Gebruiksaanwijzing SHARP LC-70LE740RU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP LC-70LE740RU. Wij hopen dat dit SHARP LC-70LE740RU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP LC-70LE740RU te teleladen.


SHARP LC-70LE740RU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7572 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP LC-70LE740RU (7608 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP LC-70LE740RU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur. To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: IMPORTANT: The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code: Blue: Neutral Brown: Live As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows: Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your threepin plug. Before replacing the plug cover make sure that: If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug. The cord grip is clamped over the sheath of the mains lead, and not simply over the lead wires. SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U. K. The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black. [. . . ] De vier toetsen (G, I, V, H) verbonden door een groene streep worden gebruikt voor de time shift bediening van de time shift functie. AQUOS LINK Aansluiten van een AQUOS BD-speler/AQUOS recorder via het AQUOS AUDIO luidsprekersysteem Aansluiten van alleen een AQUOS BD-speler/AQUOS recorder AQUOS BD-speler/ AQUOS recorder AQUOS AUDIO luidsprekersysteem AQUOS BD-speler/ AQUOS recorder * De ARC (Audio Return Channel) functie werkt alleen bij gebruik van de HDMI 1 aansluiting. HDMI-gecertificeerde kabel Optische audiokabel AQUOS LINK instelling Basisbediening Ga naar "Menu" > "Link functie" > "AQUOS LINK instelling" > selecteer het menu dat u wilt instellen. Kanaaltoets selecteren Met deze functie kunt u het kanaal van het aangesloten HDMI-apparaat kiezen met de afstandsbediening van de TV. 1 AQUOS LINK regeling Zet dit onderdeel op "Aan" om de HDMI CEC functies in te schakelen. Druk op a/b om de ingangsbron van het aangesloten HDMI-apparaat te kiezen die u wilt bedienen met de afstandsbediening van de TV en druk dan op ;. Druk op c/d om "Aan" te selecteren en druk dan op ;. 2 Automatisch inschakelen Als deze functie is geactiveerd, is de n-toets-weergave ingeschakeld. Wanneer de TV in de ruststand (standby) staat, zal deze automatisch worden ingeschakeld en het beeld van een HDMI-bron weergeven. Gebruik van genre-info Met deze functie kunt u automatisch naar de juiste geluidsfunctie overschakelen, afhankelijk van de genreinformatie die in de digitale uitzending is opgenomen. OPMERKING De fabrieksinstelling voor dit onderdeel is "Uit". Audio-retourkanaal (ARC) Als deze functie op "AUTO" wordt gezet, kan de TV audiogegevens voor videomateriaal dat op de TV wordt getoond naar een aangesloten audio-apparaat sturen via gebruik van slechts n ARC-compatibele kabel. Bij gebruik van deze functie hoeft u geen afzonderlijke digitale of analoge audiokabel aan te sluiten. Kiezen van de recorder Hier kunt u uit de diverse aangesloten recorders de recorder kiezen om de opname te maken. OPMERKING Als u een AQUOS AUDIO luidsprekersysteem tussen de TV en de AQUOS recorder hebt aangesloten, verandert de aanduiding voor de externe bron (bijv. van "HDMI 1" naar "HDMI 1 (Sub)"). Aansluitingen voor gebruik van "Audio-retourkanaal" U moet ARC-compatibele kabels/apparaten gebruiken en de HDMI 1 aansluiting gebruiken om deze functie te kunnen activeren. De aansluitmethode is hetzelfde als bij het bovenstaande Aansluiten van alleen een AQUOS BDspeler/AQUOS recorder. AQUOS LINK Bedienen van een AQUOS LINK apparaat Met AQUOS LINK kunt u een HDMI-aangesloten apparaat met n afstandsbediening bedienen. Instellingenmenu U kunt het menu van een HDMI CEC-compatibel extern apparaat (speler, recorder, decoder enz. ) oproepen met behulp van de "Instellingenmenu" functie. Druk op a/b om "Instellingenmenu" te selecteren en druk dan op ;. OPMERKING 1 Druk op I om te beginnen met het afspelen van een titel. Als het aangesloten apparaat niet van deze functie is voorzien of als het apparaat in een toestand staat waarin het menu niet kan worden weergegeven (opnemen, ruststand, enz. ), is het mogelijk dat deze functie niet beschikbaar is. Zie de paragraaf Hoofdmenu/Titellijst als u wilt beginnen met afspelen via gebruik van de lijst van titels in de AQUOS BD-speler/AQUOS recorder. Media veranderen Als uw recorder meerdere opslagmedia heeft, kunt u hier het mediatype kiezen. 2 Druk op J om snel vooruit te gaan. Druk op SOURCE B om het HDMIaangesloten apparaat in/uit te schakelen. 1 2 Druk op a/b om "Media veranderen" te selecteren en druk dan op ;. Het mediatype verandert telkens wanneer u op ; drukt. AQUOS LINK menu U kunt de instellingen voor het geluid of het externe apparaat rangschikken door op < van de afstandsbediening te drukken om het AQUOS LINK menuscherm weer te geven. Audio-uitgangsapparaat wijzigen Met AQUOS AUDIO SP Indien gewenst, kunt u het TV-geluid ook alleen via het AQUOS AUDIO luidsprekersysteem weergeven. OPMERKING U kunt het AQUOS LINK menu ook via het "Link functie" menu selecteren. Druk op a/b om "Met AQUOS AUDIO SP" te selecteren en druk dan op ;. Recorder aan/uit U kunt de EPG van een CEC-compatibele recorder oproepen en timeropnamen instellen met de afstandsbediening van de TV. Het geluid van de luidsprekers en de hoofdtelefoonaansluiting van de TV wordt gedempt en alleen het geluid van het AQUOS AUDIO luidsprekersysteem is hoorbaar. Met AQUOS SP Indien gewenst, kunt u het TV-geluid ook alleen via het AQUOS TV-luidsprekersysteem weergeven. 1 Druk op a/b om "Recorder aan/uit" te selecteren en druk dan op ;. Kies het programma dat moet worden opgenomen. De externe ingangsbron verandert en de EPG van de recorder wordt weergegeven. Druk op a/b om "Met AQUOS SP" te selecteren en druk dan op ;. 2 Geluidsmodus veranderen U kunt handmatig de geluidsmodus van het AQUOS AUDIO luidprekersysteem veranderen. Zie de gebruiksaanwijzing van de recorder voor verdere informatie. 1 2 Hoofdmenu/Titellijst In deze paragraaf wordt beschreven hoe u een titel in de AQUOS BD-speler/AQUOS recorder kunt afspelen. Druk op a/b om "Geluidsmodus veranderen" te selecteren. De geluidsmodus verandert telkens wanneer u op ; drukt. Zie de gebruiksaanwijzing van het AQUOS AUDIO luidsprekersysteem voor verdere informatie. 1 Druk op a/b om "Hoofdmenu/Titellijst" te selecteren en druk dan op ;. De gekoppelde recorder wordt nu ingeschakeld en de TV selecteert automatisch de juiste externe ingangsbron. De titellijstgegevens van de aangesloten AQUOS BDspeler/AQUOS recorder worden weergegeven. Model kiezen Als er meerdere HDMI-apparaten achter elkaar zijn aangesloten, kunt u hier opgeven welk apparaat bediend moet worden. 2 3 Druk op @ om het menuscherm te verbergen en de a/b/c/d toetsen te bedienen. lijst :Enter :Terug Audio Basversterker Met deze functie kunt u genieten van geluid met versterkte bassen. Instellingen Audio Audio STANDAARD Heldere stem [Uit] Autom. Volume Hoog Laag Balans L30 Deze functie benadrukt stemgeluiden ten opzichte van achtergrondruis waardoor stemmen helderder klinken. Instellen van de audio-ingang Opties R30 Audio-selectie Bij gebruik van de EXT 3 aansluiting of de HDMI 2 aansluiting moet u selecteren welke aansluiting de AUDIO (R/L) ingang gebruikt voor de analoge audioingangssignalen. Audio Autom. Volume Verschillende geluidsbronnen hebben soms niet hetzelfde volumeniveau, zoals een TV-programma en de reclame die er tussen is. Deze functie vermindert dit probleem door de niveaus gelijk te maken. Instellingen Hoog Midden Laag Uit Het volumeverschil tussen de verschillende geluidsbronnen wordt een weinig verminderd. Het volumeverschil tussen de verschillende geluidsbronnen wordt sterk verminderd. Ga naar "Menu" > "Instellingen" > "Opties" > "Aansluiting-instelling" > "PC-ingang" > "Audio-selectie". Wanneer "HDMI 2" in het "Ingang" menu is geselecteerd Instellingen HDMI (digitaal) Bij het aansluiten van een apparaat (waaronder een PC) met een HDMIkabel op de HDMI 2 aansluiting. Bij het aansluiten van een apparaat (waaronder een PC) met een DVI/HDMIkabel op de HDMI 2 aansluiting en invoer van analoge audiosignalen van de AUDIO (R/L) aansluiting. HDMI+Analoog Audio OPMERKING Geluidsbijregeling Gebruik de onderstaande instelfuncties om het geluid naar wens bij te regelen. Beschikbare instellingen Hoog Laag Balans c (Cursor) Minder hoge tonen Minder lage tonen Verlagen van de geluidssterkte van de rechter luidspreker d (Cursor) Meer hoge tonen Meer lage tonen Verlagen van de geluidssterkte van de linker luidspreker U moet dit onderdeel op "HDMI+Analoog" zetten wanneer een apparaat (waaronder een PC) met een HDMI-gecertificeerde kabel op de HDMI 2 aansluiting wordt aangesloten. Als "HDMI (digitaal)" wordt ingesteld, zal er geen geluid zijn. Wanneer "EXT 3" in het "Ingang" menu is geselecteerd Instellingen Video Bij het aansluiten van een apparaat met een AV-kabel op de EXT 3 aansluiting worden de beelden zonder geluid weergegeven. Bij het aansluiten van een PC op de EXT 3 aansluiting en invoer van analoge audiosignalen van de AUDIO (R/L) aansluiting. Video+Audio Audio Surround Met deze functie kunt u genieten van realistisch live geluid. OPMERKING U moet ook "COMPONENT" in het "Ingangskeuze" menu instellen wanneer "EXT 3" in het "Ingang" menu wordt geselecteerd (blz. 17 en 42). 0 Basisinstelling Stroombesparingsinstellingen Ga naar "Menu" > "Instellingen" > "ECO". Menu KAN. lijst :Enter :Terug E Pictogrammen voor de Pictogram "Stroombesparing" status Beschrijving "Stroombesparing" is op "Standaard" ingesteld. "Stroombesparing" is op "Geavanceerd" ingesteld. Instellingen ECO ECO beeldregeling Stroombesparing Geen sign. [. . . ] Dankbetuiging Dit product bevat de volgende open-source softwarecomponenten: linux kernel busy box glibc zlib libpng libjpeg mtd-utils u-Boot device-mapper Auteursrechten van de software BSD-licentie libjpeg Dit product bevat software die ontwikkeld is door de Universiteit van Californi, Berkeley, VS en haar medewerkers. Delen van deze software zijn gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group. Auteursrechten op gedeelten 2004 Intel Corporation Waarschuwing betreffende normaal gebruik Belangrijke informatie betreffende het gebruik in warme en koude ruimten Wanneer de TV in een koude ruimte wordt gebruikt (bijv. in een kantoor met een lage temperatuur), kunnen er nabeelden zijn of kan het beeld enigszins vertraagd zijn. Dit verschijnsel duidt niet op een storing en de TV zal weer normaal werken wanneer de temperatuur hoger wordt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP LC-70LE740RU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP LC-70LE740RU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag