Gebruiksaanwijzing SHARP MD-S50H/X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MD-S50H/X. Wij hopen dat dit SHARP MD-S50H/X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MD-S50H/X te teleladen.


SHARP MD-S50H/X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (999 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MD-S50H/X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Q De bij de MD-S50H/X geleverde netadapter mag beslist niet met andere apparaten worden gebruikt. Q Alvorens een belangrijke opname te maken wordt het sterk aanbevolen om eerst even een test te maken om te bevestigen dat alles correct is ingesteld. Q SHARP is niet aansprakelijk voor beschadiging of het verliezen van een opname vanwege een onjuiste werking van dit toestel. Q De tussen haakjes aangegeven letters van het modelnummer tonen uitsluitend de kleur van de draagbare MD-recorder. [. . . ] Druk bij het punt waar u een fragmentnummer wilt markeren tijdens opname op de REC toets. Het fragmentnummer zal vervolgens met één worden verhoogd. Q Door iedere druk op de REC toets wordt een extra fragmentnummer gemarkeerd. Q U kunt voor het markeren van fragmentnummers ook de SOUND toets van de afstandsbediening gebruiken. U kunt diverse gedeelten of fragmenten als een enkel fragment opnemen door de automatische markeringsfunctie te annuleren. Als u binnen een bepaalde tijd meer dan 10 fragmenten probeert te nummeren zal de foutmelding "SORRY" verschijnen en zal de handeling worden afgebroken. Bij stereo opname Binnen 40 seconden Bij 2 keer normale opnameduur Binnen 80 seconden Bij 4 keer normale opnameduur Binnen 160 seconden Bij mono opname Binnen 80 seconden Opmerking: Bij het maken van een digitale opname van een CD-speler of minidisc-speler, zullen ongeacht de instelling van de automatische markeringsfunctie automatisch fragmentnummers worden gemarkeerd. Fragmentnummers worden automatisch tijdens een analoge opname gemarkeerd indien er een stilte van 1 seconde of langer is (automatische markeringsfunctie). U kunt een aantal fragmenten als een enkel fragment opnemen door de automatische markeringsfunctie uit te schakelen (zie bladzijde 26). Q De fragmentnummers op de minidisc zijn mogelijk niet hetzelfde als de fragmentnummers van de opgenomen bron indien u fragmenten voor opname heeft geprogrammeerd of handmatig zelf fragmenten voor opname heeft gekozen. Deze draagbare MD-recorder heeft een converter voor de bemonsteringswaarde. Bij opname via de microfoon worden automatisch fragmentnummers na een bepaald interval (afhankelijk van de standaardinstelling; ongeveer iedere 5 minuten) gemarkeerd. Tijdens een microfoon-synchroonopname pauzeert de draagbare MD-recorder wanneer er een stilte van 3 seconden of langer is en wordt dan een fragmentnummer aangebracht. Veranderen van interval tussen fragmenten voorbeeld: Ingesteld op "5 minuten". Tijdens een handmatige opname via de microfoon Fragmentnummers worden automatisch iedere 5 minuten gemarkeerd. Druk wanneer de opname is gepauzeerd of tijdens de opname herhaaldelijk op de EDIT toets. Indien er een stile van 3 seconden of langer is, wordt 5 minuten na de voorgaande markering automatisch een fragmentnummer gemarkeerd. : Fragmentnummer gemarkeerd na een stilte van 3 seconden of langer tijdens een microfoon-synchroonopname. Het interval tussen de markeringen varieert mogelijk iets in vergelijking met dewerkelijke opnametijd. Controleren van de verstreken tijd en resterende tijd van het fragment druk tijdens weergave op de DISP toets. Door iedere druk op de toets verandert de aanduiding op het display als volgt: Door iedere druk op de toets verandert de aanduiding op het display als volgt: <Display van hoofdtoestel> <Display van afstandsbediening> Resterende weergavetijd Totale weergavetijd Opmerkingen: q "NO NAME" verschijnt indien er geen naam voor de disc of het fragment op de minidisc is opgenomen. Q De resterende opnametijd wordt niet getoond bij weergave van een minidisc die uitsluitend voor weergave is gefabriceerd. [. . . ] Q U pcobeert op te nemen op een MD in het toestel die alleen geschikt is om afgespeeld te worden. Q Er wordt naar een fragmentnummer gezocht of op de disc geschreven en het toestel kan daarom geen bedieningen accepteren. Q Geen ruimte over voor opname van tekeninformatie (fragmentnamen, disknamen, etc. Q Een disc wordt afgespeeld waarop andere data dan muziek is opgenomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MD-S50H/X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MD-S50H/X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag