Gebruiksaanwijzing SHARP LC-32D44S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP LC-32D44S. Wij hopen dat dit SHARP LC-32D44S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP LC-32D44S te teleladen.


SHARP LC-32D44S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4345 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP LC-32D44S (4399 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP LC-32D44S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 10 Teletekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 TV-menu 12 Beeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Geluid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer voltooid, volgt u de instructies op het scherm om af te sluiten. Menu Afbeelding Geluid TV Functies Oudercontrole Eco Frequentie (kHz) Modulatie Symboolsnelheid (Ksym/s) Signaalsterkte EXIT Afsluiten Eën RF-kanaal scannen (alleen digitaal) 0% 474000 Automatisch 6875 0 3 E Update scan De functie Update scan is gelijk aan Kanaalscan Het verschil is dat u de kanalenlijst kunt bijwerken zonder de oorspronkelijke informatie te wissen OPMERKING · Deze functie is enkel voor de antennemodus. OK Scannen 3 1 Druk op de afstandsbediening op MENU en selecteer TV > Kanalen. <Antennemodus> Het vak RF-kanaal markeren en op drukken om een te scannen kanaalnummer te selecteren. <Kabelmodus> Het vak Frequentie, Modulatie en Tekensnelheid configureren om te scannen. OPMERKING · Als in het menu Oudercontrole, Kanaal blokkeren/Oudercontrole/Ingangsblokk. geen standaardinstelling is, wordt u gevraagd een huidig wachtwoord in te voeren om naar Kanalen te gaan. 4 5 Druk op OK om het scannen te starten. Als de scan is voltooid, verschijnt op het scherm het resultaat van de signaalsterkte en de signaalkwaliteit. 2 Druk op <> om Update scan te selecteren en druk op OK of op om de update van het 14 TV-menu 6 Volg de instructies op het scherm om af te sluiten. scherm om af te sluiten OPMERKING · Als de signaalkwaliteit en kracht slecht is, moet u de antenne of satellietschotel verplaatsen en opnieuw testen. · Als u meer problemen met de ontvangst van uw digitale uitzending ondervindt, neemt u contact op met een gespecialeerde installateur. E Favoriete zender selecteren Terwijl u digitale tv kijkt, selecteert u uw favoriete zender om kanalen van uw favoriete zender bovenaan uw kanallijst toe te voegen (PR LIST). 1 Op MENU op uw afstandsbediening drukken en TV Kanalen selecteren. E Analhandmscan Deze sectie beschrijft hoe u handmatig naar analoge TV-kanalen kunt zoeken en deze kunt opslaan. OPMERKING 1 Druk op de afstandsbediening op MENU en selecteer TV Kanalen. · U wordt verzocht het huidige wachtwoord in te voeren om Kanalen in te voeren indien Kanaalblokkering / Kinderslot / Invoerblokkering niet standaard is ingesteld in het menu Kinderslot. 2 3 4 OPMERKING · U wordt verzocht het huidige wachtwoord in te voeren om Kanalen in te voeren indien Kanaalblokkering / Kinderslot / Invoerblokkering niet standaard is ingesteld in het menu Kinderslot. Op <> drukken voor Favoriete zender selecteren en op OK of drukken om de zenderlijst te openen. De instructies op het scherm volgen om af te sluiten. 2 Druk op <> om Analhandmscan te selecteren en druk op OK of op om daar heen te gaan. OPMERKING · Dit menu is enkel beschikbaar indien 1) "Noorwegen" is geselecteerd in de landinstellingen en 2) na het automatisch scannen van kanalen meer dan twee stations zijn teruggevonden. Menu Afbeelding Geluid TV Functies Oudercontrole Eco Startfrequentie (MHz) 45, 00 Analoge kanalen zoeken E Kanaal overslaan Omhoog scannen Omlaag scannen Als u op de afstandsbediening op P drukt, kunt u één of meer kanalen overslaan met <> Kanaal overslaan, om zo tussen kanalen te schakelen. 1 EXIT Terug Druk op de afstandsbediening op MENU en selecteer TV Kanalen. 3 4 OPMERKING In het vak Startfrequentie (MHz) voert u de frequentie in door de cijferknoppen op de afstandsbediening te gebruiken. Druk op <> om Omhoog scannen of Omlaag scannen te selecteren om van de ingevoerde frequentie naar het volgende beschikbare analoge kanaal te scannen. Wanneer voltooid, volgt u de instructies op het · U wordt verzocht het huidige wachtwoord in te voeren om Kanalen in te voeren indien Kanaalblokkering / Kinderslot / Invoerblokkering niet standaard is ingesteld in het menu Kinderslot. 2 3 4 5 Druk op <> om Kanaal overslaan te selecteren en druk op OK of op om de kanaallijst in te gaan. Druk op <> om één of meer kanalen te selecteren die u wilt overslaan. Druk op OK om te markeren of te annuleren. 5 6 Volg de instructies op het scherm om af te sluiten. Datum Tijd Timer Tijd uit Uit 2009/01/01 16: 52: 38 Uit 00: 00: 00 Wide Rekt het klassieke 4:3formaat uit naar 16:9. Eco Selecteren EXIT Terug 4 OPMERKING · Als de broninvoer PC-modus is, zijn alleen 4:3 en Breedbeeld beschikbaar. · Voor 4:3 PC-invoersignaal, zijn beeldformaat 4:3 en Breedbeeld beschikbaar. Selecteer Auto synchr en druk op om het volgende te selecteren: · Aan: stelt de klok automatisch in met dezelfde digitale signaaltijd. · Uit: Op <> drukken om uw Systeemdatum of -tijd in te stellen met de cijfertoetsen op uw afstandsbediening. · Voor andere invoersignalen is alleen Breedbeeld beschikbaar. 5 Wanneer voltooid, volgt u de instructies op het scherm om af te sluiten. Tijd De huidige tijd en de slaaptimer instellen. E TV automatisch uitschakelen (Tijd Uit) Tijd Uit schakelt de TV op een bepaald tijdstip uit naar stand-by. OPMERKING · Vorodat u de tijd uit-functie gebruikt, moet u op uw TV de juiste tijd instellen (zie pagina 17 "De klok instellen"). E De tijdzone wisselen 1 2 3 4 Druk op uw afstandsbediening op MENU en selecteer Functies Tijd. Volg de instructies op het scherm om af te sluiten. 1 2 3 4 Druk op uw afstandsbediening op MENU en selecteer Functies Tijd. Druk op <> om Tijd te selecteren en druk op OK of om er heen te gaan. Druk op > om Timer te selecteren druk op om het volgende te selecteren: · Uit: Timer uitschakelen. · Aan: druk op > om het vak Tijd uit te markeren en stel met de cijferknoppen op de afstandsbediening de tijd voor uitschakelen in. Volg de instructies op het scherm om af te sluiten. E De klok instellen 1 2 3 Druk op uw afstandsbediening op MENU en selecteer Functies Tijd. Druk op <> om Tijd te selecteren en druk op OK of op om er heen te gaan. 5 E Schakelt de TV automatisch in standby (slaaptimer) Slaaptimer schakelt de TV na een gedefinieerde tijdsperiode over in standby. 1 2 3 18 Druk op uw afstandsbediening op MENU en selecteer Functies Tijd. Druk op <> om Slaaptimer te selecteren. TV-menu 4 5 Druk op om de tijdsperiode te selecteren voordat de TV op stand-by overgaat. [. . . ] *) Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor verdere informatie. Als uw elektrische of elektronische apparatuur batterijen of accumulatoren bevat dan moet u deze afzonderlijk conform de plaatselijke voorschriften weggooien. Door dit product op een verantwoorde manier weg te gooien, zorgt u ervoor dat het afval de juiste verwerking, terugwinning en recycling ondergaat en potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid worden voorkomen die anders zouden ontstaan door het verkeerd verwerken van het afval. 2 In andere landen buiten de Europese Unie Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP LC-32D44S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP LC-32D44S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag