Gebruiksaanwijzing SHARP MX-FR17U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MX-FR17U. Wij hopen dat dit SHARP MX-FR17U handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MX-FR17U te teleladen.


SHARP MX-FR17U : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3284 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MX-FR17U

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] * De documentbeelddata die worden gegenereerd voor faxopdrachten worden versleuteld en van het geheugen gewist zodra de opdracht is afgerond. Neem de volgende maatregel om de gegevensbeveiligingsfunctie van het apparaat optimaal te benutten: De beheerder speelt een belangrijke rol bij het onderhouden van de beveiliging. Wees zorgvuldig bij de selectie van de persoon die de functie van beheerder op zich neemt. WISSEN OPSTART" (Automatisch wissen bij opstarten) op pagina 5 altijd is ingeschakeld. [. . . ] De faxgegevens worden niet in het Flashgeheugen bewaard, zodat deze dus niet gewist hoeven te worden. *2 U kunt de duur van de berichtweergave wijzigen met de beheerdersinstelling "MEDEDELINGENTIJD INSTELLEN". Het afdrukken van een normale opdracht in afdrukmodus, worden de beelddata automatisch gewist uit het geheugen na het afdrukken. Als echter de functie voor het onthouden van de opdracht (job retention) wordt gebruikt (zie de online handleiding voor netwerkprinter), dan worden de beelddata vastgehouden in het geheugen. de vastgehouden beelddata kunt u verwijderen door de vastgehouden gegevens te selecteren en dan op de toets [WISSEN] te drukken. Het apparaat wordt uitgezet tijdens het wissen van de beelddata uit het geheugen of het voltooien van een opdracht, worden wellicht niet alle gegevens gewist. GEHEUGEN WISSEN" in de beheerdersinstellingen (pagina 4 van deze gebruiksaanwijzing) om alle gegevens volledig te wissen voordat u het apparaat uitzet. In deze sectie worden de beheerdersinstellingen in de unit beschreven die verband houden met de beveiligingsfunctie. De procedure voor het werken met de beheerdersinstellingen vindt u in "SYSTEEMINSTELLINGEN (BEHEERDER)" in de gebruiksaanwijzing voor het digitale multifunctionele systeem. (Zie ter aanvulling "GEBRUIKTE TOETSEN IN BEHEERDERSINSTELLINGEN". ) Zie de volgende uitleg als u meer wilt weten over instellingen en procedures. De beheerder moet het beheerderswachtwoord ten minste eens in de 60 dagen wijzigen in een nieuw wachtwoord. Zie "SYSTEEMINSTELLINGEN (BEHEERDER)" in de gebruiksaanwijzing voor het digitale multifunctionele systeem (in het bijzonder "GEBRUIK VAN DE BEHEERDERSINSTELLINGEN"). Als de beveiligingskit wordt geïnstalleerd, worden instellingen die te maken hebben met beveiliging (met uitzondering van [SSL-INSTELLINGEN]) toegevoegd aan de instellingen die verschijnen wanneer u op de toets [BEVEILIGINGSINSTELLINGEN] drukt. Op de volgende pagina's vindt u uitgebreide informatie over het gebruik van deze instellingen. Gebruik deze instelling om handmatig gegevens te wissen die in het geheugen van de unit zijn opgeslagen. (Bedenk hierbij dat bestemmingsinformatie voor faxen of scannen niet gewist wordt. Deze functie wordt uitgevoerd, worden ook niet-verwerkte gegevens in de unit gewist. Adviseren u dit programma uit te voeren voordat u de stroom uitschakelt. Het optionele faxuitbreidingspakket (fax expansion kit) is geïnstalleerd, is faxontvangst op afstand (faxontvangst die wordt geactiveerd vanuit een doorkiestoestel dat is verbonden met het apparaat) niet mogelijk terwijl gegevens worden gewist. [. . . ] U de verkeerde code invoeren Er verschijnt een bericht dat u vraagt om de productcode nog eens te controleren. Het ingevoerde nummer juist was Er verschijnt een bericht waarin u gevraagd wordt om het apparaat uit en vervolgens weer aan te zetten. De beveiligingsfunctie wordt geactiveerd als u het apparaat weer aanzet. In een huiselijke omgeving is het mogelijk dat dit product radiostoring veroorzaakt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MX-FR17U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MX-FR17U zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag