Gebruiksaanwijzing SHARP MD-S70H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MD-S70H. Wij hopen dat dit SHARP MD-S70H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MD-S70H te teleladen.


SHARP MD-S70H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (595 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MD-S70H (544 ko)
   SHARP MD-S70H OPERATION MANUAL (544 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MD-S70H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] G Le matériel audio-visuel peut comporter des oeuvres faisant l'objet de droits d'auteur qui ne peuvent être enregistrées sans l'autorisation du possesseur du droit d'auteur, veuillez vous référer aux réglementations nationales en vigueur. G Il materiale audio-visivo che fosse soggetto a copyright non può essere registrato senza l'autorizzazione del possessore del copyright. G Audio-visueel materiaal kan worden beschermd door auteursrechten, in welk geval het niet mag worden opgenomen zonder de toestemming van de auteursrechthouder. Zie voor nadere informatie de betreffende wetten in het land van gebruik. [. . . ] Tijdens willekeurige, herhaalde willekeurige weergave of herhaalde weergave van een enkel fragment kunt u uitsluitend binnen het fragment van de minidisc dat wordt afgespeeld verplaatsen. Tijdens willekeurige weergave kan de draagbare MD-recorder niet later naar het begin van een reeds weergegeven fragment terugkeren. Voer de bediening binnen 7 seconden uit tijdens het kiezen van de menu's. N-17 01/11/22 MD-S70H(SEEG)_N_4. fm Geavanceerde opname Lange opname 2 keer en 4 keer zo lang opnemen Het is mogelijk om de dubbele of vierdubbele tijd van een stereo-opname te krijgen. Mono-opname Wanneer u de opname mono maakt, heeft u twee keer de opnametijd van een stereo-opname. Een mono opgenomen fragment kan met dubbele snelheid worden weergegeven, zie bladzijde 17. MD-S70H NEDERLANDS 2 3 Druk op de ENTER/SYNC toets. Druk herhaaldelijk op de MENU/CHRG toets om de gewenste opnamefunctie te kiezen. Stereo-opname(SP) 2 keer zo lange opname(LP2) Handige functies Mono-opname(MONO) 4 keer zo lange opname(LP4) 4 5 1 Druk met de opname gepauzeerd herhaaldelijk op de MENU/CHRG toets om "REC MODE" te kiezen. Druk op de ENTER/SYNC toets. De functie wordt automatisch na 7 seconden ingesteld, ookal drukt u niet op de ENTER/SYNC toets. Start de opname. De gekozen opnamefunctie blijft onveranderd totdat u zelf de instelling wijzigt. Voer de bediening binnen 7 seconden uit tijdens het kiezen van de menu's. Opmerkingen: N-18 01/11/22 MD-S70H(SEEG)_N_4. fm -Geavanceerde opname- MD-S70H Geavanceerde opname (vervolg) Opmerkingen: U kunt fragmenten met de stereo-opnamefunctie, met 2 keer de normale opnametijd en met 4 keer de normale opnametijd op een minidisc opnemen. Bij mono-opname wordt het geluid van de rechter- en linkerkanalen gemengd. U hoort het geluid dan stereo via de hoofdtelefoon maar het geluid wordt mono opgenomen. Fragmenten die met de 2 keer en 4 keer normale opnametijd werden opgenomen, kunnen niet met apparatuur worden weergegeven die deze functies niet hebben. Bij weergave met dergelijke apparatuur zal geen geluid worden weergegeven. Druk herhaaldelijk op de MENU/CHRG toets om "REC MODE" te kiezen. Druk herhaaldelijk op de MENU/CHRG toets om de opnamefunctie te kiezen (stap 3, bladzijde 18). De opname start. Opmerking: Om een fragment te bewaren dat na het punt ligt waar u een nieuwe opname wilt maken, moet u dat fragment eerst verplaatsen en dan de opname starten. (Zie "Monteren van een opgenomen minidisc" op bladzijde 35. ) N-21 01/11/22 MD-S70H(SEEG)_N_4. fm MD-S70H Zelf uw fragmentnummers markeren NEDERLANDS U kunt op de gewenste punten zelf fragmentnummers markeren. Druk bij het punt waar u een fragmentnummer wilt markeren tijdens opname op de REC toets. Met elke druk op de REC toets zal er een fragmentnummer worden toegevoegd. De Dolby H/BASS toets van de afstandsbediening kan tevens voor het toevoegen van fragmentnummers worden gebruikt. Beperkingen voor nummering "SORRY" wordt getoond en de bediening wordt geannuleerd indien u probeert meer dan 10 fragmenten binnen een bepaalde tijd te nummeren. Met stereo-opname Met 2 keer zo lang opnemen Met 4 keer zo lang opnemen Met mono-opname Binnen 40 seconden Binnen 80 seconden Binnen 160 seconden Binnen 80 seconden Opname van fragmenten als een enkel fragment U kunt diverse gedeelten of fragmenten als een enkel fragment opnemen door de automatische markeringsfunctie te annuleren. Tijdens opname of tijdens de opnamepauze. . . 1 2 3 Handige functies Druk op de ENTER/SYNC toets. Druk op een MENU/CHRG toets om "MARK OFF" te kiezen. Opmerkingen: Bij het maken van een digitale opname van een CDspeler of minidisc-speler, zullen ongeacht de instelling van de automatische markeringsfunctie automatisch fragmentnummers worden gemarkeerd. [. . . ] Omdat er op dit moment een fragmentnummer wordt opgezocht of aangemaakt, is het toestel niet in staat uw commando uit te voeren. DISC TOC FULL (Wis alle foute signalen en maak de opname dan opnieuw. ) Referenties PLAY MD PROTECTED Tr. Protect Fragment is tegen wissen beschermd. (Monteer het fragment met het toestel waarmee het was opgenomen. ) Een disc wordt afgespeeld waarop andere data dan muziek is opgenomen. SORRY (Een disc waarop andere data dan normale geluidssignalen zijn opgenomen kan niet worden gebruikt. ) Fout signaal van de disc. (Wacht even en start daarna opnieuw. ) Op de (*) positie verschijnt een nummer of symbool. N-40 01/11/22 MD-S70H(SEEG)_N_6. fm -Foutmeldingen- Geen ruimte over voor opname van tekeninformatie (fragmentnamen, discnamen, etc. ). MD-S70H Oplossen van problemen Voor veel "problemen" heeft u geen vakman nodig. Controleer voordat u een erkend SHARP handelaar of onderhoudscentrum raadpleegt eerst de volgende lijst indien het toestel niet juist lijkt te functioneren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MD-S70H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MD-S70H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag