Gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT90H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT90H. Wij hopen dat dit SHARP MD-MT90H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT90H te teleladen.


SHARP MD-MT90H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1365 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MD-MT90H (4080 ko)
   SHARP MD-MT90H (4080 ko)
   SHARP MD-MT90H (165 ko)
   SHARP MD-MT90H annexe 1 (1520 ko)
   SHARP MD-MT90H annexe 2 (4080 ko)
   SHARP MD-MT90H ANNEXE 5 (165 ko)
   SHARP MD-MT90H QUICK GUIDE (165 ko)
   SHARP MD-MT90H QUICK SETUP GUIDE (165 ko)
   SHARP MD-MT90H QUICK START GUIDE (165 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MD-MT90H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS Inleiding Hartelijk dank voor de aanschaf van dit SHARP product. Voor de beste prestaties dient u deze handleiding zorgvuldig te lezen. Deze vormt uw persoonlijke gids bij de bediening van uw SHARP product. Belangrijke introductie Inhoud -Inleiding/Inhoud, , Belangrijke introductie Speciale opmerkingen . 5 , , Geavanceerde mogelijkheden Veranderen van standaardinstellingen . [. . . ] z Gebruik een microfoon met een stereo-ministekker met een diameter van 3, 5 mm. z Stel de gevoeligheid op "MIC SYNC L" indien de opname te vaak door ongewenste ruis en dergelijke wordt gestart. z U kunt de opnamegevoeligheid ook tijdens de opname nog veranderen. MIC SYNC L : 4 De opname start automatisch zodra een geluidssignaal, bijvoorbeeld de stem van een persoon, door de microfoon wordt opgepikt. N-21 NEDERLANDS , , Intervals tussen fragmenten Bij opname via de microfoon worden automatisch fragmentnummers na een bepaald interval (afhankelijk van de standaardinstelling; ongeveer iedere 5 minuten) gemarkeerd. Tijdens een microfoon-synchroonopname pauzeert de draagbare MD-recorder wanneer er een stilte van 3 seconden of langer is en wordt dan een fragmentnummer aangebracht. Voorbeeld: Ingesteld op "5 minuten". Tijdens een handmatige opname via de microfoon Fragmentnummers worden automatisch iedere 5 minuten gemarkeerd. Veranderen van interval tussen fragmenten 1 Druk wanneer de opname is gepauzeerd of tijdens de opname herhaaldelijk op de EDIT toets. Tijdens een microfoon-synchroonopname Indien er een stile van 3 seconden of langer is, wordt 5 minuten na de voorgaande markering automatisch een fragmentnummer gemarkeerd. Het interval tussen de markeringen varieert mogelijk iets in vergelijking met de werkelijke opnametijd. 2 De fragmentnummers worden automatisch na het bepaalde interval gemarkeerd. Handmatig markeren van fragmentnummers Druk tijdens de opname op de REC toets. NEDERLANDS N-22 -Opname via een microfoon- Handige functies Controleren van aanduidingen op het display , , Controleren van de verstreken tijd en resterende tijd van het fragment , , Controleren van de resterende opnametijd en totale weergavetijd Druk op de DISP toets als de stopfunctie is ingesteld. Door iedere druk op de toets verandert het display als volgt. -Controleren van aanduidingen op het display- Druk tijdens weergave op de DISP toets. Door iedere druk op de toets verandert het display als volgt. Handige functies Opmerkingen: z "NO NAME" verschijnt indien er geen naam voor de disc of het fragment op de minidisc is opgenomen. z De resterende opnametijd wordt niet getoond bij weergave van een minidisc die uitsluitend voor weergave is gefabriceerd. z De verstreken weergavetijd en resterende weergavetijd kunnen iets verschillen van de werkelijke tijd. N-23 NEDERLANDS , , Controleren van de weergavetijd van een bepaald fragment , , Controleren van het batterijniveau 1 Druk op de of toets terwijl het toestel gestopt is om het fragmentnummer en de titel van het fragment te laten verschijnen. 2 Druk op de DISP toets om de weergavetijd voor dit fragment te tonen. z Indien de batterij geheel leeg is, zal de batterij-indicator knipperen. Laad de batterij dan op of vervang de alkaline batterij door een nieuwe. z "BATT EMPTY" verschijnt wanneer de batterij geheel leeg is. De draagbare MD-recorder zal dan vervolgens automatisch worden uitgeschakeld. Opmerkingen: z Bij het gebruik van een batterij die net half opgeladen is, zal " " mogelijk worden getoond. z De aanduiding van de batterij-indicator is niet juist gedurende de eerste 10 seconden na het inschakelen van de stroom. z De batterij-indicator wordt niet getoond wanneer u de netadapter of een los verkrijgbare auto-adapter gebruikt. z Het aantal staafjes dat in de batterij-indicator wordt getoond, kan verminderen of vermeerderen al naar gelang de bediening die wordt uitgevoerd. Dit is normaal. Met elke druk op de of toets zal de weergavetijd van het vorige of volgende fragment worden getoond. NEDERLANDS N-24 -Controleren van aanduidingen op het display- Het batterijniveau (de resterende hoeveelheid energie) wordt tijdens het gebruik door de batterij-indicator ( ) getoond. Handige functies Stroomvoorziening via batterijen , , Opladen van de oplaadbare batterij Laad de batterij helemaal op wanneer u deze voor het eerst gebruikt of nadat u de batterij voor langere tijd niet heeft gebruikt. -Stroomvoorziening via batterijen- 1 Plaats de oplaadbare batterij. Andere oplaadbare batterijen dan de meegeleverde of de los verkrijgbare (AD-N70BT) kunnen niet worden opgeladen. Handige functies 2 3 Steek de stekker van de netstroomadapter in het stopcontact en steek vervolgens de andere stekker in de DC IN 5V aansluiting. " " gaat knipperen en het laden van de batterij zal beginnen. z De oplaadbare batterij wordt bij het opladen of gebruik warm. z De batterij wordt niet opgeladen wanneer de draagbare MD-recorder is ingeschakeld en tijdens bediening. N-25 NEDERLANDS , , Meer over de oplaadtijd Na verloop van ongeveer 3, 5 uur zal " " uit gaan. De batterij is ongeveer 90% geladen. Om de batterij volledig te laden, dient u nog ongeveer 2 uur verder te laden. Ook al drukt u op de MODE/ CHRG toets, " " zal niet verschijnen. Opmerkingen: z Laad de batterij tussen de 5°C - 35°C z Het laden is klaar wanneer " " niet knippert wanneer u de netstroomadapter in het stopcontact doet en op de MODE/CHRG toets drukt. z Na het opladen hoeft de functie voor het opladen niet direct te worden uitgeschakeld. Laad geen andere batterijen (nikkel-cadmium, alkaline, etc. ) dan de gespecificeerde op. [. . . ] z Vervang door een andere opgenomen disc. Op de (*) positie verschijnt een nummer of symbool. NEDERLANDS N-40 -Foutmeldingen- Oplossen van problemen Voor veel "problemen" heeft u geen vakman nodig. Controleer voordat u een erkend SHARP handelaar of onderhoudscentrum raadpleegt eerst de volgende lijst indien het toestel niet juist lijkt te functioneren. Is het toestel onderhevig aan een mechanische schok of statische elektriciteit? -Oplossen van problemen- Referenties Geen geluid via de hoofdtelefoon. z Is het volume te laag ingesteld?z Probeert u een disc weer te geven waarop andere signalen dan geluidssignalen zijn opgenomen? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MD-MT90H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MD-MT90H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag