Gebruiksaanwijzing SHARP MX-FR16U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MX-FR16U. Wij hopen dat dit SHARP MX-FR16U handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MX-FR16U te teleladen.


SHARP MX-FR16U : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7943 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MX-FR16U

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Asimismo, queda prohibida la exportación o reexportación de este software a las personas que figuren en las listas de prohibición de exportación publicadas por los gobiernos de Japón, EE. En las siguientes explicaciones se presupone que la máquina dispone de las funciones de impresora, fax y escáner de red. Para obtener una descripción de cada una de las opciones, consulte las páginas siguientes. " Active las casillas de verificación de las listas cuya impresión desea deshabilitar. [. . . ] Het wissen van de gegevens stopt zodra u het juiste wachtwoord hebt ingevoerd. De stroom wordt voor korte tijd uitgeschakeld en vervolgens automatisch weer ingeschakeld. Alle gegevens die al zijn gewist vóór invoer van het wachtwoord worden niet hersteld. Met deze functie wist u gegevens die zijn opgeslagen met de functie documentarchivering. Gegevens waarvoor "Beveiligen" of "Vertrouwelijk" is ingesteld, worden ook gewist. Selectievakje [Snelbestandgegevens(inclusief beveiligde bestanden)] : Selecteer dit selectievakje om alle bestanden te wissen die werden opgeslagen met "Snelbestand". Een bevestigingsbericht verschijnt waarin u wordt gevraagd om op "Ja" te duwen, of "Nee" verschijnt. Geheugen Wissen" wordt uitgevoerd (pagina 11 van deze handleiding). Gebruik deze instelling wanneer u alle gegevens van de onderstaande punten wenst te wissen, die verschijnen in het scherm opdrachtstatus voltooide opdrachten. (Het scherm opdrachtstatus voltooide opdrachten verschijnt wanneer de toets [Voltooid] (selectietoets opdrachtstatusscherm) van het scherm opdrachtstatus wordt geselecteerd. ) Printergebruikersnamen Bestemmingen beeld verzenden Afzenders van ontvangen faxberichten Stap 1: Raak de toets [Wis alle gegev. Een bevestigingsbericht verschijnt waarin u wordt gevraagd om op "Ja" te duwen, of "Nee" verschijnt. Met deze functie wist u de hieronder aangegeven items, die niet kunnen worden gewist of geïnitialiseerd met "Voll. Geheugen Wissen" (pagina 11 van deze handleiding) of met "Fabrieksinstellingen Herstellen" ( Systeeminstellingen (beheerder) > "Bewaren/ oproepen van systeeminst. Gebruikersinformatie Indivisueel/Groep/Programma/ Relaisverzending Geheugenbox Afroepgeheugen/Vertrouwelijk Geheugenbox Afzendergegevens Gegevens voor instellen van ontvangst toestaan/weigeren(inclusief wachtwoord voor faxafroep) Informatie doorsturen Geheugenbox/nformatie doorsturen *2 Afroepgeheugen/Vertrouwelijk Geheugenbox Afzendergegevens Gegevens voor instellen van ontvangst toestaan/weigeren (inclusief wachtwoord voor faxafroep)*1, *3 Informatie doorsturen*4 *1 De naam kan variëren afhankelijk van de geïnstalleerde opties. *2 Kan alleen worden geselecteerd wanneer de faxfunctie is ingeschakeld. *3 Kan worden geselecteerd als de faxfunctie ofwel de internetfaxfunctie in gebruik is. ("inclusief wachtwoord voor faxafroep" wordt enkel weergegeven als de faxfunctie is ingeschakeld. ) *4 Selecteer dit indien u enkel opgeslagen doorstuurgegevens wenst te wissen. Stap 1: Selecteer het selectievakje van elk punt dat u wenst te wissen. Er verschijnt een bevestigingsbericht waarin u wordt gevraagd om op "Ja" of op "Nee" te duwen. ) Als de gegevensbeveiligingskit of de machine waarop deze is geïnstalleerd, wordt afgevoerd of van andere eigenaar wisselt, moet de beheerder deze functie uitvoeren. [. . . ] (De breedte van de marge heeft geen effect op de positie van het patroon. Het patroon wordt normaal op het vel papier afgedrukt, zelfs bij het afdrukken van 2in1. Het patroon wordt eenmaal afgedrukt voor elke keer dat de voorzijde en de achterzijde van het progineel wordt gescand. Als het patroon en de stempel elkaar overlappen, krijgt het patroon voorrang. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MX-FR16U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MX-FR16U zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag