Gebruiksaanwijzing SHARP MX-FR12U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MX-FR12U. Wij hopen dat dit SHARP MX-FR12U handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MX-FR12U te teleladen.


SHARP MX-FR12U : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14619 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MX-FR12U

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Asimismo, queda prohibida la exportación o reexportación de este software a las personas que figuren en las listas de prohibición de exportación publicadas por los gobiernos de Japón, EE. En las siguientes explicaciones se presupone que la máquina dispone de las funciones de impresora, fax y escáner de red. Para obtener una descripción de cada una de las opciones, consulte las páginas siguientes. "Listado de todos los Valores Personalizados", "Listado de Direcciones de Envío" Active las casillas de verificación de las listas cuya impresión desea deshabilitar. [. . . ] Er verschijnt een bevestigingsbericht waarin u wordt gevraagd om op "Ja" of op "Nee" te duwen. Geheugen Wissen" wordt uitgevoerd (pagina 11 van deze handleiding). Gebruik deze instelling wanneer u alle gegevens van de onderstaande punten wenst te wissen, die verschijnen in het scherm opdrachtstatus voltooide opdrachten. (Het scherm opdrachtstatus voltooide opdrachten verschijnt wanneer de toets [Voltooid] (selectietoets opdrachtstatusscherm) van het scherm opdrachtstatus wordt geselecteerd. ) Printergebruikersnamen Bestemmingen beeld verzenden Afzenders van ontvangen faxberichten Stap 1: Selecteer de toets [Wis alle gegev. Er verschijnt een bevestigingsbericht waarin u wordt gevraagd om "Ja" of "Nee" te selecteren. Met deze functie wist u de hieronder aangegeven items, die niet kunnen worden gewist of geïnitialiseerd met "Voll. Geheugen Wissen" (pagina 11 van deze handleiding) of met "Fabrieksinstellingen Herstellen" ( Systeeminstellingen (beheerder) > "Bewaren/ oproepen van systeeminst. *3 Kan worden geselecteerd als de faxfunctie ofwel de internetfaxfunctie in gebruik is. ("inclusief wachtwoord voor faxafroep" wordt enkel weergegeven als de faxfunctie is ingeschakeld. ) *4 Selecteer dit indien u enkel opgeslagen doorstuurgegevens wenst te wissen. Stap 1: Selecteer het selectievakje van elk punt dat u wenst te wissen. Er verschijnt een bevestigingsbericht waarin u wordt gevraagd om op "Ja" of op "Nee" te duwen. Deze functie wist automatisch alle gegevens die in de machine zijn opgeslagen zodra de hoofdschakelaar wordt aan gezet. Beschermde/vertrouwelijke bestanden) Taakstatus Lijst Van Uitgevoerde Taken Selecteer de selectievakjes van de gegevens die automatisch moeten worden gewist wanneer de aan-/uit-schakelaar wordt ingeschakeld. Selecteer de [OK] toets wanneer u gereed bent met het selecteren van de selectievakjes. Als er sprake is van een opgeslagen beeldverzendopdracht (fax-, netwerkscanof internetfaxopdracht)*, wordt "Autom. Wissen Opstart" niet uitgevoerd bij het inschakelen van de stroom. * Dit geldt ook voor nog niet afgedrukte binnengekomen faxen en internetfaxen. Het geldt echter niet voor gegevens in een faxgeheugenvak (behalve een vertrouwelijke geheugenvak). Zie de uitleg bij "Wisscherm 2" en "Mocht u het wissen van gegevens willen annuleren. Om de beveiligingsinstellingen te versterken, kunt u het wissen van gegevens een ingesteld aantal keren herhalen voor elk onderdeel. [. . . ] Het patroon wordt in de normale afdrukstand afgedrukt zonder te worden gespiegeld. Het patroon wordt normaal afgedrukt bij gebruik van de instellingen RGBinstelling, Scherpte, Achtergrondonderdrukking, Kleurbalans Instellen, Helderheid en/of Intensiteit. [Altijd afdrukken] is ingeschakeld in [Selectie documentbeheer afdrukken] in de systeeminstellingen, wordt altijd een documentbeheerpatroon afgedrukt. Als [Keuze door gebruiker toestaan] is ingeschakeld, volg dan onderstaande procedure om een documentbeheerpatroon af te drukken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MX-FR12U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MX-FR12U zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag