Gebruiksaanwijzing SHARP MX-FR10U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MX-FR10U. Wij hopen dat dit SHARP MX-FR10U handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MX-FR10U te teleladen.


SHARP MX-FR10U : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14421 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MX-FR10U

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] En las siguientes explicaciones se presupone que la máquina dispone de las funciones de impresora, fax y escáner de red. Para obtener una descripción de cada una de las opciones, consulte las páginas siguientes. " Active las casillas de verificación de las listas cuya impresión desea deshabilitar. Wählen Sie die Person, welche die Aufgabe des Administrators übernimmt, mit entsprechender Umsicht aus. [. . . ] Als er sprake is van een opgeslagen beeldverzendopdracht (fax-, netwerkscanof internetfaxopdracht)*, wordt "Autom. Wissen Opstart" niet uitgevoerd bij het inschakelen van de stroom. * Dit geldt ook voor nog niet afgedrukte binnengekomen faxen en internetfaxen. Het geldt echter niet voor gegevens in een faxgeheugenvak (behalve een vertrouwelijke geheugenvak). Zie de uitleg bij "Wisscherm 2" en "Mocht u het wissen van gegevens willen annuleren. Om de beveiligingsinstellingen te versterken, kunt u het wissen van gegevens een ingesteld aantal keren herhalen voor elk onderdeel. Raak het selectievakje van elk punt aan en selecteer het aantal keren dat u het wissen van gegevens wenst te herhalen. Over de herhaalinstelling Als de herhaalinstelling (het aantal herhalingen) wordt verhoogd om de beveiligingsfunctie te verbeteren, zal het wissen van gegevens meer tijd vragen. Het is aan te raden om een herhaalinstelling voor "Aantal keren dat het wissen van gegevens wordt herhaald", "Aantal herh. Wissen bij jobeinde" te selecteren die past bij uw behoefte aan beveiliging en gebruiksomstandigheden. Documentarchiveringsmodi (Snelbestand-Modus, Gedeelde Modus en Vertrouwelijke Modus) kunnen elk afzonderlijk worden uitgeschakeld in elke functie waarin documentarchivering werkt (Kopieren, Printer, Scannen naar schijf en Beeld Verz. Raak de [OK] toets aan wanneer u gereed bent met het selecteren van de keuzevakken. De eigenschap van een bestand dat al is opgeslagen kan niet worden gewijzigd in een gedeactiveerde archiveringsmodus met "Eigensch. Als een bepaalde eigenschap is uitgeschakeld in "Deactiveren van documentarchivering" en er is sprake van een bestand dat eerder is opgeslagen met deze eigenschap, kan de eigenschap van het opgeslagen bestand in een andere eigenschap worden gewijzigd. Bij afdrukken met de printerfunctie worden zelfs indelingen voor het opslaan van bestanden die met dit programma zijn gedeactiveerd, weergegeven in het scherm Taakverwerking van het printerstuurprogramma ( Bedieningshandleiding "AFDRUKBESTANDEN OPSLAAN EN GEBRUIKEN (Vasthouden/Documentarchivering) "3. Wanneer u tijdens het afdrukken van een bestand een uitgeschakelde archiveringsmodus selecteert, wordt het bestand niet opgeslagen (het wordt slechts afgedrukt). Met dit programma schakelt u het afdrukken uit voor de volgende lijsten die worden afgedrukt met "Lijst afdrukken (gebruiker)" in de systeeminstellingen (algemeen). "Lijst Alle Gebruikersinstellingen", "Adreslijst Wordt Verzonden", "Lijst van mappen voor documentarchivering" Selecteer de selectievakjes van de lijsten waarvoor u het afdrukken wilt deactiveren. Nadat u de gewenste selectievakjes hebt geselecteerd, drukt u op de toets [OK]. Het is mogelijk om ervoor te zorgen dat er enkel kan worden afgedrukt van op het bedieningspaneel van de machine. Met deze instelling kunt u voorkomen dat gevoelige documenten die in de uitvoerlade blijven liggen, door iemand anders worden meegenomen, wat ertoe zou kunnen leiden dat gevoelige informatie in verkeerde handen terechtkomt. systeeminstellingen Instellingen in-/uitschakelen Printer Scannen naar schijf Beeld Verz. [. . . ] (Zie voor informatie betreffende bestanden die zijn opgeslagen door middel van documentarchivering "OPGESLAGEN BESTANDEN GEBRUIKEN" in "6. ) Selectie documentbeheer afdrukken Wanneer [Keuze door gebruiker toestaan] is geselecteerd, kunt u met de toets [Document-beheer] selecteren of er een documentbeheerpatroon moet worden afgedrukt. Indien echter het selectievakje [Patroon altijd toevoegen als u ermee afdrukt bij Opgeslagen] is geselecteerd, kan het afdrukken van een documentbeheerpatroon niet worden geannuleerd ongeacht of [Keuze door gebruiker toestaan] al dan niet is geselecteerd. Stap 1: Druk op de toets [Speciale Functies] in het scherm voor afdrukinstellingen en druk op de toets [Documentbeheer]. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MX-FR10U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MX-FR10U zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag