Gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT45H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT45H. Wij hopen dat dit SHARP MD-MT45H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT45H te teleladen.


SHARP MD-MT45H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1230 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MD-MT45H (5047 ko)
   SHARP MD-MT45H annexe 1 (5047 ko)
   SHARP MD-MT45H (1418 ko)
   SHARP MD-MT45H (3752 ko)
   SHARP MD-MT45H DEFR (3752 ko)
   SHARP MD-MT45H annexe 1 (3752 ko)
   SHARP MD-MT45H OPERATION MANUAL (1418 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MD-MT45H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS Inleiding Hartelijk dank voor de aanschaf van dit SHARP product. Voor de beste prestaties dient u deze handleiding zorgvuldig te lezen. Deze vormt uw persoonlijke gids bij de bediening van uw SHARP product. Belangrijke introductie Inhoud -Inleiding/Inhoud, , Belangrijke introductie Speciale opmerkingen . 4 , , Geavanceerde mogelijkheden Veranderen van standaardinstellingen . [. . . ] z De resterende opnametijd wordt niet getoond bij weergave van een minidisc die uitsluitend voor weergave is gefabriceerd. z De verstreken weergavetijd en resterende weergavetijd kunnen iets verschillen van de werkelijke tijd. N-23 NEDERLANDS 00/12/27 N_45SEEG_4. fm , , Controleren van de weergavetijd van een bepaald fragment , , Controleren van het batterijniveau 1 Druk op de of toets terwijl het toestel gestopt is om het fragmentnummer en de titel van het fragment te laten verschijnen. 2 Druk op de DISP toets om de weergavetijd voor dit fragment te tonen. z Indien de batterij geheel leeg is, zal de batterij-indicator knipperen. Laad de batterij dan op of vervang de alkaline batterij door een nieuwe. z "BATT EMPTY" verschijnt wanneer de batterij geheel leeg is. De draagbare MD-recorder zal dan vervolgens automatisch worden uitgeschakeld. Opmerkingen: z Bij het gebruik van een batterij die net half opgeladen is, zal " " mogelijk worden getoond. z De aanduiding van de batterij-indicator is niet juist gedurende de eerste 10 seconden na het inschakelen van de stroom. z De batterij-indicator wordt niet getoond wanneer u de netadapter of een los verkrijgbare auto-adapter gebruikt. z Het aantal staafjes dat in de batterij-indicator wordt getoond, kan verminderen of vermeerderen al naar gelang de bediening die wordt uitgevoerd. Dit is normaal. Met elke druk op de of toets zal de weergavetijd van het vorige of volgende fragment worden getoond. NEDERLANDS N-24 00/12/27 N_45SEEG_4. fm -Controleren van aanduidingen op het display- Het batterijniveau (de resterende hoeveelheid energie) wordt tijdens het gebruik door de batterij-indicator ( ) getoond. Handige functies Andere stroombronnen Als u de los verkrijgbare oplaadbare batterij (ADN70BT) en netstroomadapter (AD-T20APH) aanschaft, kunt u deze eveneens met dit toestel gebruiken. , , Opladen van de oplaadbare batterij Wanneer u voor het eerst een los verkrijgbare oplaadbare batterij gebruikt, of als u deze langere tijd niet gebruikt heeft, moet u deze volledig opladen. 1 Plaats de oplaadbare batterij. Er kan geen andere oplaadbare batterij dan de los verkrijgbare (AD-N70BT) worden opgeladen. Handige functies -Andere stroombronnen- 2 3 Steek de stekker van de netstroomadapter in het stopcontact en steek vervolgens de andere stekker in de DC IN 5V aansluiting. " " gaat knipperen en het laden van de batterij zal beginnen. z De oplaadbare batterij wordt bij het opladen of gebruik warm. z De batterij wordt niet opgeladen wanneer de draagbare MD-recorder is ingeschakeld en tijdens bediening. , , Meer over de oplaadtijd Na verloop van ongeveer 3, 5 uur zal " " uit gaan. De batterij is ongeveer 90% geladen. Om de batterij volledig te laden, dient u nog ongeveer 2 uur verder te laden. Ook al drukt u op de MODE/ CHRG toets, " " zal niet verschijnen. N-25 NEDERLANDS 00/12/27 N_45SEEG_4. fm Opmerkingen: z Laad de batterij tussen de 5°C - 35°C z Het laden is klaar wanneer " " niet knippert wanneer u de netstroomadapter in het stopcontact doet en op de MODE/CHRG toets drukt. z Na het opladen hoeft de functie voor het opladen niet direct te worden uitgeschakeld. z Als u het volume tijdens een opname met de oplaadbare of een alkali batterij op "0" zet, vermindert u het stroomverbruik. z Wanneer u het toestel urenlang niet zult gebruiken, kunt u het beste de batterij verwijderen. (De batterij loopt geleidelijk leeg, ook al heeft u het toestel uitgeschakeld. ) Let op: z Gebruik uitsluitend de gespecificeerde AD-N70BT batterij. Laad geen andere batterijen (nikkel-cadmium, alkaline, etc. ) dan de gespecificeerde op. z Dompel de batterij niet in water onder, gooi niet in een vuur en demonteer niet. z Het opladen start mogelijk niet indien de polen van de oplaadbare batterij vuil zijn. [. . . ] z Vervang door een andere opgenomen disc. Op de (*) positie verschijnt een nummer of symbool. NEDERLANDS N-40 00/12/27 N_45SEEG_6. fm -Foutmeldingen- Oplossen van problemen Voor veel "problemen" heeft u geen vakman nodig. Controleer voordat u een erkend SHARP handelaar of onderhoudscentrum raadpleegt eerst de volgende lijst indien het toestel niet juist lijkt te functioneren. Is het toestel onderhevig aan een mechanische schok of statische elektriciteit? -Oplossen van problemen- Referenties Geen geluid via de hoofdtelefoon. z Is het volume te laag ingesteld?z Probeert u een disc weer te geven waarop andere signalen dan geluidssignalen zijn opgenomen? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MD-MT45H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MD-MT45H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag