Gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT180H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT180H. Wij hopen dat dit SHARP MD-MT180H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT180H te teleladen.


SHARP MD-MT180H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1544 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MD-MT180H (5376 ko)
   SHARP MD-MT180H (5376 ko)
   SHARP MD-MT180H annexe 1 (5376 ko)
   SHARP MD-MT180H (1469 ko)
   SHARP MD-MT180H (5376 ko)
   SHARP MD-MT180H (5376 ko)
   SHARP MD-MT180H (1469 ko)
   SHARP MD-MT180H (4033 ko)
   SHARP MD-MT180H annexe 1 (4033 ko)
   SHARP MD-MT180H annexe 2 (5376 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MD-MT180H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] PORTABLER MINI-DISC RECORDER LECTEUR-ENREGISTREUR MINIDISC PORTABLE REGISTRATORE DI MINIDISCHI PORTATILE DRAAGBARE MINIDISC RECORDER PORTABLE MINIDISC RECORDER MODELL MODEL MODÈLE MODEL MODELLO MD-MT180H DEUTSCH BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING OPERATION MANUAL FRANÇAIS ITALIANO ······ Siehe Seiten i bis vi und D-1 bis D-42. ······ Se reporter aux pages i à vi et F-1 à F-42. ······ Leggere le pagine i a vi e I-1 a I-42. NEDERLANDS ······ Raadpleeg de bladzijden i t/m vi en N-1 t/m N-42. ENGLISH ······ Please refer to pages i to vi and E-1 to E-42. for SEEG TINSZ0706AWZZ BESONDERE ANMERKUNGEN REMARQUES SPÉCIALES NOTE PARTICOLARI BIJZONDERE OPMERKINGEN SPECIAL NOTES G Audio-visuelles Material kann Urheberrechte umfassen, die ohne Genehmigung des Eigentümers dieser Urheberrechte nicht aufgenommen werden dürfen. [. . . ] (U kunt de volgorde niet zelf bepalen. ) De draagbare MD-recorder stopt automatisch nadat alle fragmenten in een willekeurige volgorde zijn weergegeven. Tijdens willekeurige, herhaalde willekeurige weergave of herhaalde weergave van een enkel fragment kunt u uitsluitend binnen het fragment van de minidisc dat wordt afgespeeld verplaatsen. Tijdens willekeurige weergave kan de draagbare MD-recorder niet later naar het begin van een reeds weergegeven fragment terugkeren. Voer de bediening binnen 7 seconden uit tijdens het kiezen van de menu's. N-17 01/10/5 180H_N_4. fm Geavanceerde opname Lange opname 2 keer en 4 keer zo lang opnemen Het is mogelijk om de dubbele of vierdubbele tijd van een stereo-opname te krijgen. Mono-opname Wanneer u de opname mono maakt, heeft u twee keer de opnametijd van een stereo-opname. Een mono opgenomen fragment kan met dubbele snelheid worden weergegeven, zie bladzijde 17. MD-MT180H NEDERLANDS 2 3 Druk op de ENTER/SYNC toets. Druk herhaaldelijk op de MENU/CHRG toets om de gewenste opnamefunctie te kiezen. Stereo-opname(SP) 2 keer zo lange opname(LP2) Handige functies Mono-opname(MONO) 4 keer zo lange opname(LP4) 4 5 1 Druk met de opname gepauzeerd herhaaldelijk op de MENU/CHRG toets om "REC MODE" te kiezen. Druk op de ENTER/SYNC toets. De functie wordt automatisch na 7 seconden ingesteld, ookal drukt u niet op de ENTER/SYNC toets. Start de opname. De gekozen opnamefunctie blijft onveranderd totdat u zelf de instelling wijzigt. Voer de bediening binnen 7 seconden uit tijdens het kiezen van de menu's. Opmerkingen: N-18 01/10/5 180H_N_4. fm -Geavanceerde opname- MD-MT180H Geavanceerde opname (vervolg) Opmerkingen: U kunt fragmenten met de stereo-opnamefunctie, met 2 keer de normale opnametijd en met 4 keer de normale opnametijd op een minidisc opnemen. Bij mono-opname wordt het geluid van de rechter- en linkerkanalen gemengd. U hoort het geluid dan stereo via de oortelefoon maar het geluid wordt mono opgenomen. Fragmenten die met de 2 keer en 4 keer normale opnametijd werden opgenomen, kunnen niet met apparatuur worden weergegeven die deze functies niet hebben. Bij weergave met dergelijke apparatuur zal "LP" bij het begin van het fragment worden getoond en geen geluid worden weergegeven. (De bediening en aanduidingen op het display verschilt per toestel. ) Fragmenten die mono zijn opgenomen kunnen niet worden weergegeven indien de apparatuur niet voor monoweergave geschikt is. NEDERLANDS Meer over de opnamefunctie U kunt voor opname de stereofunctie, 2 keer de normale opnametijd, 4 keer de normale opnametijd en de monofunctie kiezen. De beschikbare tijd voor opname varieert afhankelijk van de opnamefunctie. Bij gebruik van een 80 minuten minidisc voor opname, kunt u de volgende functies voor opname van fragmenten gebruiken: Aanduiding SP LP2 LP4 MONO Opnamefunctie Stereo 2 keer zo lang (stereo) 4 keer zo lang (stereo) Mono Opnametijd Max. 160 min. Handige functies -Geavanceerde opname- Meer over ATRAC Waarschuwing voor 4 keer de normale opnametijd (LP4) Het ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding) systeem comprimeert de geluidsdata in 1/5 door de niethoorbare geluiden weg te laten. Het geluid wordt gebaseerd op "psycho-akoestiek masking" gekozen en de geluidskwaliteit wordt derhalve niet aangetast. Dit toestel heeft het ATRAC3 comprimeersysteem waarmee de geluidsdata tot 1/10 of 1/20 van de originele hoeveelheid kan worden verminderd. Met gebruik van dit systeem beschikt u over 2 keer en 4 keer de normale opnametijd met de stereofunctie. Met gebruik van een speciale compressiemethode beschikt u over 4 keer de normale opnametijd voor een langdurige stereo-opname. Er wordt met gebruik van deze functie echter af en toe wat ruis opgenomen. Indien de geluidskwaliteit van belang is, dient u bij voorkeur de normale stereofunctie of de functie voor 2 keer de normale opnametijd te gebruiken. N-19 01/10/5 180H_N_4. fm MD-MT180H NEDERLANDS Geluidsweergave gestuurde opname De opname start of pauzeert automatisch al naar gelang er geluidssignalen van de aangesloten stereo-installatie worden ontvangen (synchroonopname). 4 5 6 7 8 9 Druk op de PAUSE toets van de stereo-installatie om de weergavepauzefunctie te activeren. Druk herhaaldelijk op de MENU/CHRG toets om "REC MODE" te kiezen. [. . . ] Geluid valt af en toe weg. NEDERLANDS -Oplossen van problemen- Is de netadapter ontkoppeld?Is het toestel onderhevig aan een mechanische schok of statische elektriciteit? Is de batterij leeg?Is het toestel aan sterke trillingen onderhevig? De minidisc kan niet worden uitgeworpen. Is het fragmentnummer of de tekeninformatie reeds naar de disc geschreven? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MD-MT180H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MD-MT180H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag