruikersnummer" bij "Gebruikersverificatie" in het afdrukvenster en voer in het vak rechts uw 5-cijferige gebruikersnummer in. Gebruikersnummers worden opgeslagen in de systeeminstellingen (beheerder). [. . . ] Als bestemming kunnen respectievelijk beheerders en dealers worden ingesteld. Volg onderstaande procedure als u een waarschuwingsbericht wilt opstellen. Klik in het menu Link op [Waarschuwingsbericht]. Het scherm "Waarschuwingsbericht-setup" verschijnt nu. 3 Sla de ingevoerde informatie op met een klik op [Indienen]. Typ de bestemmingsadressen in. Klik voor meer informatie op [Help] in het menukader. Als deze parameters zijn ingesteld, wordt iedere keer dat een opgegeven gebeurtenis plaatsvindt, via E-mail informatie daarover en over de toestand van de printer verzonden naar de opgegeven adressen. Papierstoring: Er is een vel papier in het apparaat vast komen te zitten. Onderhoud vereist:De functie zelf-diagnose is op een probleem gestuit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MX-M260N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MX-M260N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag