Gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT15H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT15H. Wij hopen dat dit SHARP MD-MT15H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MT15H te teleladen.


SHARP MD-MT15H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2190 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MD-MT15H (1634 ko)
   SHARP MD-MT15H (1634 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MD-MT15H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] G Lorsque la touche ON/STAND-BY est mise en STAND-BY, l'appareil est toujours sous tension. Lorsque la touche ON/STAND-BY se trouve sur la position STAND-BY, l'appareil est prt fonctionner par la minuterie ou la tlcommande. Avertissement: Cet appareil contient des pices non rparables par l'utilisateur. L'appareil contenant des organes ports haute tension, dbrancher l'appareil avant toute rparation ou en priode de non-utilisation. [. . . ] Voer de aanwijzingen onder "Instellen van de klok" van het begin af aan uit. " Volg stappen 2 - 4. 1 Druk op de DISPLAY toets. Opmerking: U kunt de klok ook instellen met het systeem standby geschakeld. Let op: 2 Druk binnen 5 seconden op de ENTER toets. De klokinstelling wordt gewist door de DVD-speler en de subwoofer/versterker te ontkoppelen en in geval van een stroomonderbreking. Voer de aanwijzingen onder "Instellen van de klok" van het begin af aan uit. - Instellen van de klok - 6 N-24 02/8/28 SD-AT50H(H)N3. fm SD-AT50H DX-AT50H Luisteren naar de radio 3 4 Druk herhaaldelijk op de BAND toets om de gewenste golfband (FM of AM) te kiezen. Stem af op de gewenste zender met de TUNING ( Afstemmen met de hand: Druk zo vaak als nodig is op de TUNING toets om af te stemmen op de gewenste zender. NEDERLANDS of ) toets. Automatisch afstemmen: Wanneer de TUNING toets meer dan 0, 5 seconden ingedrukt wordt gehouden, zal het automatisch afstemmen beginnen en stoppen bij de eerste zender die ontvangen kan worden. Opmerkingen: Basisbediening - Luisteren naar de radio - " Bij radiostoring, is het mogelijk dat het automatisch afstemmen automatisch op dat punt blijft staan. " Het automatisch afstemmen zal signalen van zwakke zenders overslaan. " Druk nog eens op de TUNING toets om het automatisch afstemmen te stoppen. " Wanneer u heeft afgestemd op een RDS (Radio Data Systeem), zal eerst de frequentie getoond worden en daarna zal de RDS indicator oplichten. " U kunt volautomatisch laten afstemmen op RDS zenders via "ASPM", zie bladzijde 45. Ontvangen van FM stereo uitzendingen: Druk op de BAND toets zodat de "STEREO" indicator oplicht. " "ST" wordt getoond indien het FM programma stereo wordt uitgezonden. FM stereo-ontvangst indicator 1 2 Druk op de ON/STAND-BY toets om de stroom in te schakelen. Voor het invoeren van de tunerfunctie, stelt u "FM" of "AM" in door een druk op de FUNCTION toets. De stroom van de DVD-speler schakelt automatisch standby. " Een screen-saver verschijnt indien u na een druk op de stoptoets langer dan 5 minuten geen bediening voor de DVD-speler uitvoert. Voortzetten van weergave na stoppen (weergave vervolgen) U kunt de weergave voortzetten vanaf het punt waar hiervoor werd gestopt. 1 2 Druk tijdens weergave van de disc op de Druk op de toets. Basisbediening Het stoppunt van de weergave wordt in het geheugen vastgelegd. (DVD/CD) toets om de weergave voort te zetten. De weergave start nu vanaf het gestopte punt. Annuleren van weergave vervolgen: Druk tweemaal op de toets. Opmerkingen: " Vervolgen van de weergave is met bepaalde discs niet mogelijk. " Afhankelijk van de disc, start de weergave mogelijk iets voor het stoppunt. !Hoofdtelefoon " Zet het volume laag voor u de hoofdtelefoon aansluit of uit het toestel haalt. " Let er op dat de gebruikte hoofdtelefoon een 3, 5 mm diameter stekker heeft en een impedantie tussen de 16 en 50 Ohm. " Door de hoofdtelefoon aan te sluiten, worden de luidsprekers automatisch uitgeschakeld. " De surroundfunctie kan niet met de hoofdtelefoon worden gebruikt. (DVD/CD) - Weergave van een disc - 6 N-28 02/8/28 SD-AT50H(H)N3. fm SD-AT50H DX-AT50H Basisbediening !Snel voorwaarts/snel achterwaarts (zoeken) U kunt tijdens weergave van de disc een gewenst punt opzoeken. NEDERLANDS Geavanceerde mogelijkheden voor discs 1 Druk tijdens weergave van de disc op de Voorbeeld: Met de toets ingedrukt of toets. " Door iedere druk op de toets verandert de aftastsnelheid als volgt. 2 (ongeveer 2 keer) 8 (ongeveer 8 keer) - Basisbediening - (DVD/CD) 60 (ongeveer 60 keer) " Druk op 30 (ongeveer 30 keer) voor snel voorwaarts en op voor snel achterwaarts. 2 !Opzoeken van begin van een hoofdstuk (fragment) (verspringen) U kunt van het huidige hoofdstuk (fragment) naar het volgende verspringen. Druk op de stellen. (DVD/CD) toets om weer de normale weergave in te Opmerkingen: " De functie voor het aftasten kan mogelijk niet met bepaalde discs worden gebruikt. " Tijdens het zoeken met een DVD hoort u geen geluid en verschijnen geen ondertitels. " Voor audio-CD's is de aftastsnelheid op 16 keer vastgesteld. [. . . ] " Is de afstandsbedieningsensor aan schel licht (neonlamp, zonlicht, etc. ) onderhevig?" Wordt tegelijkertijd een afstandsbediening van andere apparatuur gebruikt?" Worden de toetsen op de voor- en achterkant van de afstandsbediening tegelijk ingedrukt?Het systeem kan niet met de " Zijn de netsnoeren van de DVD-speler afstandsbediening worden en subwoofer/versterker aangesloten? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MD-MT15H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MD-MT15H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag