Gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT200H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT200H. Wij hopen dat dit SHARP MD-MT200H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT200H te teleladen.


SHARP MD-MT200H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1807 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MD-MT200H (1793 ko)
   SHARP MD-MT200H OPERATION MANUAL (1793 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MD-MT200H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] PORTABLER MINI-DISC RECORDER LECTEUR-ENREGISTREUR MINIDISC PORTABLE REGISTRATORE DI MINIDISCHI PORTATILE DRAAGBARE MINIDISC RECORDER PORTABLE MINIDISC RECORDER MODELL MODEL MODÈLE MODEL MODELLO MD-MT200H DEUTSCH BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING OPERATION MANUAL FRANÇAIS ITALIANO ······ Siehe Seiten i bis vi und D-1 bis D-44. ······ Se reporter aux pages i à vi et F-1 à F-44. ······ Leggere le pagine i a vi e I-1 a I-44. NEDERLANDS ······ Raadpleeg de bladzijden i t/m vi en N-1 t/m N-44. ENGLISH ······ Please refer to pages i to vi and E-1 to E-44. for SEEG TINSZ0706AWZZ BESONDERE ANMERKUNGEN REMARQUES SPÉCIALES NOTE PARTICOLARI BIJZONDERE OPMERKINGEN SPECIAL NOTES G Audio-visuelles Material kann Urheberrechte umfassen, die ohne Genehmigung des Eigentümers dieser Urheberrechte nicht aufgenommen werden dürfen. [. . . ] Bij weergave met dergelijke apparatuur zal geen geluid worden weergegeven. (De bediening op het display verschilt per toestel. ) Fragmenten die mono zijn opgenomen kunnen niet worden weergegeven indien de apparatuur niet voor monoweergave geschikt is. NEDERLANDS Meer over de opnamefunctie U kunt voor opname de stereofunctie, 2 keer de normale opnametijd, 4 keer de normale opnametijd en de monofunctie kiezen. De beschikbare tijd voor opname varieert afhankelijk van de opnamefunctie. Bij gebruik van een 80 minuten minidisc voor opname, kunt u de volgende functies voor opname van fragmenten gebruiken: Aanduiding SP LP2 LP4 MONO Opnamefunctie Stereo 2 keer zo lang (stereo) 4 keer zo lang (stereo) Mono Opnametijd Max. 160 min. Handige functies -Geavanceerde opname- Meer over ATRAC Het ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding) systeem comprimeert de geluidsdata in 1/5 door de niethoorbare geluiden weg te laten. Het geluid wordt gebaseerd op "psycho-akoestiek masking" gekozen en de geluidskwaliteit wordt derhalve niet aangetast. Dit toestel heeft het ATRAC3 comprimeersysteem waarmee de geluidsdata tot 1/10 of 1/20 van de originele hoeveelheid kan worden verminderd. Met gebruik van dit systeem beschikt u over 2 keer en 4 keer de normale opnametijd met de stereofunctie. Waarschuwing voor 4 keer de normale opnametijd (LP4) Met gebruik van een speciale compressiemethode beschikt u over 4 keer de normale opnametijd voor een langdurige stereo-opname. Er wordt met gebruik van deze functie echter af en toe wat ruis opgenomen. Indien de geluidskwaliteit van belang is, dient u bij voorkeur de normale stereofunctie of de functie voor 2 keer de normale opnametijd te gebruiken. N-19 01/11/22 MD-MT200H(SEEG)_N_4. fm MD-MT200H NEDERLANDS Geluidsweergave gestuurde opname De opname start of pauzeert automatisch al naar gelang er geluidssignalen van de aangesloten stereo-installatie worden ontvangen (synchroonopname). 4 5 6 7 8 9 Druk op de PAUSE toets van de stereo-installatie om de weergavepauzefunctie te activeren. Druk herhaaldelijk op de MENU/CHRG toets om "REC MODE" te kiezen. Kies de opnamefunctie (stap 3, bladzijde 18) en druk op de ENTER/SYNC toets. De functie wordt automatisch na 7 seconden ingesteld, ookal drukt u niet op de ENTER/SYNC toets. De opname start automatisch. Handige functies 1 2 3 Druk op de REC toets. Begin de weergave op het stereosysteem dat is aangesloten op deze draagbare MD. Druk op de REC LEVEL of toets om het opnameniveau in te stellen (zie bladzijde 11). Onderbreken van de opname Deze draagbare MD-recorder schakelt in de synchroonopname-pauzefunctie wanneer de weergave van de stereo-installatie stopt. Indien er een stilte van 3 seconden of langer is, zal de opname worden gepauzeerd. (De pauzefunctie werkt echter niet gedurende de eerste 10 seconden na het starten van een opname). De opname wordt automatisch hervat zodra er weer geluidssignalen worden ontvangen. Een nieuw fragmentnummer wordt aangemaakt wanneer de opname wordt hervat. N-20 01/11/22 MD-MT200H(SEEG)_N_4. fm -Geavanceerde opname- MD-MT200H Geavanceerde opname (vervolg) NEDERLANDS Opname starten vanaf een punt in een fragment 1 2 U kunt een gedeelte van een fragment wissen en een nieuwe opname maken. Alle fragmenten die het nieuw opgenomen fragment volgen, zullen worden gewist. Druk tijdens weergave bij het punt waar u de opname wilt starten op de toets. Druk op de REC toets. Handige functies Druk op de :OFF/HOLD toets om de bediening te annuleren. -Geavanceerde opname- 3 4 5 6 7 Druk op de ENTER/SYNC toets. [. . . ] Geluid valt af en toe weg. NEDERLANDS -Oplossen van problemen- Is de netadapter ontkoppeld?Is het toestel onderhevig aan een mechanische schok of statische elektriciteit? Is de batterij leeg?Is het toestel aan sterke trillingen onderhevig? De minidisc kan niet worden uitgeworpen. Is het fragmentnummer of de tekeninformatie reeds naar de disc geschreven? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MD-MT200H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MD-MT200H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag