Gebruiksaanwijzing SHARP LC-70LE741E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP LC-70LE741E. Wij hopen dat dit SHARP LC-70LE741E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP LC-70LE741E te teleladen.


SHARP LC-70LE741E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7572 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP LC-70LE741E (7608 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP LC-70LE741E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur. To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: IMPORTANT: The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code: Blue: Neutral Brown: Live As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U. K. The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red. Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your threepin plug. Before replacing the plug cover make sure that: If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug. [. . . ] Druk op c/d om "Aan" te selecteren en druk dan op ;. 2 Automatisch inschakelen Als deze functie is geactiveerd, is de n-toets-weergave ingeschakeld. Wanneer de TV in de ruststand (standby) staat, zal deze automatisch worden ingeschakeld en het beeld van een HDMI-bron weergeven. Gebruik van genre-info Met deze functie kunt u automatisch naar de juiste geluidsfunctie overschakelen, afhankelijk van de genreinformatie die in de digitale uitzending is opgenomen. OPMERKING De fabrieksinstelling voor dit onderdeel is "Uit". Audio-retourkanaal (ARC) Als deze functie op "AUTO" wordt gezet, kan de TV audiogegevens voor videomateriaal dat op de TV wordt getoond naar een aangesloten audio-apparaat sturen via gebruik van slechts n ARC-compatibele kabel. Bij gebruik van deze functie hoeft u geen afzonderlijke digitale of analoge audiokabel aan te sluiten. Kiezen van de recorder Hier kunt u uit de diverse aangesloten recorders de recorder kiezen om de opname te maken. OPMERKING Als u een AQUOS AUDIO luidsprekersysteem tussen de TV en de AQUOS recorder hebt aangesloten, verandert de aanduiding voor de externe bron (bijv. van "HDMI 1" naar "HDMI 1 (Sub)"). Aansluitingen voor gebruik van "Audioretourkanaal" U moet ARC-compatibele kabels/apparaten gebruiken en de HDMI 1 aansluiting gebruiken om deze functie te kunnen activeren. De aansluitmethode is hetzelfde als bij het bovenstaande Aansluiten van alleen een AQUOS BDspeler/AQUOS recorder. 26 AQUOS LINK Bedienen van een AQUOS LINK apparaat Met AQUOS LINK kunt u een HDMI-aangesloten apparaat met n afstandsbediening bedienen. Instellingenmenu U kunt het menu van een HDMI CEC-compatibel extern apparaat (speler, recorder, decoder enz. ) oproepen met behulp van de "Instellingenmenu" functie. Druk op a/b om "Instellingenmenu" te selecteren en druk dan op ;. OPMERKING 1 Druk op I om te beginnen met het afspelen van een titel. Zie de paragraaf Hoofdmenu/Titellijst als u wilt beginnen met afspelen via gebruik van de lijst van titels in de AQUOS BD-speler/AQUOS recorder. Als het aangesloten apparaat niet van deze functie is voorzien of als het apparaat in een toestand staat waarin het menu niet kan worden weergegeven (opnemen, ruststand, enz. ), is het mogelijk dat deze functie niet beschikbaar is. Media veranderen Als uw recorder meerdere opslagmedia heeft, kunt u hier het mediatype kiezen. 2 Druk op J om snel vooruit te gaan. Druk op SOURCE B om het HDMIaangesloten apparaat in/uit te schakelen. 1 2 Druk op a/b om "Media veranderen" te selecteren en druk dan op ;. Het mediatype verandert telkens wanneer u op ; drukt. AQUOS LINK menu U kunt de instellingen voor het geluid of het externe apparaat rangschikken door op < van de afstandsbediening te drukken om het AQUOS LINK menuscherm weer te geven. Audio-uitgangsapparaat wijzigen Met AQUOS AUDIO SP Indien gewenst, kunt u het TV-geluid ook alleen via het AQUOS AUDIO luidsprekersysteem weergeven. OPMERKING U kunt het AQUOS LINK menu ook via het "Link functie" menu selecteren. Druk op a/b om "Met AQUOS AUDIO SP" te selecteren en druk dan op ;. Het geluid van de luidsprekers en de hoofdtelefoonaansluiting van de TV wordt gedempt en alleen het geluid van het AQUOS AUDIO luidsprekersysteem is hoorbaar. Recorder aan/uit U kunt de EPG van een CEC-compatibele recorder oproepen en timeropnamen instellen met de afstandsbediening van de TV. Met AQUOS SP Indien gewenst, kunt u het TV-geluid ook alleen via het AQUOS TV-luidsprekersysteem weergeven. 1 Druk op a/b om "Recorder aan/uit" te selecteren en druk dan op ;. De externe ingangsbron verandert en de EPG van de recorder wordt weergegeven. Druk op a/b om "Met AQUOS SP" te selecteren en druk dan op ;. 2 Kies het programma dat moet worden opgenomen. Zie de gebruiksaanwijzing van de recorder voor verdere informatie. Geluidsmodus veranderen U kunt handmatig de geluidsmodus van het AQUOS AUDIO luidprekersysteem veranderen. 1 2 Hoofdmenu/Titellijst In deze paragraaf wordt beschreven hoe u een titel in de AQUOS BD-speler/AQUOS recorder kunt afspelen. Druk op a/b om "Geluidsmodus veranderen" te selecteren. De geluidsmodus verandert telkens wanneer u op ; drukt. Zie de gebruiksaanwijzing van het AQUOS AUDIO luidsprekersysteem voor verdere informatie. 1 Druk op a/b om "Hoofdmenu/Titellijst" te selecteren en druk dan op ;. De gekoppelde recorder wordt nu ingeschakeld en de TV selecteert automatisch de juiste externe ingangsbron. De titellijstgegevens van de aangesloten AQUOS BDspeler/AQUOS recorder worden weergegeven. Model kiezen Als er meerdere HDMI-apparaten achter elkaar zijn aangesloten, kunt u hier opgeven welk apparaat bediend moet worden. 2 3 Druk op @ om het menuscherm te verbergen en de a/b/c/d toetsen te bedienen. Selecteer de titel met a/b/c/d en druk dan op PLAY I. Druk op a/b om "Model kiezen" te selecteren en druk dan op ;. Het HDMIapparaat verandert telkens wanneer u op ; drukt. 27 Basisinstelling Beeldinstellingen Ga naar "Menu" > "Instellingen" > "Beeld". Menu KAN. Volume Verschillende geluidsbronnen hebben soms niet hetzelfde volumeniveau, zoals een TV-programma en de reclame die er tussen is. Deze functie vermindert dit probleem door de niveaus gelijk te maken. Instellingen Hoog Midden Laag Uit Het volumeverschil tussen de verschillende geluidsbronnen wordt een weinig verminderd. Het volumeverschil tussen de verschillende geluidsbronnen wordt sterk verminderd. Ga naar "Menu" > "Instellingen" > "Opties" > "Aansluiting-instelling" > "PC-ingang" > "Audio-selectie". Wanneer "HDMI 2" in het "Ingang" menu is geselecteerd Instellingen HDMI (digitaal) Bij het aansluiten van een apparaat (waaronder een PC) met een HDMIkabel op de HDMI 2 aansluiting. Bij het aansluiten van een apparaat (waaronder een PC) met een DVI/HDMIkabel op de HDMI 2 aansluiting en invoer van analoge audiosignalen van de AUDIO (R/L) aansluiting. HDMI+Analoog Audio OPMERKING U moet dit onderdeel op "HDMI+Analoog" zetten wanneer een apparaat (waaronder een PC) met een HDMI-gecertificeerde kabel op de HDMI 2 aansluiting wordt aangesloten. Als "HDMI (digitaal)" wordt ingesteld, zal er geen geluid zijn. Geluidsbijregeling Gebruik de onderstaande instelfuncties om het geluid naar wens bij te regelen. Beschikbare instellingen Hoog Laag Balans c (Cursor) Minder hoge tonen Minder lage tonen Verlagen van de geluidssterkte van de rechter luidspreker d (Cursor) Meer hoge tonen Meer lage tonen Verlagen van de geluidssterkte van de linker luidspreker Wanneer "EXT 3" in het "Ingang" menu is geselecteerd Instellingen Bij het aansluiten van een apparaat met een AV-kabel op de EXT 3 aansluiting worden de beelden zonder geluid weergegeven. Bij het aansluiten van een PC op de EXT 3 aansluiting en invoer van analoge audiosignalen van de AUDIO (R/L) aansluiting. Video Video+Audio Audio Surround Met deze functie kunt u genieten van realistisch live geluid. OPMERKING U moet ook "COMPONENT" in het "Ingangskeuze" menu instellen wanneer "EXT 3" in het "Ingang" menu wordt geselecteerd (blz. 17 en 42). 30 Basisinstelling Stroombesparingsinstellingen Ga naar "Menu" > "Instellingen" > "ECO". Menu KAN. lijst :Enter :Terug E Pictogrammen voor de "Stroombesparing" status Pictogram Beschrijving "Stroombesparing" is op "Standaard" ingesteld. "Stroombesparing" is op "Geavanceerd" ingesteld. Instellingen ECO ECO beeldregeling [Aan] Wanneer "Stroombesparing" op "Standaard" of "Geavanceerd" is ingesteld, verschijnen de pictogrammen voor de "Stroombesparing" status in het "Beeld" menu en het kanaalinformatievenster. Stroombesparing [Uit] ECO Geen sign. uit [Uitschakelen] Geen bdn uit Wanneer "Inschakelen" is ingesteld, zal de TV automatisch in de ruststand (standby) komen te staan als er langer dan 15 minuten geen ingangssignaal is. ECO OPMERKING Wanneer een TV-programma is afgelopen, is het mogelijk dat deze functie toch niet werkt als gevolg van interferentie van andere TV-zenders of signalen. ECO beeldregeling Deze functie detecteert automatisch de beeldbron en vermindert het stroomverbruik terwijl de helderheid van het beeld ongewijzigd blijft. ECO Geen bdn uit De TV komt automatisch in de ruststand (standby) te staan als er gedurende drie uur geen bedieningshandeling wordt verricht en "Inschakelen" is geselecteerd. OPMERKING Deze functie werkt niet wanneer "AV functie" op "DYNAMISCH (Vast)" of "AUTO" is ingesteld. Deze functie werkt niet wanneer "Stroombesparing" op "Standaard" of "Geavanceerd" is ingesteld. OPMERKING ECO Stroombesparing Met deze functie kunt u de helderheid van de achtergrondverlichting verminderen om het stroomverbruik te verlagen en de levensduur van de achtergrondverlichting te verlengen, zoals in de volgende tabel wordt getoond. Instellingen Standaard De helderheid van de achtergrondverlichting wordt verminderd. [. . . ] in een kantoor met een lage temperatuur), kunnen er nabeelden zijn of kan het beeld enigszins vertraagd zijn. Dit verschijnsel duidt niet op een storing en de TV zal weer normaal werken wanneer de temperatuur hoger wordt. Let er ook op dat de TV niet staat blootgesteld aan direct zonlicht of de hitte van een kachel, verwarmingsradiator e. d. , want dit kan resulteren in vervorming van de behuizing en een foutieve werking van het LCD-paneel. Opslagtemperatuur: e 5C tot e 35C Apparaten die op een veiligheidsaardpunt van een gebouw zijn aangesloten via de HOOFDSTROOMVOORZIENING aansluiting of via andere apparaten met een verbinding met een veiligheidsaardpunt en met een televisiedistributiesysteem door middel van een coaxiale kabel, kunnen in sommige gevallen een brandgevaar opleveren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP LC-70LE741E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP LC-70LE741E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag