Gebruiksaanwijzing SHARP MD-MS722H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MS722H. Wij hopen dat dit SHARP MD-MS722H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MS722H te teleladen.


SHARP MD-MS722H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2458 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MD-MS722H (8364 ko)
   SHARP MD-MS722H annexe 1 (8364 ko)
   SHARP MD-MS722H OPERATION MANUALGBDEFRESITSE (8364 ko)
   SHARP MD-MS722H (8364 ko)
   SHARP MD-MS722H (8364 ko)
   SHARP MD-MS722H annexe 1 (1347 ko)
   SHARP MD-MS722H OPERATION MANUAL (1345 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MD-MS722H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Geavanceerde mogelijkheden "AA" formaat batterij (UM/ SUM-3, R6, HP-7 of gelijkwaardig) 2 FM/AM-ringantenne 1 Timer en inslaaptimer bediening . 26 Opmerking: Alleen de bovenvermelde accessoires worden meegeleverd. N-1 03/8/21 MD-MS722H(H)N1. fm TINSZ0226SJZZ Voorzorgen !Algemeen " Controleer dat de apparatuur op een goed geventileerde plaats staat en dat er tenminste 10 cm vrije ruimte naast en achter de apparatuur is. Er moet daarbij tenminste 20 cm vrije ruimte boven de apparatuur zijn. 10 cm 10 cm 20 cm MD-MS722H Waarschuwing: " De netspanning dient overeen te komen met de spanning aangegeven op het toestel. [. . . ] 2 Druk op de "0" toets. " Willekeurige weergave De fragmenten kunnen automatisch in willekeurige volgorde worden afgespeeld. Druk op de RANDOM toets om de weergave in willekeurige volgorde te starten. 2 Druk op de ( ) toets om de weergave te starten. Het toestel stopt automatisch nadat het laatste fragment van de disc is afgespeeld. Stoppen van de weergave: Druk op de toets. Het gekozen fragment kan gemakkelijk worden gestart door tijdens weergave op de directe zoektoetsen te drukken. Een hoger fragmentnummer dan het aantal fragmenten op de disc kan niet worden gekozen. Met MP3-discs kunt u wel het fragmentnummer maar niet de map met de directe zoektoets(en) kiezen. N-13 Annuleren van de willekeurige weergavevolgorde: Druk nogmaals op de RANDOM toets. De willekeurige weergave stopt automatisch nadat alle fragmenten éénmaal zijn afgespeeld. Bij willekeurige weergave worden de fragmenten automatisch kris-kras door elkaar weergegeven. (U kunt niet zelf een bepaalde volgorde voor weergave kiezen. ) toets drukt bij willekeurige weergave, kunt u door!In plaats daarvan zal het begin van het huidige fragment worden opgezocht. 03/8/21 MD-MS722H(H)N2. fm TINSZ0226SJZZ MD-MS722H " Geprogrammeerde weergave U kunt maximaal 32 fragmenten voor weergave in de gewenste volgorde kiezen. NEDERLANDS 3 Herhaal de stappen 1 - 2 voor verdere fragmenten. U kunt de geprogrammeerde fragmenten door een druk op de CLEAR toets wissen indien u een vergissing heeft gemaakt. Druk binnen 30 seconden op de PRESET ( of ) toets om het voorkeurzendernummer te selecteren. Programmeer de zenders op volgorde in het geheugen beginnende met voorkeurzendernummer 1. Druk binnen 30 seconden op de MEMORY/SET (MEMORY) toets om deze zender in het geheugen op te slaan. Als de "MEMORY" indicator en de aanduiding van het voorkeurzendernummer doven alvorens de zender in het geheugen is ingevoerd, dient de procedure te worden herhaald vanaf stap 2. Herhaal de stappen 1 - 4 om andere zenders in te stellen of om een voorkeurzender te wijzigen. Wanneer een nieuwe zender in het geheugen opgeslagen wordt, zal de eerder opgeslagen zender worden gewist. Voorkeuzekanaal Frequentie en frequentie-band !Aftasten van de voorkeuzezenders De in het geheugen opgeslagen zenders kunnen automatisch worden afgetast. (Aftasten voorkeuzegeheugen) 1 4 2 Druk nog een keer op de PRESET ( of de gewenste zender gevonden heeft. ) toets wanneer u 5 !Wissen van een opgeslagen zender 1 2 3 Roep een opgeslagen zender op. Druk op de MEMORY/SET (MEMORY) toets terwijl dit op het display staat. Druk binnen 30 seconden op de CLEAR toets op de afstandsbediening. Opmerking: De backup functie kan de opgeslagen zenders een paar uur in het geheugen houden in geval van een stroomstoring of wanneer de stekker uit het stopcontact raakt. ! [. . . ] " Heeft zich wellicht condens gevormd binnenin het toestel? Referenties 6 N-24 03/8/21 MD-MS722H(H)N3. fm TINSZ0226SJZZ MD-MS722H Tabel probleemoplossing (vervolg) !Bij problemen Wanneer dit product wordt blootgesteld aan sterke invloeden van buitenaf (mechanische schokken, abnormale statische elektriciteit, abnormale netspanning als gevolg van blikseminslag, enz. ) of wanneer het toestel onjuist bediend wordt, is het mogelijk dat er storingen optreden. Als zich een dergelijk probleem voordoet, dient u het volgende te doen: 1 Zet het toestel uit (standby) en vervolgens weer aan. 2 Indien het toestel na de voorgaande handeling nog niet juist functioneert, moet u de stekker even uit het stopcontact trekken, weer terug steken en de spanning vervolgens inschakelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MD-MS722H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MD-MS722H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag