Gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT20H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT20H. Wij hopen dat dit SHARP MD-MT20H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT20H te teleladen.


SHARP MD-MT20H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2258 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MD-MT20H ANNEXE 1 (1377 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MD-MT20H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Met vloeistoffen gevulde voorwerpen, zoals vazen, mogen niet op het toestel geplaatst worden. LET OP: Langdurig luisteren naar een stereo-geluidsinstallatie met een hoog volume kan het gehoor beschadigen. Dit model voldoet aan de legale vereisten bij gebruik met de SHARP hoofdtelefoon (modelnummer RPHOH0011AWZZ). Q LET OP Gebruik deze draagbare MiniDisc-recorder alleen zoals in de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing staat vermeld. [. . . ] Z Stel de gevoeligheid op "MIC SYNC L" indien de opname te vaak door ongewenste ruis en dergelijke wordt gestart. De opname start automatisch zodra een geluidssignaal, bijvoorbeeld de stem van een persoon, door de microfoon wordt opgepikt. Bij opname via de microfoon worden automatisch fragmentnummers na een bepaald interval (afhankelijk van de standaardinstelling; ongeveer iedere 5 minuten) gemarkeerd. Tijdens een microfoon-synchroonopname pauzeert de draagbare MD-recorder wanneer er een stilte van 3 seconden of langer is en wordt dan een fragmentnummer aangebracht. Veranderen van interval tussen fragmenten Druk wanneer de opname is gepauzeerd of tijdens de opname herhaaldelijk op de EDIT toets. Indien er een stile van 3 seconden of langer is, wordt 5 minuten na de voorgaande markering automatisch een fragmentnummer gemarkeerd. Het interval tussen de markeringen varieert mogelijk iets in vergelijking met de werkelijke opnametijd. , , Controleren van de verstreken tijd en resterende tijd van het fragment , , Controleren van de resterende opnametijd en totale weergavetijd Druk op de DISP toets als de stopfunctie is ingesteld. Opmerkingen: z "NO NAME" verschijnt indien er geen naam voor de disc of het fragment op de minidisc is opgenomen. Z De resterende opnametijd wordt niet getoond bij weergave van een minidisc die uitsluitend voor weergave is gefabriceerd. Druk op de of toets terwijl het toestel gestopt is om het fragmentnummer en de titel van het fragment te laten verschijnen. Z Wanneer u het toestel urenlang niet zult gebruiken, kunt u het beste de batterij verwijderen. (De batterij loopt geleidelijk leeg, ook al heeft u het toestel uitgeschakeld. ) z Dit toestel kan worden gebruikt met de netstroomadapter wanneer de oplaadbare of een alkali batterij in het toestel zit. Doe de oplaadbare of alkali batterij in het toestel met de met (+) gemarkeerde kant. De ingestelde functies worden vergrendeld en veranderen niet wanneer bijvoorbeeld in een trein per ongeluk een van de toetsen wordt ingedrukt. Deze functie kan ook met de stroom uitgeschakeld worden geactiveerd indien u een batterij heeft geplaatst of de netadapter is aangesloten. Annuleren van de vergrendeling Houd de HOLD toets tenminste 2 ingedrukt terwijl de toetsen vergrendeld zijn. Indien de vergrendelfunctie wordt geactiveerd met de stroom uitgeschakeld, kan de stroom vervolgens niet per ongeluk worden ingeschakeld zodat er niet onnodig energie van de batterij wordt verbruikt. "BEEP ON" of "BEEP OFF" zal verschijnen wanneer u de toets loslaat. Bij gebruik van de draagbare MD-recorder op plaatsen met veel trillingen kan het overslaan van het geluid worden beperkt door de automatische energiebe-sparingsfunctie uit te schakelen. De automatische stroombesparing regelt automatisch tussen 5 en 10 seconden hoeveel geluid er in het geheugen wordt opgeslagen, afhankelijk van de weergave-omstandigheden, om de batterijen te sparen. [. . . ] Z U probeert op een disc op te nemen die uitsluitend voor weergave geschikt is. Z Omdat er op dit moment een fragmentnummer wordt opgezocht of aangemaakt, is het toestel niet in staat uw commando uit te voeren. TOC FULL z Geen ruimte over voor opname van tekeninformatie (fragmentnamen, discnamen, etc. Z Een disc wordt afgespeeld waarop andere data dan muziek is opgenomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MD-MT20H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MD-MT20H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag