Gebruiksaanwijzing SHARP LC-15SH1E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP LC-15SH1E. Wij hopen dat dit SHARP LC-15SH1E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP LC-15SH1E te teleladen.


SHARP LC-15SH1E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4297 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP LC-15SH1E (3831 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP LC-15SH1E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LCD COLOUR TELEVISION LCD-FARBFERNSEHGERÄT TÉLÉVISION COULEUR À ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES (LCD) TELEVISORE A COLORI LCD TELEVISIÓN EN COLOR LCD LCD-KLEURENTELEVISIE OPERATION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI MANUALE DI ISTRUZIONI MANUAL DE MANEJO GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO FRANÇAIS DEUTSCH LC-13SH1E LC-15SH1E LC-20SH1E ENGLISH LC-13SH1E LC-15SH1E LC-20SH1E LCD-KLEURENTELEVISIE NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave Beste SHARP klant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Bijgeleverde accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Voorbereiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Plaatsen van de batterijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 2 Druk op '/" om "Ja" te selecteren en druk op OK. * Deze items kunnen niet gewijzigd worden, als de optie "Geluid via" ingesteld is op "Hifi-systeem". OPMERKING · Als u alle gewijzigde items weer terug wilt zetten op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen, voer dan de volgende procedure uit. 1 Druk op '/" om "Reset" te selecteren en druk op OK. 2 Druk op '/" om "Ja" te selecteren en druk op OK. 14 Handige functies (vervolg) Instellingen geluidsmodus U kunt verschillende geluidsmodi instellen. OPMERKING De optie "Geluid via" instellen · Als u in het geluidsmenuscherm de optie "Geluid via" instelt op "Hifi-systeem", wordt het geluid van de ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld. Om deze modus te verlaten, dient u in het geluidsmenuscherm de optie "Geluid via" over te schakelen van "Hifi-systeem" naar "TV". · Door indrukken van i (+)/(­) wordt de hieronder getoonde volume-indicator verkregen. U kunt het volume instellen door op i (+)/(­) te drukken. Hifi-systeem Volume 20 De optie "Toon luidspr. " instellen · De uitgangsmodi van het geluid kunnen afwijken, afhankelijk van of er wel of niet een NICAM of A2-stereosignaal wordt ontvangen. 24. 1 2 3 4 Voer de stappen 1 en 2 in Geluidsinstellingen uit en open het geluidsmenuscherm weer te geven. Druk op '/" om het gewenste item te selecteren en druk op OK. Druk op END om deze functie te verlaten. Keuze TV Stereo Toon 1 Nicam Mono Hifi-systeem Mono Toon 2 Mono Toon 2 Toon 1+2 Mono De optie "AV-uitgangssign. " instellen · Selecteer de optie "Toon 1" of "Toon 2", als u een videoband afspeelt van een mono-videorecorder en selecteer de optie "Toon 1+2", als u een videoband afspeelt van stereovideorecorder. Geselecteerd item Geluid via Toon luidspr. AV-uitgangssign. Toon 1 Toon 1+2 Uit Stereo-verbreding Aan (Om de spreiding van het geluid te verbeteren) 15 Handige functies (vervolg) Programma's [1] Automatisch zoeken Voer, na de eerste installatieprocedure, de onderstaande procedure uit om nieuwe TV-programma's te zoeken en op te slaan. 8 Druk op '/" om "Start zoekfunctie" te selecteren en druk op OK om het automatisch zoeken naar programma's te starten. L K A O S a l u p t n e d s a d u i l r r syste o syste aan van t zoekf e e a u m m f nctie Nederland PAL B/G 9 "Zoekf. beëindigd. " wordt getoond en druk op END om deze functie te verlaten. :SELECT O K :ENTER M :BACK E :EXIT 1 2 3 4 [2] Handmatig instellen U kunt zelf de individuele instellingen voor de diverse kanalen wijzigen. Druk op '/" om "Programma's" te selecteren en druk op OK. Druk op '/" om "Automatisch zoeken" te selecteren en druk op OK. A H S P N u a o r a t n r o a o d t g m m m e r a a r . i tisch z tig ins en geheug nvoeren oeken tellen en wissen /aanpassen 1 2 Voer de stappen 1 om 3 in [1] Automatisch zoeken uit en open het "Programma's" scherm. Druk op '/" om "Handmatig instellen" te selecteren en druk op OK. A H S P N u a o r a t n r o a o d t g m m m e r a a r . i tisch z tig ins en geheug nvoeren oeken tellen en wissen /aanpassen 5 Druk op '/" om het gewenste item te selecteren en : SELECT K : ENTER M : te E : EXIT druk op \/|Oom het item inBACK stellen. L K A O S a l u p t n e d s a d u i l r r syste o syste aan van t zoekf e e a u m m f nctie Nederland PAL B/G 3 Druk op '/" om het gewenste item te selecteren en : SELECT K : ENTER M : te E : EXIT druk op \/|Oom het item inBACK stellen. K F N K A O a r a l u v n e a e d e a q m u i r al uent. r systeem o systeem slaan 1 2 E P B U 9 2 A / i 9 4. 25MHz 12 L G t : SELECT O K : ENTER M : BACK E : EXIT OPMERKING · U kunt het "Kleur systeem" en het "Audio systeem" alleen veranderen, als u bij "Land" de optie "Ander land" heeft geselecteerd. 6 Druk op '/" om "Opslaan vanaf" te selecteren en druk op OK om het "Opslaan vanaf" scherm te verkrijgen. 0 1 2 3 4 5 6 7 S S S S E E E 6 8 10 11 3 5 6 8 9 0 1 2 3 4 5 E E E E E E E E 1 1 3 3 3 5 5 9 0 1 6 7 8 0 3 1 1 1 1 2 2 2 2 6 7 8 9 0 1 2 3 EEE54 56 57 4 Druk op END om deze functie te verlaten. Omschrijving Het kanaal verandert naar een hoger of lager kanaal. :SELECT O K :ENTER M :BACK E :EXIT Geselecteerd item Keuze/Instelbereik Kanaal Frequent. 0­199 1 1 1 1 1 1 044 ­ 859 (MHz) De ontvangbare frequenties hangen mede af van het TV norm, de plaats waar u het toestel gebruikt en het bereik. !, t, enz. ) Auto, PAL, SECAM B/G, I, D/K, L/L', Auto Aan Uit Kleurnorm TV norm Kanaalnummers met een "()(ROOD)" teken aan de linkerkant zijn ingesteld op overslaan. Naam 7 Druk op '/"/\/| om de programmapositie te selecteren, om te bepalen waar de programma's opgeslagen dienen te worden en druk op OK om terug te keren naar het instelscherm automatisch zoeken. 0 1 2 3 4 5 6 7 S S S S E E E 6 8 10 11 3 5 6 1 1 1 1 1 1 8 9 0 1 2 3 4 5 E E E E E E E E 1 1 3 3 3 5 5 9 0 1 6 7 8 0 3 1 1 1 1 2 2 2 2 6 7 8 9 0 1 2 3 EEE54 56 57 Kleur systeem Audio systeem Overslaan OPMERKING OPMERKING · Zie blz. 6 voor details aangaande het zoekproces. · Afhankelijk van het kleur systeem van de kanalen kan het overschakelen tussen de kanalen langzaam gaan. Wilt u het overschakelen van kanalen versnellen, stel dan "Auto. " in "Kleur systeem" in op het huidige ontvangstsysteem (PAL of SECAM). 16 Handige functies (vervolg) [3] Sorteren U kunt de kanaalnummers voor de diverse kanalen veranderen als u dat wilt. 4 Als u een reeks kanalen wilt wissen, druk op '/"/\/| om het laatste kanaal van de te wissen reeks te selecteren. 0 1 2 3 4 5 6 7 S S S S E E E 6 8 10 11 3 5 6 8 9 0 1 2 3 4 5 E E E E E E E E 1 1 3 3 3 5 5 9 0 1 6 7 8 0 3 1 1 1 1 2 2 2 2 6 7 8 9 0 1 2 3 EEE54 56 57 1 1 1 1 1 1 1 2 Voer de stappen 1 om 3 in [1] Automatisch zoeken uit en open het "Programma's" scherm. Druk op '/" om "Sorteren" te selecteren en druk op OK. A H S P N u a o r a t n r o a o d t g m m m e r a a r . [. . . ] Het apparaat zal weer normaal werken wanneer de temperatuur hoger wordt. · Laat het apparaat niet langdurig in een erg warme of koude ruimte. Let er ook op dat het apparaat niet staat blootgesteld aan direct zonlicht of de hitte van een kachel, verwarmingsradiator e. d. , want dit kan resulteren in vervorming van de behuizing en een foutieve werking van het LCD paneel. (Opslagtemperatuur: ­20°C tot +60°C (­4°F tot +140°F)) 29 Verhelpen van problemen (vervolg) Antenne Probleem Het beeld is niet scherp. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP LC-15SH1E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP LC-15SH1E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag