Gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT831H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT831H. Wij hopen dat dit SHARP MD-MT831H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT831H te teleladen.


SHARP MD-MT831H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2037 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MD-MT831H (1209 ko)
   SHARP MD-MT831H OPERATION MANUAL (1105 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MD-MT831H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met vloeistoffen gevulde voorwerpen, zoals vazen, mogen niet op het toestel geplaatst worden. LET OP: Langdurig luisteren naar een stereo-geluidsinstallatie met een hoog volume kan het gehoor beschadigen. Dit model voldoet aan de legale vereisten bij gebruik met de SHARP hoofdtelefoon (modelnummer RPHOH0011AWZZ). G LET OP Gebruik deze draagbare MiniDisc-recorder alleen zoals in de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing staat vermeld. [. . . ] Waarschuwing voor 4 keer de normale opnametijd (LP4) Het geluid wordt gebaseerd op "psycho-akoestiek masking" gekozen en de geluidskwaliteit wordt derhalve niet aangetast. Dit toestel heeft het ATRAC3 comprimeersysteem waarmee de geluidsdata tot 1/10 of 1/20 van de originele hoeveelheid kan worden verminderd. Met gebruik van dit systeem beschikt u over 2 keer en 4 keer de normale opnametijd met de stereofunctie. Met gebruik van een speciale compressiemethode beschikt u over 4 keer de normale opnametijd voor een langdurige stereo-opname. Er wordt met gebruik van deze functie echter af en toe wat ruis opgenomen. Indien de geluidskwaliteit van belang is, dient u bij voorkeur de normale stereofunctie of de functie voor 2 keer de normale opnametijd te gebruiken. De opname start of pauzeert automatisch al naar gelang er geluidssignalen van de aangesloten stereo-installatie worden ontvangen (synchroonopname). Kies de opnamefunctie (stap 3, bladzijde 18) en druk op de ENTER/SYNC toets. De functie wordt automatisch na 7 seconden ingesteld, ookal drukt u niet op de ENTER/SYNC toets. Begin de weergave op het stereosysteem dat is aangesloten op deze draagbare MD. Indien er een stilte van 3 seconden of langer is, zal de opname worden gepauzeerd. U kunt een minidisc waarop een digitale opname van bijvoorbeeld een andere minidisc of DAT-cassette is gemaakt niet nogmaals digitaal kopiëren. De fragmentnummers worden bijvoorbeeld door ruis soms niet op de juiste plaatsen gemarkeerd. De fragmentnummers van de weergavebron komen mogelijk niet overeen met de fragmentnummers die op de minidisc worden gemarkeerd. Controleren van de verstreken tijd en resterende tijd van het fragment Door iedere druk op de toets verandert het display als volgt. Opmerkingen: "NO NAME" verschijnt indien er geen naam voor de disc of het fragment op de minidisc is opgenomen. de verstreken weergavetijd en resterende weergavetijd kunnen iets verschillen van de werkelijke tijd. Het gekozen display verandert niet, ook niet na het vervangen van de disc. Voer de bediening binnen 7 seconden uit tijdens het kiezen van de menu's. De resterende opnametijd wordt niet getoond bij weergave van een minidisc die uitsluitend voor weergave is gefabriceerd. Controleren van de weergavetijd van een bepaald fragment Druk op de of toets terwijl het toestel gestopt is om het fragmentnummer en de titel van het fragment te laten verschijnen. Het batterijniveau (de resterende hoeveelheid energie) wordt tijdens het gebruik door de batterij-indicator ( ) getoond. [. . . ] ) Een disc wordt afgespeeld waarop andere data dan muziek is opgenomen. (Een disc waarop andere data dan normale geluidssignalen zijn opgenomen kan niet worden gebruikt. Geen ruimte over voor opname van tekeninformatie (fragmentnamen, discnamen, etc. Controleer voordat u een erkend SHARP handelaar of onderhoudscentrum raadpleegt eerst de volgende lijst indien het toestel niet juist lijkt te functioneren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MD-MT831H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MD-MT831H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag