Gebruiksaanwijzing SHARP LC13-B2E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP LC13-B2E. Wij hopen dat dit SHARP LC13-B2E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP LC13-B2E te teleladen.


SHARP LC13-B2E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2165 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP LC13-B2E annexe 1 (13942 ko)
   SHARP LC13-B2E GBDEFRITESSE (13942 ko)
   SHARP LC13-B2E (2247 ko)
   SHARP LC13-B2E (13942 ko)
   SHARP LC13-B2E annexe 1 (2247 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP LC13-B2E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] TELEVISORE A COLORI LCD TELEVISIÓN EN COLOR LCD LCD-FÄRG-TV LCD-KLEURENTELEVISIE OPERATION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI MANUALE DI ISTRUZIONI MANUAL DE MANEJO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL ITALIANO LCD COLOUR TELEVISION LCD-FARBFERNSEHGERÄT TÉLÉVISION COULEUR À ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES (LCD) FRANÇAIS DEUTSCH LC-13B2E ENGLISH M EN U This equipment complies with the requirements of Directive 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC. Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG. Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE. Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/ EEG. [. . . ] De ontvangbare kanalen hangen mede af van het TV systeem, de plaats waar u het toestel gebruikt en het bereik. De ontvangbare frequenties hangen mede af van het TV systeem, de plaats waar u het toestel gebruikt en het bereik. vijf tekens) TV systeem Kleursysteem VHF, UHF, Kabel E02 - E12 (VHF, B/G) E21 - E69 (UHF) S01 - S41 (Kabel, B/G) A - K (VHF, I), enz. 044 ­ 859 (MHz) Kanaal Frequent. Naam Norm Kleurnorm A ­ Z, +, -, . , !, /, 0 ­ 9 B/G, I, L, D/K, M, N Autom. , PAL, SECAM, NTSC-V, M), PAL-V, NTSC, PAL (Norm enz. 24 Handige Functies (Vervolg) Programma's (Vervolg) [3] Sorteren U kunt de kanaalnummers voor de diverse kanalen veranderen als u dat wilt. </> SOUND INFO END 1 2 Voer de stappen 1 en 2 onder [1] Automatisch zoeken uit en open het "Programma's" scherm. Druk op ]/[, selecteer "Sorteren" en druk vervolgens op OK om het "Sorteren" scherm te openen. T V - me n u P r o g r amm a ' s A u t om a t i s c h z o e k e n Ma n u e e l So r t e r e n Pr ogr . geheugen wi s s en i ns t e l l en i TEXT E OK MENU END ]/[ Blauw Geel OK T M (RED) (GREEN) (YELLOW) (CYAN) CH TV/VIDEO N a am i n v . / v e r a n d . Rood De c o d e r - p r o g r . Te r ug E i nde 3 Druk op ]/[ en/of </>, selecteer het gewenste kanaal en druk vervolgens op Geel, Rood of Blauw om te sorteren. · Als u op Geel drukt, zal er een nieuw, leeg kanaalnummer worden ingevoegd op de plek waar de cursor staat. Alle daarop volgende kanalen, inclusief het geselecteerde kanaal, zullen een kanaalnummer hoger opschuiven. Als u op Rood drukt, zal het geselecteerde kanaalnummer worden gewist. Alle daarop volgende kanalen zullen een kanaalnummer lager opschuiven. Als u op Blauw drukt, schakelt u de verplaats-functie in "Verschuiven. " Druk op ]/[ om het op dit moment geselecteerde kanaal te verplaatsen naar een ander kanaalnummer. Het eerder geselecteerde kanaal verwisselt van plaats met het kanaal op het nu geselecteerde kanaalnummer. Druk nog eens op Blauw om de verplaats-functie af te sluiten. So r t e r en 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S01 S08 S10 S10 S11 E03 E05 E06 E09 E10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 E11 E36 E37 E38 E50 E53 E54 E56 E57 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Ver s chu i ven I n v o eg e n Wi s s en Ter ug E i nde · · 4 Druk op END als u klaar bent. 25 Handige Functies (Vervolg) Programma's (Vervolg) [4] Progr. geheugen wissen U kunt individuele kanalen of een reeks kanalen tegelijk wissen. </> SOUND INFO END 1 2 Voer de stappen 1 en 2 onder [1] Automatisch zoeken uit en open het "Programma's" scherm. geheugen wissen" scherm te openen. T V - me n u P r o g r amma ' s A u t oma t i s c h z o e k e n Ma n u e e l So r t e r e n Pr ogr . i ns t e l l en i TEXT E OK MENU END ]/[ T M (RED) (GREEN) (YELLOW) (CYAN) CH OK TV/VIDEO De c o d e r - p r o g r . Te r ug E i nde 3 Druk op ]/[ en/of </>, selecteer het kanaal dat u wilt wissen en druk vervolgens op OK. Het geselecteerde kanaal wordt nu blauw aangegeven. · Als u een reeks kanalen wilt wissen, selecteer u op deze manier het eerste kanaal van de te wissen reeks. Pr ogr . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S01 S08 S10 S10 S11 E03 E05 E06 E09 E10 geheugen wi ssen 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 E11 E36 E37 E38 E50 E53 E54 E56 E57 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Me t OK s t a r t e n , E i nde se l ec t e r en , me t O K w i s s e n Te r ug E i nde 4 Als u een reeks kanalen wilt wissen, dient u vervolgens op ]/[ en/of </> te drukken om het laatste kanaal van de te wissen reeks te selecteren. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S01 S08 S10 S10 S11 E03 E05 E06 E09 E10 geheugen wi ssen 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 E11 E36 E37 E38 E50 E53 E54 E56 E57 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Me t OK s t a r t e n , E i nde se l ec t e r en , me t O K w i s s e n Te r ug E i nde 5 Druk op OK om de geselecteerde kanalen (het geselecteerde kanaal) te wissen. Alle daarop volgende kanalen schuiven nu het gewiste aantal kanaalnummers op. [. . . ] AV-IN2/OUT VIDEO L AUDIO R COMPONEN Y PB PR L AUDIO R HEAD PHONE POWER INPUT DC12V T Kabelklemmen 49 Verhelpen van Problemen Alvorens u de reparatiedienst gaat bellen, moet u de volgende punten controleren. In veel gevallen kunt u geconstateerde problemen namelijk zelf verhelpen. LCD-televisietoestel Probleem · · · · Controles Controleer of de netadapter goed in het stopcontact zit. Controleer of de hoofdschakelaar van het hoofdapparaat is ingeschakeld. 6 12 12 geluid beeld Er is geen beeld of geluid. beeld Er is geen beeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP LC13-B2E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP LC13-B2E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag