Gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT18H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT18H. Wij hopen dat dit SHARP MD-MT18H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT18H te teleladen.


SHARP MD-MT18H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1310 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MD-MT18H (1192 ko)
   SHARP MD-MT18H OPERATION MANUAL (1192 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MD-MT18H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 20 Luisteren naar een opgeslagen zender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 I Voorbereidingen voor gebruik Systeemaansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 I RDS Radio Gebruiken van het Radio Data Systeem (RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Klassieke Muziek voor een breed publiek, niet speciaal voor afficionado's. Uitvoeringen van de grote orkestrale werken, symfonieën, kamermuziek enz. Programma's voor een jeugdig publiek vooral ter vermaak, minder ter lering. Opmerking: Wanneer u een programma in de EON standbyfunctie selecteert, zal dit toestel de aanduiding "TI" tonen in plaats van "TA". NATION M JAZZ COUNTRY LEISURE SOCIAL Programma's over mensen en dingen die invloed hebben op individuen en groepen mensen. Inclusief sociologie, geschiedenis, aardrijkskunde, psychologie en maatschappij. Alle kanten van overtuiging en geloof met betrekking tot God of Goden, de aard van het bestaan en ethiek. Waarin gewone mensen hun meningen op de radio tot uitdrukking brengen via de telefoon of in een publiek forum. Programma's over reizen naar bestemmingen dichtbij en veraf, groepsreizen en reisideeën en kansen. Niet voor het aankondigen van problemen, vertragingen of wegomleggingen met gevolgen voor het dagelijks verkeer, waarvoor de TP/TA berichten bedoeld zijn. Programma's over recreationele activiteiten waar de luisteraar mogelijk aan deel kan nemen. Nadat "ASPM" ongeveer 4 seconden heeft geknipperd, zal het scannen beginnen (87, 50 -108, 00 MHz). - Gebruiken van het Radio Data Systeem (RDS) - D 3. Na het aftasten zal het aantal in het geheugen opgeslagen zenders 4 seconden lang verschijnen. F S V I N E N-24 *06-N22-28-MD9000H(SEEG) 24 01. 9. 13, 16:20 Gebruiken van het Radio Data Systeem (RDS) (vervolg) I Oproepen van zenders uit het geheugen Opgeven van programmatypes en zenders selecteren (PTY zoeken): U kunt een in het geheugen opgeslagen zender opzoeken door het programmatype op te geven (nieuws, sport, verkeersprogramma enz, zie bladzijde 23). Opmerkingen: G Als het display niet meer knippert, kunt u opnieuw beginnen vanaf stap 2. Als het toestel een programma van het gewenste type vindt, zullen het overeenkomstige kanaalnummer en de frequentie ongeveer 2 seconden lang knipperen, waarna de zendernaam 7 seconden zal knipperen om vervolgens te blijven branden. G Als u naar hetzelfde programmatype wilt luisteren maar via een andere zender, dient u op de PTY. TI toets te drukken terwijl het kanaalnummer of de zendernaam knippert. G Als er geen zender gevonden kan worden, zal de aanduiding "NOT FOUND" 4 seconden lang getoond worden. - Gebruiken van het Radio Data Systeem (RDS) - 1 2 Druk net zo vaak op de TUNER (BAND) toets tot "FM" verschijnt. TI toets. Als u het verkeersprogramma selecteert: Als u bij stap 3 het verkeersprogramma (TP) selecteert, zal de aanduiding "TP" verschijnen. (Dit betekent niet dat u nu direct naar verkeersinformatie kunt luisteren. ) De aanduiding "TA" zal verschijnen wanneer er verkeersinformatie wordt uitgezonden. RDS Radio "PTY TI" en "SELECT" verschijnen afwisselend. 3 Druk binnen 4 seconden op de 5/3 of 2/4 toets om het programmatype te selecteren. Door iedere druk op de toets zal het programmatype veranderen. Indien u de toets langer dan 0, 5 seconden indrukt, zal het programmatype voortdurend veranderen. 4 Druk op de PTY. TI toets terwijl het gewenste programmatype knipperend wordt getoond (binnen 4 seconden). Nadat het geselecteerde programmatype 2 seconden gebrand heeft, zal de aanduiding "SEARCH" verschijnen en zal het zoeken beginnen. N-25 *06-N22-28-MD9000H(SEEG) 25 01. 9. 13, 16:20 Benutzen des Radio-Daten-Systems (RDS) (Fortsetzung) I Automatisch weergeven van het gewenste MD-MT18H programma (EON-PTY) Wanneer er een programma van het gewenste type wordt uitgezonden, zal de radio automatisch daarop afstemmen. 5 Wanneer het opgegeven programma begint via een ON (ander netwerk) zender, zal het toestel overschakelen naar die zender en zal de aanduiding "PTY" gaan knipperen. 1 6 2 Druk op de EON toets wanneer "EON" wordt getoond. Wanneer het programma is afgelopen, zal het toestel automatisch terugkeren naar de oorspronkelijke zender. Druk tijdens de EON standbyfunctie op de EON toets. [. . . ] G G de tv of een computer? G Is het netsnoer vlakbij de antenne? druk op een toets. G Geen geluid via de luidsprekers. ningssensor? I CD-speler Symptoom G De weergave begint niet. G De weergave stopt halverwege of Mogelijke oorzaak G Is de disc omgekeerd geplaatst?G Voldoet de disc aan de vereiste G G G G I Condensatie Door plotselinge temperatuursveranderingen, opslag of het gebruik in een zeer vochtige ruimte kan er mogelijk condens in het toestel (op de aftastkop voor de CD/MD, etc. ) of op de zender van de afstandsbediening worden gevormd. U moet in geval van condensvorming de stroom ingeschakeld laten zonder een CD, minidisc geplaatst en wachten totdat normale weergave weer mogelijk is (ongeveer 1 uur). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MD-MT18H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MD-MT18H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag