Gebruiksaanwijzing SHARP MD-MS100H/X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MS100H/X. Wij hopen dat dit SHARP MD-MS100H/X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MD-MS100H/X te teleladen.


SHARP MD-MS100H/X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1652 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MD-MS100H/X (894 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MD-MS100H/X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 16 Geavanceerde mogelijkheden Gebruiken van het Radio Data Systeem (RDS) . 8 - 9 Weergave van een CD of MP3/WMA-disc Luisteren naar een CD of MP3/WMA-disc . . 14 N-1 Voorzorgen Algemeen Controleer dat het toestel in een goed geventileerde ruimte is geplaatst en dat er tenminste 10 cm vrije ruimte is bij de zijpanelen, en het bovenen achterpaneel van het toestel. 10 cm M I N I C O M P O N E N T S YS T E M CD-SW440 10 cm FUNCTION VOL 10 cm Waarschuwing: De netspanning dient overeen te komen met de spanning aangegeven op het toestel. [. . . ] Sluit het USB-geheugenapparaat, dat bestanden in MP3/WMA-formaat bevat, aan. Zodra het USB-geheugen aan het hoofdtoestel is aangesloten, wordt de toestelinformatie in de display weergegeven. Dit product heeft betrekking op USB-massageheugens en MP3spelers. Toch kunnen storingen optreden door sommige apparaten, om veelvoudige onvoorzienbare redenen. De USB ingang is alleen bedoeld voor een directe verbinding met het USB geheugen apparaat zonder gebruik te maken van een kabel. 2 Selecteer met de FOLDER-toets en de TUNING-toets op de afstandsbediening ( of ) de afspeelmap van uw keuze. Als u naar een andere afspeelmap wilt gaan, druk dan op TUNING ( of ) op de afstandsbediening ingedrukt en selecteer een andere map. Geavanceerde weergave van USB De volgende functies, zijn dezelfde als voor het afspelen van of CD: Pagina Direct opzoeken van een fragment. 11 Opmerking: Indien het USB-geheugen niet aangesloten is verschijnt "NO MEDIA" in de display. Opmerkingen: Dit toestel is alleen maar compatibel met het formaat: "MPEG-1 Audio laag-3". (de aftastfrequentie Fs is 32, 44, 1, 48kHz) De afspeelvolgorde voor MP3-bestanden kan verschillen navenant de schrijfsoftware, die werd gebruikt bij het downloaden van het bestand. De compatibele bitsnelheid is 32 ~ 320 kbps voor MP3 en 64 ~ 160 kbps voor WMA. Gebruik voor MP3/WMA-bestanden de ". MP3"-, ". WMA"extensie. Bestanden kunnen niet worden weergegeven als er geen MP3/WMA-extensie is. Wanneer tijdens het gebruik van het deck de spanning wordt onderbroken, zal de kop van het deck contact blijven houden met de band. Wacht in dit geval tot er weer spanning wordt toegevoerd. CD USB TAPE TAPE Cassetteweergave 1 Druk op de ON/STAND-BY toets om de spanning in te schakelen. 2 Selecteer de TAPE-functie door herhaaldelijk op de FUNCTION-toets op het hoofdtoestel of op de TAPEtoets op de afstandsbediening te drukken. 3 Open de deur van het cassette-vak, door op de zone " PUSH OPEN" te drukken. AUDIO IN PHONES VOL VOL AUDIO IN PUSH OPEN PHONES PUSH OPEN 4 Plaats een cassette in de cassettehouder. ENT SYSTEM CD-SW440 MINI COMPON FUNCTION ON/STAND-BY VOL OPEN/ CLOSE AUDIO IN PHONES 5 Druk op de starten. / (TAPE ) toets om de weergave te N-15 Luisteren naar de radio Een station als voorkeuze instellen MIN I C OMPON EN T S Y S T EM CD-SW440 U kunt 40 AM en FM zenders in het geheugen opslaan en deze met een druk op een toets weer oproepen. (Voorkeurzenders) FUNCTION ON/STAND-BY ON/STAND-BY 1 Voer de stappen 1 - 3 uit in "Afstemmen". 2 Druk op de MEMORY toets. VOL 3 Druk binnen 30 seconden op de PRESET ( CD USB of ) toets om het voorkeurzendernummer te selecteren. Programmeer de zenders op volgorde in het geheugen beginnende met voorkeurzendernummer 1. Indien de indicator "MEMORY" en de nummerindicatoren verdwijnen, voordat de zender is opgeslagen, moet u de procedure vanaf stap 2 herhalen. 4 Druk binnen 30 seconden op de MEMORY toets om deze TAPE 5 Herhaal de stappen 1 - 4 om andere zenders in te stellen of om een voorkeurzender te wijzigen. Wanneer een nieuwe zender in het geheugen opgeslagen wordt, zal de eerder opgeslagen zender worden gewist. Afstemmen 1 Druk op de ON/STAND-BY toets om de spanning in te schakelen. 2 Selecteer de frequentieband van uw keuze (FM stereo, FM mono of AM) door op de FUNCTION-toets op het hoofdapparaat of enkele malen op de TUNER-toets (BAND) op de afstandsbediening te drukken. Afstemmen met de hand: Druk op de TUNING ( of ) toets om de gewenste zender af te stemmen. Automatisch afstemmen: Wanneer de TUNING ( of ) toets meer dan 0, 5 seconden ingedrukt wordt gehouden, zal het automatisch afstemmen beginnen en stoppen bij de eerste zender die ontvangen kan worden. Opmerkingen: Bij radiostoring, is het mogelijk dat het automatisch afstemmen automatisch op dat punt blijft staan. Druk nog eens op de TUNING ( of ) toets om het automatisch afstemmen te stoppen. [. . . ] Indien de stroom tijdens weergave wordt onderbroken, blijven de koppen in contact met de band. Open de cassettehouder niet met geweld. N-22 Tabel probleemoplossing (vervolg) USB Symptoom Mogelijke oorzaak Apparaat kan niet worden Is er een MP3/WMA bestand gedetecteerd. De verkeerde tijd wordt Wordt een bestand met variabele weergegeven. De verkeerde Is de naam in Chinese of Japanse bestandsnaam wordt letters geschreven? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MD-MS100H/X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MD-MS100H/X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag