Gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT190H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT190H. Wij hopen dat dit SHARP MD-MT190H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT190H te teleladen.


SHARP MD-MT190H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1636 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MD-MT190H (1066 ko)
   SHARP MD-MT190H OPERATION MANUAL (1066 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MD-MT190H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zie voor nadere informatie de betreffende wetten in het land van gebruik. [. . . ] Zie voor nadere informatie de betreffende wetten in het land van gebruik. Q Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/CEE. Waarschuwing: Stel het toestel niet bloot aan druipend of spattend water om brand en elektrische schokken te voorkomen. Maak geen veranderingen in de interlockschakelaar of andere onderdelen, daar dit mogelijk blootstelling aan gevaarlijke stralingen veroorzaakt. Waarschuwing: De bijgeleverde netadapter bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Ontkoppel altijd de stekker van het netsnoer alvorens onderhoud aan het toestel uit te voeren of indien u het toestel voor langere tijd niet gebruikt. [. . . ] Waarschuwing: De bijgeleverde netadapter bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MD-MT190H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MD-MT190H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag