Gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT270H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT270H. Wij hopen dat dit SHARP MD-MT270H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT270H te teleladen.


SHARP MD-MT270H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1058 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MD-MT270H (1053 ko)
   SHARP MD-MT270H (1053 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MD-MT270H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] PORTABLER MINI-DISC RECORDER LECTEUR-ENREGISTREUR MINIDISC PORTABLE BÄRBAR MINISKIVINSPELARE REGISTRATORE DI MINIDISCHI PORTATILE DRAAGBARE MINIDISC RECORDER PORTABLE MINIDISC RECORDER MODELL MODELLO MODÈLE MODEL MODELL MODEL MD-MT270H BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI BRUKSANVISNING MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING OPERATION MANUAL DEUTSCH FRANÇAIS SVENSKA ITALIANO ······ Siehe Seiten i bis vi und D-1 bis D-38. ······ Se reporter aux pages i à vi et F-1 à F-38. ······ Hänvisa till sidorna i till vi och V-1 till V-38. ······ Leggere le pagine i a vi e I-1 a I-38. NEDERLANDS ······ Raadpleeg de bladzijden i t/m vi en N-1 t/m N-38. [. . . ] Meer over ATRAC Het ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding) systeem comprimeert de geluidsdata in 1/5 door de niethoorbare geluiden weg te laten. Het geluid wordt gebaseerd op "psycho-akoestiek masking" gekozen en de geluidskwaliteit wordt derhalve niet aangetast. Dit toestel heeft het ATRAC3 comprimeersysteem waarmee de geluidsdata tot 1/10 of 1/20 van de originele hoeveelheid kan worden verminderd. Met gebruik van dit systeem beschikt u over 2 keer en 4 keer de normale opnametijd met de stereofunctie. !Waarschuwing voor 4 keer de normale opnametijd (LP4) Er wordt een speciale compressiemethode gebruikt voor een 4 keer zo lange opname. Gebruik de stereo of LP2 opnamefunctie voor een optimale kwaliteit. N-16 02/11/7 MD_MT270H_SEEG_N4. fm -Geavanceerde opname- Opmerkingen: " Bij mono-opname wordt het geluid van de rechter- en linkerkanalen gemengd. U hoort het geluid dan stereo via de oortelefoon maar het geluid wordt mono opgenomen. " Fragmenten die met de 2 keer en 4 keer normale opnametijd werden opgenomen, kunnen niet met apparatuur worden weergegeven die deze functies niet hebben. Bij weergave met dergelijke apparatuur zal geen geluid worden weergegeven. (De bediening op het display verschilt per toestel. ) " Mono-opgenomen fragmenten kunnen niet worden afgespeeld indien de apparatuur niet voor mono-weergave geschikt is. !Meer over de opnamefunctie U kunt voor opname de stereofunctie, 2 keer de normale opnametijd, 4 keer de normale opnametijd en de monofunctie kiezen. De beschikbare tijd voor opname varieert afhankelijk van de opnamefunctie. Bij gebruik van een 80 minuten minidisc voor opname, kunt u de volgende functies voor opname van fragmenten gebruiken: Aanduiding Opnamefunctie Opnametijd MD-MT270H Geavanceerde opname (vervolg) !Geluidsweergave gestuurde opname De opname start of pauzeert automatisch al naar gelang er geluidssignalen van de aangesloten stereo-installatie worden ontvangen (synchroonopname). NEDERLANDS 7 8 Druk op de MENU/ENTER toets. Kies de opnamefunctie (stap 4, bladzijde 15) en druk op de MENU/ENTER toets. 9 Druk op de MENU/ENTER toets. 10Druk herhaaldelijk op de of ON" te kiezen. toets om "SYNC Handige functies -Geavanceerde opname- 11Druk op de MENU/ENTER toets. " In plaats van stappen 9 - 11, kunt u de BASS/SYNC toets gebruiken. " De functie wordt automatisch na 7 seconden ingesteld, ookal drukt u niet op de MENU/ENTER toets. 1 2 3 4 5 6 Druk op de REC toets. Begin de weergave op het stereosysteem dat is aangesloten op deze draagbare MD. Druk op de of toets om het opnameniveau in te stellen (zie bladzijde 9). Druk op de PAUSE toets van de stereo-installatie om de weergavepauzefunctie te activeren. of toets om "REC MO- 12Start de weergave van de stereo-installatie. De opname start automatisch. Onderbreken van de opname " Het toestel schakelt in de synchroon-opnamepauzefunctie wanneer het stereosysteem stopt. [. . . ] FOUTMELDING Can'tSTAMP BETEKENIS " Overnemen tekeninformatie is niet mogelijk. (Controleer het aantal fragmenten. ) " De TOC informatie kan niet correct worden opgeslagen op de minidisc. (Probeer opnieuw op te nemen of vervang de disc door een voor opname geschikte disc indien het opgenomen geluid niet juist klinkt. ) " Er is geen ruimte meer voor opname op de disc. (Raadpleeg de plaats van aankoop voor reparatie. ) " Het toestel is vergrendeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MD-MT270H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MD-MT270H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag