Gebruiksaanwijzing SHARP MD-S321H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MD-S321H. Wij hopen dat dit SHARP MD-S321H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MD-S321H te teleladen.


SHARP MD-S321H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (652 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MD-S321H (597 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MD-S321H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] G Le matériel audio-visuel peut comporter des oeuvres faisant l'objet de droits d'auteur qui ne peuvent être enregistrées sans l'autorisation du possesseur du droit d'auteur, veuillez vous référer aux réglementations nationales en vigueur. G Il materiale audio-visivo che fosse soggetto a copyright non può essere registrato senza l'autorizzazione del possessore del copyright. G Audio-visueel materiaal kan worden beschermd door auteursrechten, in welk geval het niet mag worden opgenomen zonder de toestemming van de auteursrechthouder. Zie voor nadere informatie de betreffende wetten in het land van gebruik. [. . . ] Annuleren van de vergrendeling Houd de HOLD toets tenminste 2 ingedrukt terwijl de toetsen vergrendeld zijn. Indien de vergrendelfunctie wordt geactiveerd met de stroom uitgeschakeld, kan de stroom vervolgens niet per ongeluk worden ingeschakeld zodat er niet onnodig energie van de batterij wordt verbruikt. N-15 01/10/5 180H_N_3. fm Geavanceerde weergave Opzoeken van het begin van een fragment Naar het begin van het volgende fragment verspringen: Druk op de toets tijdens weergave. MD-S321H NEDERLANDS Opnieuw beginnen van het spelende fragment: Druk op de toets tijdens weergave. Handige functies Opzoeken van een volgend fragment: Druk op de toets terwijl het toestel gestopt is. Opzoeken van het gewenste deel Opzoeken van een voorgaand fragment: Druk op de toets terwijl het toestel gestopt is. Snel vooruit met geluid: Houd de toets ingedrukt tijdens weergave. Snel terug met geluid: Houd de toets ingedrukt tijdens weergave. Druk net zo vaak op de of toets totdat het gewenste fragmentnummer verschijnt. Wanneer u op de toets drukt, zal de weergave beginnen vanaf het begin van het fragment. Normale weergave zal hervatten zodra de of toets wordt losgelaten. Indien tijdens de versnelde geluidsweergave in voorwaartse richting het eind van het laatste fragment wordt bereikt, zal de weergave worden gepauzeerd. Indien u tijdens de versnelde geluidsweergave in achterwaartse richting het begin van het eerste fragment bereikt, zal de weergave weer opnieuw starten. N-16 01/10/5 180H_N_4. fm -Geavanceerde weergave- MD-S321H Geavanceerde weergave (vervolg) NEDERLANDS 1 Willekeurige weergave of herhaalde weergave Druk tijdens weergave herhaaldelijk op de MENU/ CHRG toets om "PLAY MODE" te kiezen. Druk herhaaldelijk op de MENU/CHRG toets om de gewenste weergavefunctie te kiezen. RANDOM : Weergeven van fragmenten in willekeurig gekozen volgorde RANDOM REP : Herhaalde weergave van de fragmenten in een willekeurige volgorde ALL REPEAT : Herhaalde weergave van alle fragmenten 1Tr REPEAT : Herhaalde weergave van een enkel fragment NORMAL : Normale weergave 2 3 Handige functies -Geavanceerde weergave- Weergeven met dubbele snelheid Druk tijdens weergave van een met de monofunctie opgenomen minidisc op de ENTER/SYNC toets. 4 Druk op de ENTER/SYNC toets. De functie wordt automatisch na 7 seconden ingesteld, ookal drukt u niet op de ENTER/SYNC toets. Indien tijdens de versnelde weergave een fragment wordt bereikt dat met de stereofunctie is opgenomen, zal de versnelde weergavefunctie worden uitgeschakeld. Afhankelijk van de inhoud van de minidisc is het geluid tijdens de versnelde weergave mogelijk niet goed hoorbaar. Onderbreken van de versnelde weergave Druk op de toets tijdens weergave. De versnelde weergave start weer door een volgende druk op de toets. Weer instellen van de normale weergave Druk op de ENTER/SYNC toets. Opmerkingen: Indien een weergavefunctie tijdens de stopfunctie werd gekozen, moet u op toets drukken om de weergave te starten. Willekeurige of herhaalde weergave is niet mogelijk wanneer "TOC" wordt getoond. Met willekeurige weergave kiest de draagbare MD-recorder fragmenten voor weergave. (U kunt de volgorde niet zelf bepalen. ) De draagbare MD-recorder stopt automatisch nadat alle fragmenten in een willekeurige volgorde zijn weergegeven. De functie wordt automatisch na 7 seconden ingesteld, ookal drukt u niet op de ENTER/SYNC toets. De opname start automatisch. Handige functies 1 2 3 Druk op de REC toets. Begin de weergave op het stereosysteem dat is aangesloten op deze draagbare MD. Druk op de REC LEVEL of toets om het opnameniveau in te stellen (zie bladzijde 11). Onderbreken van de opname Deze draagbare MD-recorder schakelt in de synchroonopname-pauzefunctie wanneer de weergave van de stereo-installatie stopt. Indien er een stilte van 3 seconden of langer is, zal de opname worden gepauzeerd. (De pauzefunctie werkt echter niet gedurende de eerste 10 seconden na het starten van een opname). De opname wordt automatisch hervat zodra er weer geluidssignalen worden ontvangen. Een nieuw fragmentnummer wordt aangemaakt wanneer de opname wordt hervat. N-20 01/10/5 180H_N_4. fm -Geavanceerde opname- MD-S321H Geavanceerde opname (vervolg) NEDERLANDS Opname starten vanaf een punt in een fragment 1 2 U kunt een gedeelte van een fragment wissen en een nieuwe opname maken. Alle fragmenten die het nieuw opgenomen fragment volgen, zullen worden gewist. Druk tijdens weergave bij het punt waar u de opname wilt starten op de toets. Druk op de REC toets. Handige functies Druk op de :OFF/HOLD toets om de bediening te annuleren. -Geavanceerde opname- 3 4 5 6 7 Druk op de ENTER/SYNC toets. Alle fragmenten en fragmentnamen vanaf het punt waar de weergave wordt gepauzeerd, worden nu gewist. [. . . ] Omdat er op dit moment een fragmentnummer wordt opgezocht of aangemaakt, is het toestel niet in staat uw commando uit te voeren. DISC TOC FULL (Wis alle foute signalen en maak de opname dan opnieuw. ) Referenties PLAY MD PROTECTED Tr. Protect Fragment is tegen wissen beschermd. (Monteer het fragment met het toestel waarmee het was opgenomen. ) Een disc wordt afgespeeld waarop andere data dan muziek is opgenomen. SORRY (Een disc waarop andere data dan normale geluidssignalen zijn opgenomen kan niet worden gebruikt. ) Fout signaal van de disc. (Wacht even en start daarna opnieuw. ) Op de (*) positie verschijnt een nummer of symbool. N-38 01/10/5 180H_N_6. fm -Foutmeldingen- Geen ruimte over voor opname van tekeninformatie (fragmentnamen, discnamen, etc. ). MD-S321H Oplossen van problemen Voor veel "problemen" heeft u geen vakman nodig. Controleer voordat u een erkend SHARP handelaar of onderhoudscentrum raadpleegt eerst de volgende lijst indien het toestel niet juist lijkt te functioneren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MD-S321H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MD-S321H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag