Gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT866H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT866H. Wij hopen dat dit SHARP MD-MT866H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT866H te teleladen.


SHARP MD-MT866H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2877 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MD-MT866H (1411 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MD-MT866H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] This symbol indicates important instructions accompanying the product. TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE REAR COVER (or BACK). REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT PRODUCTO LASER CLASE 1 LASER PRODUCT VAN KLASSE 1 De CD-speler is geclassificeerd als een laser- product van klasse 1. Als u bedieningsorganen aanpast of procedures hanteert die niet in deze handleiding zijn beschreven, bestaat de kans op blootstelling aan gevaarlijke straling. LET OP : Als het apparaat geopend is, bestaat gevaar voor onzichtbare laserstraling. [. . . ] Druk op de cursor , knop om over te schakelen op <HDMI Resolution> en druk vervolgens op de ENTER knop. Druk op de cursorknoppen , om het gewenste item te selecteren en druk vervolgens op de knop ENTER. Beschikbare resoluties voor de HDMI-uitgang zijn 480p/576p, 720p, 1080i/1080p. SD (Standard Definition) staat voor een resolutie van 480p/576p/en HD (High Definition) voor een resolutie van 720p, 1080i/1080p. Druk op de knop EXIT om het instellingsscherm te verlaten. Als de tv de geconfigureerde resolutie niet ondersteunt, wordt het beeld niet correct weergegeven. Raadpleeg de handleiding van uw tv voor meer informatie over hoe u de bron voor de videoingang van uw tv moet kiezen. 15 Geluid van externe componenten aansluiten Een externe analoge component aansluiten Voorbeeld: Analoge signaalcomponenten zoals een VCR (videorecorder), camcorder of televisie. NL AANSLUITINGEN (niet meegeleverd) Audiokabel Als de externe analoge component slechts n uitgang Audio Out heeft, sluit u de linker- of rechterkant aan. 1 2 Sluit de uitgang AUX IN op speler aan op de uitgang Audio Out op de externe analoge component. Zorg ervoor dat de juiste kleuren op elkaar zijn aangesloten. Druk op AUX om AUX te kiezen. Er verschijnt 'AUX' in het scherm. 16 De FM-antenne aansluiten FM-antenne (meegeleverd) 1. Sluit de meegeleverde FM-antenne aan op de FM 75 coaxiale aansluiting. Beweeg de antennedraad langzaam in het rond totdat u een locatie vindt waar de ontvangst goed is en bevestig de draad vervolgens aan de muur of een ander stevig oppervlak. Opmerking Dit toestel ontvangt geen AM-uitzendingen. De koelventilator koelt de lucht in het apparaat om oververhitting te voorkomen. Koelventilator Neem de volgende voorzorgsmaatregelen voor uw veiligheid. Controleer of de ventilatie in het apparaat goed is. Als de ventilatie slecht is, kan de temperatuur binnenin het apparaat stijgen en kan het apparaat beschadigd raken. Zorg ervoor dat de koelventilator of ventilatieopeningen niet zijn geblokkeerd. (Als de koelventilator of ventilatieopeningen bedekt zijn door een krant of door doek, kan het apparaat oververhit raken en kan er brand ontstaan. ) 17 De klok instellen Bij iedere stap heeft u een paar seconden om de gewenste opties in te stellen. Als u deze tijd overschrijdt, dient u opnieuw te beginnen. NL 1 3 5 Zet het systeem aan door op de POWER knop te drukken. 2 4 Druk twee maal op TIMER/CLOCK. AANSLUITINGEN CLOCK wordt getoond. Druk op ENTER. Van alle beschikbare DivX audio formats wordt DTS audio niet ondersteund. Als u een ondertitelingbestand met uw PC naar een CD-ROM brandt, zorg er dan voor dat u dit als SMI bestand brandt. MPEG 1 Layer 1 (MP1) wordt niet ondersteund. 24 Mediabestanden afspelen met de USBfunctie YMet behulp van de USB-functie van de speler kunt u externe USB-opslagapparaten, zoals MP3-spelers, USB-geheugen enzovoort aansluiten en de bestanden die zich erop bevinden afspelen. 1 Sluit de USB-kabel aan. 2 Druk op de toets FUNC. op de hoofdeenheid of op de toets PORT op de afstandsbediening om de USB-modus te selecteren. Het scherm USB SORTING verschijnt op het tv-scherm en het opgeslagen bestand wordt afgespeeld. Druk op de knop STOP ( Opmerking ) om het afspelen te beindigen. Videobestanden (DivX, MPEG, enz. ) worden ondersteund. TVoorkom het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het USB-apparaat door het toestel uit te schakelen of naar een andere modus over te schakelen voordat u de USB-kabel loshaalt. DIVX JPEG. De afspeelvolgorde is als volg: MP3/WMA Vooruit/achteruit springen Druk tijdens het afspelen op de knop . , drukt. , drukt. Als er meerdere bestanden zijn, wordt het volgende bestand geselecteerd wanneer u op de toets Als er meerdere bestanden zijn, wordt het vorige bestand geselecteerd wanneer u op de toets Versneld afspelen Als u de schijf sneller wilt afspelen, drukt u tijdens het afspelen op de toets of . Telkens wanneer u een van deze toetsen indrukt, wordt de afspeelsnelheid als volgt gewijzigd: x 2 x 4 x 8 of x 2 x 4 x 8 Als u het normaal afspelen wilt hervatten, drukt u op de toets PLAY ( ). 25 Specificatie USB-host Ondersteunt apparaten die geschikt zijn voor USB 1. 1 of USB 2. 0. Ondersteunt apparaten die geschikt zijn voor UMS (USB-apparaat voor massaopslag). Ondersteunt het apparaat waarvan de aangesloten schijf is geformatteerd in het FAT-bestandssysteem (FAT, FAT16, FAT32). De USB-host ondersteunt geen apparaat waarvoor een apart stuurprogramma op de computer moet worden genstalleerd (Windows). Een USB-apparaat dat is aangesloten door middel van een USB-verlengingskabel wordt mogelijk niet herkend. [. . . ] U bent het wachtwoord voor het beveiligingsniveau vergeten. of er klinkt een vreemd geluid. ) Gebruikt u een schijf die geen menu's bevat? U kunt DVD's voor weergave in 16:9-formaat afspelen in de modus 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX of 4:3 PAN SCAN, maar DVD's voor weergave in 4:3-formaat kunnen alleen worden bekeken bij een breedte/hoogteverhouding van 4:3. Raadpleeg het hoesje van de DVD en selecteer vervolgens de juiste functie. Als het ingangssignaal van de antenne zwak is, kunt u een externe FM-antenne installeren op een plek met goede ontvangst. Schakel de stroom uit en houd de knop STOP op het hoofdsysteem langer dan 5 seconden ingedrukt. Alle opgeslagen instellingen gaan verloren als u de functie RESET gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MD-MT866H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MD-MT866H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag