Gebruiksaanwijzing SHARP MX-6240N/MX-7040N/MX-FR36U OPERATION MANUALDATA SECURITY KIT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MX-6240N/MX-7040N/MX-FR36U. Wij hopen dat dit SHARP MX-6240N/MX-7040N/MX-FR36U handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MX-6240N/MX-7040N/MX-FR36U te teleladen.


SHARP MX-6240N/MX-7040N/MX-FR36U OPERATION MANUALDATA SECURITY KIT: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (248 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MX-6240N/MX-7040N/MX-FR36U OPERATION MANUALDATA SECURITY KIT (331 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MX-6240N/MX-7040N/MX-FR36UOPERATION MANUALDATA SECURITY KIT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MX-FR36U GEGEVENSBEVEILIGINGSKIT BEDIENINGSHANDLEIDING Inhoud Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Wanneer de gegevensbeveiligingskit is geïnstalleerd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ● Beveiligingsinstellingen van de gegevensbeveiligingskit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ● Documentbeheerfunctie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ● Document Archiveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ● Scherm Authoriteitsgroepregistratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ● Wachtwoorden beveiligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ● Beperkingen op tandemkopiëren en tandemafdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ● Beveiligingsinstellingen in de functie Afdrukken via FTP pull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ● Gekopieerde data overdragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ● Productcode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Beveiligingsinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ● Werken met de beveiligingsinstellingen in de instellingsmodus (beheerder). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ● Instellingen die worden toegevoegd aan de beveiligingsinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ● Gegevens wissen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ● Overige instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Documentbeheerinstelling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ● Documentbeheer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ● Modi waaraan de documentbeheerfunctie kan worden toegevoegd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ● Documentbeheerfunctie inschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ● Documentbeheerfunctie gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Garantie Alhoewel alle pogingen zijn ondernomen om dit document zo nauwkeurig en behulpzaam mogelijk te maken, wordt door SHARP Corporation op generlei wijze garantie geboden voor wat betreft de inhoud ervan. Alle in deze handleiding opgenomen informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. SHARP is niet verantwoordelijk voor verlies of schade, direct of indirect, voortkomend uit of verband houdend met het gebruik van deze bedieningshandleiding. Vermenigvuldiging, aanpassing of vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden, behalve indien toegestaan door het auteursrecht. Opmerking: De aanduiding "Instellingen (beheerder)" in deze handleiding duidt op de instellingsmodus waarvoor moet zijn ingelogd met beheerdersrechten. [. . . ] Taken Gebruik deze instelling wanneer u alle gegevens van de onderstaande punten wenst te wissen, die verschijnen in het scherm opdrachtstatus voltooide opdrachten. (Het scherm opdrachtstatus voltooide opdrachten verschijnt wanneer op de toets [Voltooid] (selectietoets opdrachtstatusscherm) van het scherm opdrachtstatus wordt getikt. ) ● Printergebruikersnamen ● Bestemmingen beeld verzenden ● Afzenders van ontvangen faxberichten Stap 1: Tik op de toets [Wissen]. Een bevestigingsbericht verschijnt waarin u wordt gevraagd om op "Ja" te duwen, of "Nee" verschijnt. Het is echter niet mogelijk om te annuleren tijdens het wissen. ) ■ Wis De Documentarchiveringsgegevens Met deze functie wist u gegevens die zijn opgeslagen met de functie documentarchivering. Gegevens waarvoor "Beveiligen" of "Vertrouwelijk" is ingesteld, worden ook gewist. ● Selectievakje [Bestandsgegevens(inclusief beschermde/vertrouwelijke bestanden)] : Selecteer dit selectievakje om alle bestanden te wissen die met "Bestand" werden opgeslagen in de hoofdmap en in standaardmappen. ● Selectievakje [Snelbestandgegevens(inclusief beveiligde bestanden)] : Selecteer dit selectievakje om alle bestanden te wissen die werden opgeslagen met "Snelbestand". Een bevestigingsbericht verschijnt waarin u wordt gevraagd om op "Ja" te duwen, of "Nee" verschijnt. Geheugen Wissen" wordt uitgevoerd (pagina 12 van deze handleiding). 13 Beveiligingsinstellingen ■ Wis adresboek- en geregistr. gegevens Met deze functie wist u de hieronder aangegeven items, die niet kunnen worden gewist of geïnitialiseerd met "Voll. Geheugen Wissen" (pagina 12 van deze handleiding) of met "Fabrieksinstellingen Herstellen" (➞ Instellingen (beheerder) > "Bewaren/oproepen van systeeminst. " > "Fabrieksinstellingen Herstellen"). ●Gebruikersinformatie ●Indivisueel/Groep/Programma (Alleen adres)/Relaisverzending Geheugenbox/Opn. verzenden*1 *2 ●Afroepgeheugen/Vertrouwelijk Geheugenbox ●Afzendergegevens ●Gegevens voor instellen van ontvangst toestaan/weigeren (inclusief wachtwoord voor faxafroep)*1, *3 *4 ●Informatie doorsturen *1 De naam kan variëren afhankelijk van de geïnstalleerde opties. *2 Kan alleen worden geselecteerd wanneer de faxfunctie is ingeschakeld. *3 Kan worden geselecteerd als de faxfunctie ofwel de internetfaxfunctie in gebruik is. ("inclusief wachtwoord voor faxafroep" wordt enkel weergegeven als de faxfunctie is ingeschakeld. ) *4 Selecteer dit indien u enkel opgeslagen doorstuurgegevens wenst te wissen. Stap 1: Selecteer het selectievakje van elk punt dat u wenst te wissen. Er verschijnt een bevestigingsbericht waarin u wordt gevraagd om op "Ja" of op "Nee" te duwen. Het is echter niet mogelijk om te annuleren tijdens het wissen. ) 14 Beveiligingsinstellingen Overige instellingen Dit systeem maakt diverse instellingen mogelijk, zoals voor de timing en het aantal keren dat gegevens automatisch worden gewist, en items voor het onmogelijk maken van bepaalde handelingen en schermen. ■ Autom. Wissen Opstart Deze functie wist automatisch alle gegevens die in de machine zijn opgeslagen zodra de hoofdschakelaar wordt aan gezet. ● Volledig Geheugen ● Bestandsgegevens (inclusief beschermde/vertrouwelijke bestanden) ● Snelbestandgegevens (inclusief beveiligde bestanden) ● Taakstatus Lijst Van Uitgevoerde Taken Schakel het selectievakje in van de gegevens die automatisch moeten worden gewist bij het inschakelen van de hoofdschakelaar. Tik op de toets [Indienen] wanneer u klaar bent met het inschakelen van selectievakjes. [. . . ] ● Indien een blanco pagina wordt uitgevoerd omdat een oneven aantal pagina's met tweezijdig afdrukken wordt afgedrukt, wordt het documentbeheerpatroon niet op de blanco pagina afgedrukt. ● Als u de functie kaften/insteekvellen (inclusief transparanten) gebruikt, wordt alleen een documentbeheerpatroon afgedrukt op de kaften en insteekvellen die bedrukt worden. Er wordt geen documentbeheerpatroon afgedrukt als er geen kopie wordt gemaakt op een kaft of insteekvel. Nadat u de documentbeheerfunctie hebt ingeschakeld, volgt u deze stappen om de functie te gebruiken. ■ Documentbeheer gebruiken in de kopieermodus Tik op de toets [Overige>>] in de kopieermodus. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MX-6240N/MX-7040N/MX-FR36U

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MX-6240N/MX-7040N/MX-FR36U zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag