Gebruiksaanwijzing SHARP MX-3114N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MX-3114N. Wij hopen dat dit SHARP MX-3114N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MX-3114N te teleladen.


SHARP MX-3114N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (18441 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MX-3114N (17922 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MX-3114N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BEDIENINGSHANDLEIDING Zoeken op basis van wat u wilt doen Zoeken met de inhoudsopgave VOORDAT U DE MACHINE GEBRUIKT KOPIEERMACHINE PRINTER EEN KOPIE MAKEN EEN DOCUMENT AFDRUKKEN EEN FAX VERZENDEN FAX SCANNER / INTERNETFAX DOCUMENTARCHIVERING SYSTEEMINSTELLINGEN EEN AFBEELDING SCANNEN / EEN INTERNETFAX VERZENDEN EEN OPDRACHT OPSLAAN EN LATER OPNIEUW GEBRUIKEN DE MACHINE ONDERHOUDEN HET OPSPOREN VAN FOUTEN OVER DE BEDIENINGSHANDLEIDING EEN KOPIE MAKEN Besparen Kopieerfouten verminderen Een kopie van dit type originelen maken Een kopie op dit type papier maken 2013/ 04/04 Datum of paginanummers toevoegen De uitvoer samenvoegen tot een brochure Andere handige functies Besparen Meerdere pagina's op één zijde van een vel papier kopiëren Op beide zijden van papier kopiëren Op voor- en achterzijde van een kaart kopiëren Kopieerfouten verminderen Het aantal gescande pagina's controleren vóór het kopiëren Een set kopieën afdrukken om te proeflezen Een kopie van dit soort originelen maken Originelen met zowel kleur als zwart-wit Meer originelen dan in één keer geladen kunnen worden Originelen van verschillend formaat Dikke originelen (aan de randen verschijnen schaduwen) Boek of brochure (tegenoverliggende pagina's kopiëren) Gebonden origineel zoals een boek (een pagina per keer) Een kopie op dit type papier maken Enveloppen en andere speciale media A3 breed-papier Tabpapier Transparanten Datum of paginanummers toevoegen Datum toevoegen 2013/ 04/04 Stempel toevoegen Paginanummer toevoegen 9 10 11 ABCD EFG Tekst toevoegen De uitvoer samenvoegen tot een brochure Een geniete brochure maken Geniete uitvoer Een blanco marge voor perforeren creëren Perforaties in uitvoer maken Andere handige functies Functies voor specifieke doeleinden Een kopie van gerangschikte foto's maken Een grote poster maken Een gespiegelde kopie maken Op midden van papier kopiëren Een negatieve kopie maken Handige functies Twee machines tegelijk gebruiken Prioriteit geven aan een kopieeropdracht Status van een opdracht in de wachtrij controleren Omslagbladen/inlegvellen invoegen in kopieeruitvoer Een dun origineel kopiëren Kleur aanpassen EEN DOCUMENT AFDRUKKEN Besparen Afdrukken zonder computer Aantrekkelijke uitvoer afdrukken De uitvoer samenvoegen tot een brochure Afdrukken op dit type papier Tekst of een afbeelding toevoegen Andere handige functies Besparen Op beide zijden van papier afdrukken Meerdere pagina's op één papierzijde afdrukken Afdrukken zonder computer FTP Een FTP-bestand afdrukken Een bestand op een USB-geheugenapparaat afdrukken Een bestand in een netwerkmap afdrukken Een bestand dat in de machine is opgeslagen afdrukken Aantrekkelijke uitvoer afdrukken Afdruk aan papierformaat aanpassen Helderheid en contrast aanpassen Afdrukken met kleurinstellingen die geschikt zijn voor de gegevens Vage tekst en regels verscherpen De afdrukmodus selecteren De uitvoer samenvoegen tot een brochure Een geniete brochure maken Geniete uitvoer Een blanco marge voor perforeren creëren Perforaties in uitvoer maken Bepaalde pagina's op voorzijde van papier afdrukken Afdrukken op dit type papier Enveloppen Tabpapier Transparanten Bepaalde pagina's op ander papier afdrukken De afbeelding 180 graden draaien Tekst of een afbeelding toevoegen Een watermerk aan de afdrukgegevens toevoegen Een afbeelding over de afdrukgegevens plakken Een vaste vorm over de afdrukgegevens plakken Andere handige functies Formaat of afdrukstand van de afdrukgegevens corrigeren Afdrukbeeld vergroten of verkleinen Een gespiegelde afbeelding afdrukken Veiligheid is van belang Vertrouwelijk afdrukken Een versleuteld PDF-bestand afdrukken Functies voor specifieke doeleinden Een 'kopiefactuur' afdrukken Een grote poster maken Handige functies Prioriteit geven aan een afdrukopdracht Twee machines tegelijk gebruiken Veel gebruikte afdrukinstellingen opslaan Een afdrukopdracht opslaan EEN FAX VERZENDEN Besparen Dit type document verzenden Verzending naar de verkeerde bestemming voorkomen Zend een duidelijk document Werk besparen Veiligheid is van belang Andere handige functies Besparen Verzend als het laagste tarief geldt Controleer ontvangen gegevens vóór het afdrukken Stuur twee originelen als één pagina Geef een verzending door via een bijkantoor Dit type document verzenden Dikke originelen (aan de randen verschijnen schaduwen) Gebonden origineel zoals een boek (een pagina per keer) Meer originelen dan in één keer geladen kunnen worden Originelen van verschillend formaat Aan beide zijden bedrukt origineel Identiteitskaart of andere kaart Verzending naar de verkeerde bestemming voorkomen Controleer de bestemming nogmaals voor verzending Controleer het resultaat van de verzending Controleer het logboek van vorige verzendingen Bestempel gescande originelen Zend een duidelijk document Pas de belichting aan Pas de kwaliteit van de afbeelding aan Geef het formaat op vóór verzending Zonder schaduwen aan de randen verzenden Werk besparen 1 2 3 Veel gebruikte instellingen opslaan Naar meerdere bestemmingen verzenden XXXX-6789 XXXX-9874 XXXX-4567 XXXX-5432 XXXX-9999 Het verzendlogboek bekijken XXXX-6789 XXXX-9874 XXXX-4567 XXXX-5432 XXXX-9999 Gemakkelijk een adres opgeven (nummer zoeken) Gebonden origineel zoals een boek (een pagina per keer) Veiligheid is van belang Controleer de bestemming nogmaals voor verzending Vertrouwelijk verzenden Afdrukbeveiligde ontvangstgegevens Ontvangst van een document van een zendende machine starten Een document op verzoek van een andere machine verzenden Andere handige functies Handige beheerfuncties Een ontvangen fax naar een netwerkadres doorsturen Een adressenlijst afdrukken Handige functies Een dun origineel verzenden Een verzendbestemming selecteren uit een globaal adresboek Prioriteit geven aan een verzending Een telefoontoestel gebruiken EEN AFBEELDING SCANNEN / EEN INTERNETFAX VERZENDEN Een duidelijke afbeelding verzenden Dit type document verzenden Verzending naar de verkeerde bestemming voorkomen Een kleiner bestand verzenden Werk besparen Scannen van computer Andere handige functies Een duidelijke afbeelding verzenden Het contrast of de beeldkwaliteit aanpassen De resolutie aanpassen vóór verzending Zonder schaduwen aan de randen verzenden De achtergrond van een verzonden document onderdrukken Dit type document verzenden Dikke originelen (aan de randen verschijnen schaduwen) Gebonden origineel zoals een boek (een pagina per keer) Meer originelen dan in één keer geladen kunnen worden Originelen van verschillend formaat Aan beide zijden bedrukt origineel Origineel met achtergrond Verzending naar de verkeerde bestemming voorkomen Controleer het resultaat van de verzending Controleer het logboek van vorige verzendingen Bestempel gescande originelen Een kleiner bestand verzenden Met een lagere resolutie verzenden Een bestand comprimeren vóór verzending Een afbeelding verkleinen vóór verzending Een afbeelding in zwart-wit verzenden Stuur twee originelen als één pagina Identiteitskaart of andere kaart Werk besparen 1 2 3 Veel gebruikte instellingen opslaan Naar meerdere bestemmingen verzenden aaa@aa. E Gemakkelijk een adres opgeven (nummer zoeken) Een internetfax vanaf een computer verzenden Gebonden origineel zoals een boek (een pagina per keer) Andere handige functies Handige beheerfuncties Een ontvangen fax naar een netwerkadres doorsturen Een lijst verzendbestemmingen afdrukken Handige functies Een dun origineel scannen Een verzendbestemming selecteren uit een globaal adresboek Op een specifiek tijdstip verzenden Prioriteit geven aan een verzending In USB-geheugenmodus verzenden EEN OPDRACHT OPSLAAN EN LATER OPNIEUW GEBRUIKEN Een bestand zoeken Mijn bestanden ordenen Een belangrijk document opslaan Een groep bestanden afdrukken Een bestand zoeken abc Een bestand zoeken met een trefwoord Zoeken door de inhoud van bestanden te controleren Mijn bestanden ordenen Een bestand verwijderen Alle bestanden verwijderen Regelmatig bestanden verwijderen Van map wisselen DE MACHINE ONDERHOUDEN De machine schoonmaken Een tonercartridge vervangen De nietcartridge vervangen De nietcartridge vervangen De afvaltonerbak vervangen Perforatorafval opruimen De machine schoonmaken De glasplaat en de automatische documentinvoereenheid schoonmaken De hoofdlader van de fotogeleidende drum schoonmaken De aanvoerrol van de originelen schoonmaken De aanvoerrol van de handinvoer schoonmaken De lasereenheid schoonmaken OVER DE BEDIENINGSHANDLEIDING U kunt op twee manieren naar een onderwerp zoeken in deze handleiding: u kunt een menu "Ik wil. Bij de volgende uitleg wordt uitgegaan van het gebruik van Adobe Reader 8. ) Terug naar de eerste pagina ( ) Terug naar de laatst weergegeven pagina ( ) Zoeken op basis van wat u wilt doen Zoeken met de inhoudsopgave Menupagina Inhoudspagina 1 2 3 4 5 Tekstpagina i DE HANDLEIDING GEBRUIKEN Klik op een van onderstaande knoppen om naar de pagina te gaan die u wil weergeven. [. . . ] ABCD Indexnamen kunnen in de systeeminstellingen worden gewijzigd met "Aangepaste Index", waardoor u groepen sneltoetsen kunt maken die gemakkelijk herkenbaar zijn. systeeminstellingen: Aangepaste Index (pagina 7-20) Met deze instelling worden aangepaste indexnamen opgeslagen. De aangepaste index waarin een sneltoets wordt weergegeven, wordt opgegeven bij het opslaan van de verzendbestemming in de toets. Het zoekletterbereik verkleinen Door op een alfabetische tab op een indextab te drukken, geeft u toetsen weer die het zoekbereik nog verder verkleinen. door bijvoorbeeld op de tab [ABCD] te drukken , verschijnen de toetsen "A" t/m "D". Door op de [B] te drukken, verschijnen alleen bestemmingen die met de letter "B" beginnen. 5-14 Inhoudsopgave SCANNER/INTERNETFAX SCAN- EN VERZENDVOLGORDE In deze sectie wordt de basisprocedure voor scannen en verzenden uitgelegd. selecteer instellingen in de hieronder weergegeven volgorde voor een soepele verzending. Een uitgebreidere beschrijving van de werkwijze voor het selecteren van instellingen vindt u bij de uitleg per instelling in dit hoofdstuk. Scan Auto A4 Zenden: PC scan Auto Text Voorbeeld Instellingen voor het scannen van het origineel kunnen worden geselecteerd. Als het origineel op de glasplaat is gelegd, volg dan deze stappen om het scannen en verzenden te starten: (1) Druk op de toets [STARTEN KLEUR] of [STARTEN ZWART-WIT]. € De toets [STARTEN KLEUR] kunt u niet gebruiken in de internetfaxmodus. Systeeminstellingen (Beheerder): Standaardweergave-Instellingen Deze instellingen kunnen gedurende een bepaalde tijd worden behouden nadat het scannen is voltooid. 5-16 Inhoudsopgave SCANNER/INTERNETFAX FORMATEN ORIGINEEL VERZENDBARE ORIGINEELFORMATEN De volgende origineelformaten kunnen worden verzonden Minimaal formaat origineel Met de automatische origineelinvoer 131 mm (hoogte) x 140 mm (breedte) (5-1/8" (hoogte) x 5-1/2" (breedte) – Maximaal formaat origineel 297 mm (hoogte) x 1. 000 mm* (breedte) (11-5/8" (hoogte) x 39-3/8"* (breedte)) 297 mm (hoogte) x 432 mm (breedte) (11-5/8" (hoogte) x 17" (breedte)) Met de glasplaat * Een lang origineel kan worden verzonden. (Als alleen scanbestemmingen worden geselecteerd voor scanverzending of metadata verzending, vindt scannen plaats in Mono2 bij een resolutie van 300X300dpi of minder. Als een resolutie van 600X600dpi voor de internetfaxverzending wordt gebruikt, is de maximale grootte van het origineel 800 mm (31-1/2"). ) FORMAAT VAN HET GEPLAATSTE ORIGINEEL Bij plaatsing van een origineel van standaardformaat wordt het formaat van het origineel automatisch waargenomen en in het basisscherm weergegeven als het scanformaat. Wanneer de functie detectie formaat origineel actief is en het origineel geen standaardformaat heeft, wordt mogelijk het naaste standaardformaat weergegeven of verschijnt het origineelformaat niet. ˜ Het scanformaat van het origineel opgeven (via papierformaat) (pagina 5-56) ☞ Het scanformaat van het origineel opgeven (met numerieke waarden) (pagina 5-57) STANDAARDFORMATEN Standaardformaten zijn formaten die automatisch door de machine worden herkend. de standaardformaten worden ingesteld in "Instelling Detectie Formaat Origineel" in de systeeminstellingen (beheerder). Lijst van instellingen detectie formaat origineel Selecties AB-1 AB-2 AB-3 AB-4 AB-5 Inch-1 Inch-2 Inch-3 Standaardformaten (herkende origineelformaten) Lade origineelinvoer (automatische Glasplaat origineelinvoer) A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5") A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" 11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 11" x 17" A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5") A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3 11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3 11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3 5-17 Inhoudsopgave SCANNER/INTERNETFAX BESTEMMINGEN INVOEREN In dit gedeelte wordt het opgeven van bestemmingsadressen beschreven, inclusief het selecteren van een adres uit het Adresboek en het ophalen van een adres door het invoeren van een zoeknummer. [. . . ] * Nieten is niet mogelijk bij etiketten, tabpapier, transparanten, glanspapier of enveloppen. Ook als bij het gebruikerstype "Nieten Uitschakelen" is ingesteld kan er niet geniet worden. Sommige functies kunnen gedeactiveerd zijn in de systeeminstellingen (beheerder). VOORDAT U DE MACHINE GEBRUIKT "PERFORATIEMODULE" (pagina 1-44) Perforeren is niet mogelijk wanneer u papier van verschillende breedten combineert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MX-3114N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MX-3114N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag