Gebruiksaanwijzing SHARP MD-DR370H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP MD-DR370H. Wij hopen dat dit SHARP MD-DR370H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP MD-DR370H te teleladen.


SHARP MD-DR370H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1057 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP MD-DR370H (1047 ko)
   SHARP MD-DR370H OPERATION MANUAL (865 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP MD-DR370H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] PORTABLER 1-BIT-MD-RECORDER ENREGISTREUR MINIDISC PORTABLE 1-BIT 1-BIT BÄRBAR MINISKIVINSPELARE REGISTRATORE DI MINIDISCHI PORTATILE A 1-BIT 1-BIT DRAAGBARE MINIDISC RECORDER 1-BIT PORTABLE MINIDISC RECORDER MODELL MODELLO MODÈLE MODEL MODELL MODEL DEUTSCH Siehe Seiten i bis vi und D-1 bis D-38. FRANÇAIS Se reporter aux pages i à vi et F-1 à F-38. ENGLISH Please refer to pages i to vi and E-1 to E-38. MD-DR370H BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI BRUKSANVISNING MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING OPERATION MANUAL TINSZA024AWZZ 03M R HK 1 D for SEEG/SEN (TINSZA024AWZZ) BESONDERE ANMERKUNGEN REMARQUES SPÉCIALES SÄRSKILDA ANMÄRKNINGAR NOTE PARTICOLARI BIJZONDERE OPMERKINGEN SPECIAL NOTES Audio-visuelles Material kann Urheberrechte umfassen, die ohne Genehmigung des Eigentümers dieser Urheberrechte nicht aufgenommen werden dürfen. Le matériel audio-visuel peut comporter des oeuvres faisant l'objet de droits d'auteur qui ne peuvent être enregistrées sans l'autorisation du possesseur du droit d'auteur, veuillez vous référer aux réglementations nationales en vigueur. [. . . ] Versterken van de lage (Lo) en hoge (Hi) geluiden van BASS 3. 5 Lo5 BASS 3 Geluidsniveau Hi5 Lo Frequentie Hi Fabrieksinstelling Opmerkingen: Indien u het volume op 23 of meer stelt, wordt de versterking voor de lage tonen automatisch veranderd. Indien u "Naar wens instellen van de lage en hoge niveaus" uitvoert met het volume op 23 of meer gesteld, zal het volume automatisch tot 22 worden verlaagd. N-14 MD-DR370H TINSZA024AWZZ 04/1/5 MD-DR370H_SEEG3-N. fm -Weergave- MD-DR370H Geavanceerde weergave Opzoeken van het gewenste deel NEDERLANDS Opzoeken van het begin van een fragment Naar het begin van het volgende fragment verspringen: Druk op de toets tijdens weergave. Opnieuw beginnen van het spelende fragment: Druk op de toets tijdens weergave. Handige functies -Geavanceerde weergave- Opzoeken van een volgend fragment: Druk op de Snel vooruit met geluid: Houd de toets ingedrukt tijdens weergave. toets terwijl het toestel gestopt is. Opzoeken van een voorgaand fragment: Druk op de toets terwijl het toestel gestopt is. Snel terug met geluid: Houd de toets ingedrukt tijdens weergave. Druk net zo vaak op de of toets totdat het gewenste fragmentnummer verschijnt. Wanneer u op de toets drukt, zal de weergave beginnen vanaf het begin van het fragment. Normale weergave zal hervatten zodra de of toets wordt losgelaten. Indien tijdens de versnelde geluidsweergave in voorwaartse richting het eind van het laatste fragment wordt bereikt, zal de weergave worden gepauzeerd. Indien u tijdens de versnelde geluidsweergave in achterwaartse richting het begin van het eerste fragment bereikt, zal de weergave weer opnieuw starten. N-15 MD-DR370H TINSZA024AWZZ 04/1/5 MD-DR370H_SEEG4-N. fm MD-DR370H 1 2 Willekeurige weergave of herhaalde weergave Druk tijdens weergave op de MENU/ENTER toets. Druk herhaaldelijk op de of toets om de gewenste weergavefunctie te kiezen. RANDOM : Weergeven van fragmenten in willekeurig gekozen volgorde RANDOM REP : Herhaalde weergave van de fragmenten in een willekeurige volgorde Herhaalde weergave van alle fragmenten ALL REPEAT : 1Tr REPEAT : Herhaalde weergave van een enkel fragment NORMAL : Normale weergave Druk op de MENU/ENTER toets. De functie wordt automatisch na 7 seconden ingesteld, ookal drukt u niet op de MENU/ENTER toets. NEDERLANDS Handige functies Stoppen Eerste fragment Gestopte fragment Weergave Nadat u de minidisc heeft verwijderd, zal de weergave gewoon vanaf het eerste fragment starten. 5 Stoppen Eerste fragment Weergave Indien de netadapter wordt ontkoppeld en vervolgens weer wordt aangesloten zonder batterij geplaatst tijdens weergave, wordt de weergave vanaf het begin van het gestopte fragment hervat. Opmerkingen: Voer de bediening binnen 7 seconden uit tijdens het kiezen van de menu's. Indien een weergavefunctie tijdens de stopfunctie werd gekozen, moet u op toets drukken om de weergave te starten. Willekeurige of herhaalde weergave is niet mogelijk wanneer "TOC" wordt getoond. Met willekeurige weergave kiest het toestel automatisch de af te spelen fragmenten. (U kunt de fragmentvolgorde niet zelf bepalen. ) Nadat alle fragmenten éénmaal in willekeurige volgorde zijn afgespeeld, stopt het toestel automatisch. Tijdens willekeurige, herhaalde willekeurige weergave of herhaalde weergave van een enkel fragment kunt u uitsluitend binnen het fragment van de minidisc dat wordt afgespeeld verplaatsen. Tijdens willekeurige weergave kan de draagbare MDrecorder niet later naar het begin van een reeds weergegeven fragment terugkeren. Gestopte fragment Stoppen Eerste fragment Gestopte fragment Weergave N-16 MD-DR370H TINSZA024AWZZ 04/1/5 MD-DR370H_SEEG4-N. fm -Geavanceerde weergave- 3 4 De herhaalde weergave gaat door totdat u de stopfunctie activeert. Indien u stopt en vervolgens de willekeurige weergave hervat, worden de overige fragmenten afgespeeld, beginnend van het laatst weergegeven fragment. Alle fragmenten worden, vanaf het fragment waar de weergave werd onderbroken, in willekeurige volgorde afgespeeld indien u de stroom uitschakelt en de weergave hervat. Automatische voortzetting van de weergave Indien u stopt en vervolgens de weergave weer start zonder de disc te verwijderen, zal de weergave vanaf het hiervoor gestopte punt worden voortgezet. MD-DR370H Geavanceerde opname Lange opname 2 keer en 4 keer zo lang opnemen Het is mogelijk om de dubbele of vierdubbele tijd van een stereo-opname te krijgen. Mono-opname Wanneer u de opname mono maakt, heeft u twee keer de opnametijd van een stereo-opname. NEDERLANDS 4 Druk herhaaldelijk op de of toets om de gewenste opnamefunctie te kiezen. Stereo-opname (SP) 2 keer zo lange opname (LP2) Handige functies -Geavanceerde opname- Mono-opname (MONO) 4 keer zo lange opname (LP4) 5 6 1 2 3 Druk wanneer de opname is gepauzeerd op de MENU/ENTER toets. De functie wordt automatisch na 7 seconden ingesteld, ookal drukt u niet op de MENU/ENTER toets. Start de opname. Voer de bediening binnen 7 seconden uit tijdens het kiezen van de menu's. De gekozen opnamefunctie blijft onveranderd totdat u zelf de instelling wijzigt. Opmerkingen: Druk op de MENU/ENTER toets. N-17 MD-DR370H TINSZA024AWZZ 04/1/5 MD-DR370H_SEEG4-N. fm MD-DR370H Handige functies SP LP2 LP4 MONO Stereo 2 keer zo lang (MDLP stereo) 4 keer zo lang (MDLP stereo) Mono Max. 160 min. Meer over ATRAC Het ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding) systeem comprimeert de geluidsdata in 1/5 door de niethoorbare geluiden weg te laten. [. . . ] Protect Fragment is tegen wissen beschermd. (Monteer het fragment met het toestel waarmee het was opgenomen. ) ?DISC Een disc wordt afgespeeld waarop andere data dan muziek is opgenomen. SORRY (Een disc waarop andere data dan normale geluidssignalen zijn opgenomen kan niet worden gebruikt. ) (Wacht even en start daarna opnieuw. ) Fout signaal van de disc. Op de (*) positie verschijnt een nummer of symbool. N-34 MD-DR370H TINSZA024AWZZ 04/1/5 MD-DR370H_SEEG6-N. fm -Foutmeldingen- Referenties Geen ruimte over voor opname van tekeninformatie (fragmentnamen, discnamen, etc. ). MD-DR370H Oplossen van problemen Voor veel "problemen" heeft u geen vakman nodig. Controleer voordat u een erkend SHARP handelaar of onderhoudscentrum raadpleegt eerst de volgende lijst indien het toestel niet juist lijkt te functioneren. Is het toestel onderhevig aan een mechanische schok of statische elektriciteit? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP MD-DR370H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP MD-DR370H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag