Gebruiksaanwijzing SHARP MD-X60H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MD-X60H. Wij hopen dat dit SHARP MD-X60H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MD-X60H te teleladen.


SHARP MD-X60H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2714 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MD-X60H OPERATION MANUAL (2144 ko)
   SHARP MD-X60H OPERATION MANUAL (EDITED HIGHLIGHTS FROM SERVICE MANUAL) (67 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MD-X60H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lorsque la touche ON/STAND-BY est mise en STAND-BY, l'appareil est toujours sous tension. Lorsque la touche ON/STAND-BY se trouve sur la position STAND-BY, l'appareil est prt fonctionner par la tlcommande. Avertissement: Cet appareil contient des pices non rparables par l'utilisateur. L'appareil contenant des organes ports haute tension, dbrancher l'appareil avant toute rparation ou en priode de non-utilisation. [. . . ] Druk herhaaldelijk op de SUBTITLE toets om de ondertiteltaal te kiezen. 1 ENGLISH 8 / 30 1 Drama 3 SF 2 Action 4 Comedy !U kunt een van de op een DVD opgenomen talen voor de ondertitels kiezen. 2 toets om de titel te kiezen en druk dan op ENGLISH FRENCH SPANISH of toets !U kunt tevens voor bepaalde discs de directe cijfertoetsen gebruiken. !Voor het verbergen van ondertitels op het scherm drukt u op de om "OFF" te kiezen. Opmerkingen: !De werkelijke uit te voeren handelingen zijn afhankelijk van de geplaatste disc. Tijdens geprogrammeerde weergave kunt u niet met het bovenste menu instellen. Opmerkingen: !De taal voor de ondertitels kan met bepaalde DVD's niet worden veranderd. "XX" wordt getoond indien er geen ondertitels op de disc zijn opgenomen. Het duurt even om naar de gekozen taal voor de ondertitels over te schakelen. De fabrieksinstellingen worden weer geactiveerd indien u het toestel standby schakelt of van disc wisselt. N-27 04/2/9 MD-X60H_SEEG_N. fm TINSZA052AWZZ Diverse instellingen " Veranderen van de geluidstaal (audio-uitgang) Tijdens weergave kunt u de geluidstaal (audio-uitgang) veranderen. MD-X60H " Verhelderen van het beeld (Gamma-correctie) 1 Druk tijdens weergave de MODE 1/ MODE 2 schakelaar naar MODE 2 en druk op de GAMMA toets om "ON" te kiezen. G NEDERLANDS D 1 2 ON Druk tijdens weergave de MODE 1/MODE 2 schakelaar naar MODE 2 en druk op de AUDIO toets. Druk herhaaldelijk op de AUDIO toets om de taal voor het geluid (audio-uitgang) te kiezen. 11 D F ON Door iedere druk op deze toets wordt afwisselend "ON" en "OFF" ingesteld. 5. 1 c h 2 Druk binnen 10 seconden op de of toets om het niveau in te stellen. G 1 2 3 D 5. 1 c h 1: Oorspronkelijk <Engels> (Dolby Digital 5. 1 Surround) Niveau OFF ON Instelling Normaal Iets helderder Niveau ON ON Instelling Helderder Veel helderder - Handige bediening / Diverse instellingen - Bediening voor DVD Door iedere druk verandert de taal van het geluid (audio-uitgang). Voer met de directe cijfertoetsen (0 9) een bonusgroepnummer in en druk op de ENTER toets. RETURN 3 Voer met de directe cijfertoetsen (0 - 9) een 4-cijferig wachtwoord in en druk op de ENTER toets. Opmerkingen: !Met bepaalde discs heeft u geen wachtwoord voor weergave van bonusgroepen nodig. N-31 04/2/9 MD-X60H_SEEG_N. fm TINSZA052AWZZ Weergave van een SACD-disc De volgende weergavefuncties worden op dezelfde manier als bij de bediening voor een DVD uitgevoerd. Pagina Opzoeken van begin van een hoofdstuk (fragment) (verspringen) . . 24 Herhaald afspelen van gedeelte tussen gespecificeerde punten (A-B herhalen) . . 30 MD-X60H " Weergave van hybride SACD-geluid Met hybride discs (bestaande uit een SACD-laag en een CD-laag) kunt u het geluid voor weergave kiezen. NEDERLANDS D 1 2 Plaats een SACD-disc en druk op de Druk tijdens de stopfunctie de MODE 1/MODE 2 schakelaar naar MODE 2 en druk op de AUDIO toets om de gewenste laag te kiezen. toets. TV-scherm MULTI F Bediening voor SACD en CD Het veranderen van audio-uitgang duurt een paar seconden omdat de discinformatie moet worden afgelezen. S - Weergave van een SACD-disc - Voorbeeld: Weergave van een multikanaal SACD-disc U kunt de audio-uitgang veranderen indien de disc voor multikanaal en stereo 2kanaal systemen geschikt is. TV-scherm Display van toestel 5. 1 kanaal SACD-laag MULTI V 2 kanaal SACD-laag 2 ch 2 kanaal CD-laag CD I 3 Druk op de toets. De weergave start. Opmerkingen: !De audio-uitgang wordt weer op "MULTI" gesteld wanneer u de disc verwijdert. Met een SACD (alleen CD-laag)/CD kunt u diverse geluiden beluisteren door de multikanaal-functie of stereofunctie (zie bladzijden 45, 46) te veranderen. Met een SACD (SACD-laag) kunt u deze twee functies niet veranderen. N P E N-32 04/2/9 MD-X60H_SEEG_N. fm TINSZA052AWZZ MD-X60H Weergave van een SACD-disc (vervolg) " Afspelen in willekeurige volgorde (willekeurige weergave) De fragmenten van de disc kunnen automatisch in een willekeurige volgorde worden afgespeeld. NEDERLANDS 1 Bediening voor SACD en CD Druk tijdens de stop- of weergavefunctie de MODE 1/MODE 2 schakelaar naar MODE 1 en druk op de RANDOM toets. Druk tijdens de stopfunctie op de toets. 2 - Weergave van een SACD-disc - Alle fragmenten worden in een willekeurige volgorde afgespeeld. De willekeurige weergave wordt geannuleerd wanneer u op de toets drukt. Opmerkingen: !Willekeurige weergave is niet mogelijk tijdens geprogrammeerde weergave. [. . . ] Als er iets mis lijkt met dit product, dient u eerst de onderstaande punten te controleren voor u contact opneemt met uw erkende SHARP dealer of servicecentrum. MD-X60H " DVD/CD-speler Symptoom "NO PLAY" wordt getoond, ookal is een disc geplaatst. 67 Referentiepagina NEDERLANDS D " Algemeen Symptoom Geen geluid. Het geluid van de luidspreZijn de luidsprekerdraden met de kers is uit balans. Heeft u de stekker uit het stopcontact getrokken of was er een stroomonderbreking? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MD-X60H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MD-X60H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag