Gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT877H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT877H. Wij hopen dat dit SHARP MD-MT877H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT877H te teleladen.


SHARP MD-MT877H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1296 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MD-MT877H (5127 ko)
   SHARP MD-MT877H annexe 1 (5127 ko)
   SHARP MD-MT877H (1652 ko)
   SHARP MD-MT877H (4230 ko)
   SHARP MD-MT877H (4230 ko)
   SHARP MD-MT877H annexe 1 (4230 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MD-MT877H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS Introductie Belangrijke introductie Dank u voor de aanschaf van dit SHARP toestel. In deze gebruiksaanwijzing wordt de bediening van dit SHARP toestel stap voor stap uitgelegd. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voor optimale prestaties. Inhoud Belangrijke introductie Speciale opmerkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] q Door iedere druk op de REC toets wordt een extra fragmentnummer gemarkeerd. q U kunt voor het markeren van fragmentnummers ook de SOUND toets van de afstandsbediening gebruiken. Opname van fragmenten als een enkel fragment U kunt diverse gedeelten of fragmenten als een enkel fragment opnemen door de automatische markeringsfunctie te annuleren. Beperkingen voor het nummeren Als u binnen een bepaalde tijd meer dan 10 fragmenten probeert te nummeren zal de foutmelding "SORRY" verschijnen en zal de handeling worden afgebroken. Bij stereo opname Binnen 40 seconden Bij 2 keer normale opnameduur Binnen 80 seconden Bij 4 keer normale opnameduur Binnen 160 seconden Bij mono opname Binnen 80 seconden Opmerking: Bij het maken van een digitale opname van een CD-speler of minidisc-speler, zullen ongeacht de instelling van de automatische markeringsfunctie automatisch fragmentnummers worden gemarkeerd. N-26 Handige functies Tijdens opname of tijdens de opnamepauze . . . Druk op de EDIT toets. Geavanceerde opname (vervolg) Meer over fragmentnummers 1. Fragmentnummers worden automatisch tijdens een analoge opname gemarkeerd indien er een stilte van 1 seconde of langer is (automatische markeringsfunctie). U kunt een aantal fragmenten als een enkel fragment opnemen door de automatische markeringsfunctie uit te schakelen (zie bladzijde 26). q De fragmentnummers op de minidisc zijn mogelijk niet hetzelfde als de fragmentnummers van de opgenomen bron indien u fragmenten voor opname heeft geprogrammeerd of handmatig zelf fragmenten voor opname heeft gekozen. q Afhankelijk van de aangesloten stereo-installatie worden de fragmentnummers mogelijk niet juist aangebracht. Handige functies Ongeveer 1 seconde Stilte Eerste fragment Tweede fragment Meer over de bemonsteringswaarde-converter Deze draagbare MD-recorder heeft een converter voor de bemonsteringswaarde. Dit betekent dat u ook opname van digitale radio-uitzendingen of DAT-cassetterecorders kunt maken. 2. Bij een digitale opname van een CD of minidisc worden de fragmentnummers in overeenstemming met de fragmentnummers van de op te nemen CD of minidisc gemarkeerd (synchroon markeringsfunctie). Eerste fragment Weergavebron Opmerking voor digitale opname U kunt een minidisc waarop een digitale opname van bijvoorbeeld een andere minidisc of DAT-cassette is gemaakt niet nogmaals digitaal kopiëren. Het SCMS (Serial Copy Management System) beperkt het aantal digitale opnamen ter bescherming van de auteursrechten. Digitale signalen Digitaal opgenomen minidisc Opname onmogelijk Tweede fragment Fragment B Derde fragment Fragment C Derde fragment Fragment C Fragment A Eerste fragment Tweede fragment Opnametoestel Fragment A Fragment B q De fragmentnummers worden bijvoorbeeld door ruis soms niet op de juiste plaatsen gemarkeerd. q De fragmentnummers van de weergavebron komen mogelijk niet overeen met de fragmentnummers die op de minidisc worden gemarkeerd. CD-speler, Minidiscspeler, etc. Digitale verbinding Digitale verbinding N-27 Advanced Recording : continued Voorkomen dat opgenomen minidiscs per ongeluk worden gewist Schuif het wispreventielipje, aan de zijkant van de minidisc, in de richting van de pijl. De minidisc is nu beschermd en kan niet zomaar worden gewist. Tip voor het opplakken van labels Let op de volgende punten wanneer u een label op een minidisc wilt plakken. Indien een label namelijk niet goed is opgeplakt, zal de minidisc mogelijk in de draagbare MDrecorder vast komen te zitten waardoor het verwijderen onmogelijk wordt. loszit of krult door een nieuw label. q Plak geen nieuw label over een reeds opgeplakt label. Opname mogelijk Opname onmogelijk q Bevestig het label uitsluitend op de aangegeven plaats. Indien u later toch op een beschermde minidisc wilt opnemen, moet u het wispreventielipje weer terug naar de originele stand drukken. N-28 Handige functies q Vervang een label dat gedeeltelijk Opname via een microfoon Opname via een microfoon 3 4 Druk op de REC toets. Druk op de 5 of 4 toets om het opnameniveau in te stellen. Niveaumeter Handige functies 0dB 4dB Stel het opnameniveau zodanig in dat bij het maximale volume van de op te nemen bron (de pieken) de uitlezing op de meter ergens tussen ­4 dB en 0 dB is. 5 6 Stereo-microfoon (in de handel verkrijgbaar) Naar de MIC IN aansluiting Druk herhaaldelijk op de MODE toets om de opnamefunctie in te stellen (bladzijde 23). Druk op de 06 toets. De opname start. Onderbreken van een opname Druk tijdens de opname op de 06 toets. Druk nogmaals op de 06 toets om de opname voort te zetten. Bij iedere onderbreking van de opname wordt een extra fragmentnummer gemarkeerd. 1 2 N-29 Verbind een stereo-microfoon met de MIC IN aansluiting. Plaats een voor opname geschikte minidisc (bladzijde 12). Stoppen van de opname Druk op de · s/:OFF toets. Vastleggen van de opname op de minidisc Druk tijdens de stopfunctie op de · s/:OFF toets. Opname via een microfoon (vervolg) Starten wanneer geluidsignaal wordt ontvangen (microfoon-synchroonopname) Meer over de pauzefunctie Deze draagbare MD-recorder pauzeert automatisch de opname indien de microfoon gedurende 3 seconden of langer geen geluidssignaal oppikt. [. . . ] q Zet het opnamebeveiligingsknopje van de MD terug in de oorspronkelijke stand. q Vervang deze door een MD waarop kan worden opgenomen. Oplossen van problemen Voor veel "problemen" heeft u geen vakman nodig. Controleer voordat u een erkend SHARP handelaar of onderhoudscentrum raadpleegt eerst de volgende lijst indien het toestel niet juist lijkt te functioneren. PROBLEEM OORZAAK PROBLEEM OORZAAK Ter referentie Het toestel gaat q Is de netadapter ontkoppeld? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MD-MT877H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MD-MT877H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag