Gebruiksaanwijzing SHARP MD-MS701H2/MS702H2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MS701H2/MS702H2. Wij hopen dat dit SHARP MD-MS701H2/MS702H2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MS701H2/MS702H2 te teleladen.


SHARP MD-MS701H2/MS702H2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1253 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MD-MS701H2/MS702H2 (1147 ko)
   SHARP MD-MS701H2/MS702H2 OPERATION MANUAL (1147 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MD-MS701H2/MS702H2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De MPEG Layer-3 audio coderingstechnologie is in licentie van Frauenhofer IIS en Thomson. Voorbereidingen voor gebruik Systeemaansluitingen . 11 Weergave van een CD of MP3/WMA-disc Luisteren naar een CD of MP3/WMA-disc . 19 - 22 Accessoires Controleert u alstublieft of de volgende accessoires inderdaad aanwezig zijn. Radio Luisteren naar de radio . 23 - 24 Cassette weergave Luisteren naar een cassette (TAPE 1 of TAPE 2) . [. . . ] Druk op de of toets om de gewenste map (of titel) te kiezen en druk vervolgens op de MEMORY toets. Knippert indien de map (of titel) is geprogrammeerd 4 De map (of titel) wordt uit het programma gewist wanneer u op de MEMORY toets drukt terwijl "MEMORY" knippert. De map (of titel) wordt aan het programma toegevoegd wanneer u op de MEMORY toets drukt indien "MEMORY" niet knippert. Druk tijdens de stopfunctie op de CLEAR/DIMMER toets om alle programma's te wissen. Verlaten van de MP3/WMA-navigatiefunctie: Druk tijdens de stopfunctie op de CD toets. De geprogrammeerde gegevens worden gewist. De map (of titel) wordt met alle bestanden vastgelegd. 5 6 Herhaal stap 4 voor andere mappen (of titels). Druk op de / toets om de weergave te starten. Opmerkingen: De geprogrammeerde gegevens worden gewist wanneer u een disc uitwerpt, een andere disc afspeelt, van functie verandert of de standbyfunctie met de ON/STAND-BY toets activeert. Indien u tijdens de stopfunctie op de RANDOM toets drukt, wordt de MP3/WMA-navigatiefunctie geannuleerd. Indien fragmenten met fragmentnummers zijn geprogrammeerd (zie "Geprogrammeerde weergave" op bladzijde 18): Met MP3/WMA-navigatie worden uitsluitend mappen (of titels) afgespeeld die met namen zijn geprogrammeerd. De geprogrammeerde namen van mappen (titels) worden gewist wanneer u de functie verlaat. Geprogrammeerde fragmentnummers blijven behouden wanneer u de MP3/WMA-navigatiefunctie verlaat en u kunt de fragmenten per nummer afspelen. (Geprogrammeerde fragmentnummers worden gewist wanneer u de disc verwijdert. ) De geprogrammeerde weergave start altijd met het laagste nummer van een map (of titel). Draai de band met bijvoorbeeld een pen strak alvorens een cassette in de cassettehouder te plaatsen. NEDERLANDS Cassetteweergave 1 2 Druk op de ON/STAND-BY toets om de stroom in te schakelen. Open het cassettehouder door op het met " " gemarkeerde gedeelte te drukken. Plaats een cassette in de TAPE 1 of TAPE 2 cassettehouder met de af te spelen kant naar u toe gericht. TAPE 1 TAPE 2 3 Cassette weergave 4 Druk op de TAPE (1 2) toets om de voor weergave gewenste cassette te kiezen. 5 Druk op de / (TAPE ) om de weergave te starten. N-25 Cassetteweergave-indicator Functie voor automatisch inschakelen: Het toestel wordt ingeschakeld wanneer u op een van de volgende toetsen drukt. TAPE (1 2) toets (hoofdcomponent und afstandsbediening): Het apparaat wordt ingeschakeld en de "TAPE"-functie wordt geactiveerd. TAPE toets (afstandsbediening): Het apparaat wordt ingeschakeld en de "TAPE"-functie wordt geactiveerd. / toets (hoofdcomponent): Het apparaat wordt ingeschakeld en de weergave van de laatste functie start (CD, TAPE, TUNER, GAME/ VIDEO). Functie voor automatisch uitschakelen: In de stopmodus van de cassettefunctie schakelt het hoofdtoestel over naar de standbymodus nadat deze 15 minuten niet is gebruikt. Opnemen op een cassette Diverse cassettefuncties Functie Weergave Hoofdtoestel Afstandsbediening Bediening Druk tijdens de stopfunctie. Alvorens opname: Wanneer u belangrijke dingen wilt opnemen, kunt u het beste eerst een test maken om er zeker van te kunnen zijn dat alles goed wordt opgenomen. SHARP is niet aansprakelijk voor beschadiging of het verliezen van een opname vanwege een onjuiste werking van dit toestel. Het volume en het geluid kunnen worden geregeld zonder dat dit invloed heeft op het opgenomen signaal (Variabele geluidsmonitor). Wispreventielipje van cassettes: Voor opname op een cassette, moet u controleren dat de wispreventielipjes niet zijn verwijderd. Cassettes hebben wispreventielipjes die kunnen worden verwijderd om het per ongeluk opnemen of wissen te voorkomen. [. . . ] Heeft zich wellicht condens gevormd binnenin het toestel? N-40 Referenties MD-MS701H2/MS702H2H Tabel probleemoplossing (vervolg) Cassettedeck Symptoom Kan niet opnemen. Fragmenten kunnen niet met behoorlijke geluidskwaliteit worden opgenomen. (U kunt niet opnemen op een metaal of CrO band. ) NEDERLANDS Tuner Symptoom De tuner produceert continu rare geluiden. Plaats de antenne verder uit de buurt van het netsnoer indien te dicht bij elkaar. Referenties Is de band los opgespoeld? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MD-MS701H2/MS702H2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MD-MS701H2/MS702H2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag