Gebruiksaanwijzing SHARP LC-24LE210E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP LC-24LE210E. Wij hopen dat dit SHARP LC-24LE210E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP LC-24LE210E te teleladen.


SHARP LC-24LE210E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12446 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP LC-24LE210E (12789 ko)
   SHARP LC-24LE210E (12789 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP LC-24LE210E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LC-24LE210E LC-32LB220E LC-24LE220E LC-32LE220E LC-32LE210E LC-32LS220E LCD COLOUR TELEVISION LCD-FARBFERNSEHGERT TLVISEUR COULEUR CRAN CRISTAUX LIQUIDES (LCD) TELEVISORE A COLORI LCD LCD-KLEURENTELEVISIE TELEVISIN EN COLOR LCD TELEVISOR DE CRISTAL LQUIDO PORTUGUS OPERATION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE OPERAO ESPAOL NEDERLANDS ITALIANO FRANAIS DEUTSCH ENGLISH DivX DivX Certified to play DivX video, including premium content. ABOUT DIVX VIDEO: DivX is a digital video format created by DivX, Inc. Visit www. divx. com for more information and software tools to convert your files into DivX video. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. [. . . ] Wanneer u dit onderdeel op "PCM" instelt, zal er PCMaudio worden uitgevoerd ongeacht het audioformaat dat u ontvangt. Wanneer de decoder een signaal moet ontvangen van de TV, dient u ervoor te zorgen dat de ingangsaansluiting waarop de decoder is aangesloten in "SIGNAALBRON" (Blz. 10). 15 Aansluiten van een PC Aansluiten van een PC HDMI(DVI)-verbinding HDMI 1, 2 of 3 PC HDMI gecertificeerde kabel 3, 5 mm stereo ministekkerkabel PC DVI/HDMI kabel PC DVI/VGA-omzettingskabel OPMERKING AUDIO IN HDMI (DVI) Wanneer de ingangsterminal van de PC gebruikt wordt, moet een audiokabel aangesloten worden. 3, 5 mm stereo ministekkerkabel Kiezen van de beeldgrootte U kunt de beeldgrootte selecteren. Druk op de knop om het gewenste element te selecteren. VOORBEELD Na het aansluiten Als het geluid niet werkt wanneer u via een HDMIkabel een computer op de TV hebt aangesloten, verbind de TV met de computer met een 3. 5 mm stereoaudiominijackkabel (zie afbeelding). is het nodig de TV op de computer aan te sluiten met een 3. 5mm stereoaudio-minijackkabel (zie vorige afbeelding). Als u via een DVI-kabel een computer op de TV aansluit, Analoge verbinding PC VGA kabel Normaal Normal Elemento 3, 5 mm stereo ministekkerkabel Normaal 4:3 Voll scherm Dot By Dot Het beeld wordt over het volledige scherm weergegeven met de oorspronkelijke beeldverhouding. Het beeld wordt met hetzelfde aantal pixels op het scherm weergegeven. Voll scherm Full OPMERKING U kunt ook een onderdeel selecteren door op f van de afstandsbediening te drukken. De beschikbare beeldgrootten variren afhankelijk van het ingangssignaaltype. De instelling van de "Beeldverhouding" is alleen beschikbaar voor analoge signalen via de ingangsterminal "PC-IN". 16 aansluiten van een PC Automatisch instellen van het PCbeeld Met deze functie kan het beeld automatisch op de best mogelijke toestand worden ingesteld wanneer de analoge aansluitingen van de TV en de PC met een los verkrijgbare DVI/VGA-omzettingskabel enz. Druk op b om PC-rgb te selecteren in het menu SGNAALBRON, en druk daarna op Ok. Druk op de toets Menu en ga naar beeLD s scherms beeldformaat, druk daarna op Ok. OPMerking Wanneer u een PC aansluit en de externe PC-rgb-bron selecteert, wordt "beeldformaat" automatisch uitgevoerd "beeldformaat" kan mislukken als het PC-beeld een lage resolutie heeft, als er onduidelijke (zwarte) randen zijn of als het beeld wordt verplaatst terwijl "Beeldformaat" wordt uitgevoerd. U moet de PC op de TV aansluiten en daarna inschakelen voordat u "beeldformaat" start. "beeldformaat" kan alleen worden uitgevoerd bij ontvangst van analoge ingangssignalen via de PC-IN aansluiting. Instellingen H-Positie V-Positie Grootte Fase Centreren van het beeld door dit naar links of rechts te schuiven. Afstellen van het beeld wanneer letters weinig contrast hebben of als het beeld flikkert. OPMerking De opties van "scherm" in het menu "beeLD" kunnen alleen ingesteld worden wanneer analoge signalen ingevoerd worden via de ingangsterminal "PC-IN". Tabel met geschikte PC's resolutie VGA VGA SVGA XGA WXGA SXGA SXGA+ UXGA 1080p 640 g 480 720 g 400 800 g 600 1. 024 g 768 1. 360 g 768 1. 280 g 1. 024 1. 400 g 1. 050 1. 600 g 1. 200 1. 920 g 1. 080 Horizontale frequentie 31, 5 kHz 31, 47 kHz 37, 9 kHz 48, 4 kHz 47, 7 kHz 64, 0 kHz 65, 3 kHz 75, 0 kHz 67, 5 kHz Verticale frequentie 60 Hz 70 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz Handmatig instellen van het PC-beeld Gewoonlijk kunt u de positie en de toestand van het beeld gemakkelijk instellen met "beeldformaat". In sommige gevallen is het echter nodig om de instellingen handmatig te maken voor het optimaliseren van het beeld. Druk op b om "PC-rgb" in het "signaaLbrOn" menu te selecteren en druk dan op Ok. Druk op de toets Menu en ga naar beeLD s scherm. VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+enUXGA zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van International Business Machines Corporation. Deze TV heeft een beperkte compatibiliteit met PC's en een juiste werking kan alleen gegarandeerd worden als de gebruikte videokaart exact conform de VESA 60 Hz norm is. Eventuele variaties ten opzichte van deze norm zullen resulteren in beeldvervorming. OPMerking 3. Druk op / om de gewenste waarde in te stellen. 17 Menubediening wat is een menu? U moet het OSD-scherm oproepen om de instellingen voor de TV te kunnen maken. Het menu stelt u in staat diverse instellingen en afstellingen te maken. Het menu kan worden geopende met de afstandsbediening of met de knoppen van de TV. gemeenschappelijke bediening 1 Het menu scherm weergeven Druk op Menu om het "BEELD" scherm weer te geven. 2 een onderdeel selecteren Druk op a/b/c/d om het gewenste menu te selecteren/in te stellen, stel daarna het onderdeel op het gewenste niveau in en druk vervolgens op Ok. Druk op Menu om naar de vorige pagina. selecteren in het menu Beeldmodus Gebruiker Eco Eco 3 Opties selecteren Het menu scherm sluiten U verlaat het menu scherm als u op enD. 1/2 DRAFT MEN DE IMAGEN LC-32DX5 OPMerking De menu opties verschillen afhankelijk van de geselecteerde ingangsfunctie, maar de bedieningsprocedures zijn hetzelfde. Modo Imagen Usuario De schermafbeeldingen in de gebruiksaanwijzing zijn uitsluitend bedoeld als uitleg bij de tekst (sommige zijn vergroot, andere zijn verkleind) en kunnen een weinig verschillen van de feitelijke schermen die u ziet Retroiluminacin 50 Deonderdelenmeteengearceerdeachtergrondkunnennietgeselecteerdworden. [. . . ] Juli 2009 September 20 TCAUZA222W 31 Product verwijderen bij het einde van de levensduur a. informatie over afvalverwijdering voor gebruikers (particuliere huishoudens) 1. in de europese unie Let op: Deze apparatuur niet samen met het normale huisafval weggooien!Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden ingezameld conform de wetgeving inzake de verantwoorde verwerking, terugwinning en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP LC-24LE210E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP LC-24LE210E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag