Gebruiksaanwijzing SHARP LC-15M4E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP LC-15M4E. Wij hopen dat dit SHARP LC-15M4E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP LC-15M4E te teleladen.


SHARP LC-15M4E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1082 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP LC-15M4E (1089 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP LC-15M4E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LC15M4ECover 01/07/25 14:00 Printed on post-consumer recycled paper. Gedrukt op na-verbruik recycled papier. Printed in Japan Japan in Gedruckt Imprimé au Japon Stampato in Giappone Impreso en Japón Tryckt i Japan Gedrukt in Japan TINS-7525CEZZ NEDERLANDS SVENSKA SHARP CORPORATION OSAKA, JAPAN OPERATION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI MANUALE DI ISTRUZIONI MANUAL DE MANEJO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING ESPAÑOL LCD AV MONITOR LCD-AV-MONITOR MONITEUR AV À CRISTAUX LIQUIDES MONITOR AV LCD MONITOR AV LCD LCD-BILDSKÄRM LCD AV-MONITOR ITALIANO FRANÇAIS DEUTSCH LC-15M4E ENGLISH LC-15M4E LC15M4E_CE 01/07/25 14:00 This equipment complies with the requirements of Directive 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC. Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG. Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE. [. . . ] Bevestigen aan een muur of plafond--Installeer het toestel volgens de aanwijzingen van de fabrikant wanneer u het bijvoorbeeld aan een muur of het plafond wilt ophangen. Hittebronnen--Houd het toestel uit de buurt van hittebronnen, bijvoorbeeld radiators, verwarmingselementen, ovens en andere apparatuur die hitte opwekken (bijvoorbeeld versterkers). Let daarom op de volgende punten: · Plaats de batterijen met de (+) en (­) polen in de juiste richting. De nieuwe batterijen zullen hierdoor soms minder lang meegaan en/of de oude batterijen kunnen hierdoor gaan lekken. · De bijgeleverde batterijen gaan mogelijk minder lang mee dan normale batterijen. · Indien u de afstandsbediening lange tijd niet denkt te gebruiken, dient u de batterijen eruit te verwijderen. 4 NL 4 01. 10. 4, 11:40 AM LC-15M4E(01-04)Dut. p65 Namen van regelaars en onderdelen (Hoofdtoestel) Hoofdtoestel (vooraanzicht) Afstandsbedieningssensor Spannings-of standby-indicator Luidsprekers Regelaars op het zijpaneel Hoofdschakelaar AV INPUT AV INPUT AV-ingangstoets + Volume (+)/(­) Volumeinsteltoetsen SELECT SELECT (])/([) Keuzetoetsen MENU Menutoets MENU De zes hier links getoonde toetsen hebben dezelfde functies als de overeenkomende toetsen op de afstandsbediening. * De in deze gebruiksaanwijzing beschreven toetsfuncties verwijzen naar de toetsen op de afstandsbediening. NL LC-15M4E(05-10)Dut. p65 5 01. 10. 4, 11:39 AM 5 Namen van regelaars en onderdelen (Hoofdtoestel) (vervolg) Hoofdtoestel (achteraanzicht) Standaard Achterluidspreker (woofer) Gedeelte met aansluitingen Kunnen tevens als video-uitgangsaansluitingen worden gebruikt. AV 2 IN/OUT AUDIO R L VIDEO R AUDIO L VIDEO AV 1 IN COMPONENT Y PB(CB) PR(CR) POWER INPUT DC12V AUDIO Audio-ingangsaansluitingen AUDIO Audio-ingangsaansluitingen COMPONENT Component video-ingangsaansluitingen POWER INPUT DC 12V Gelijkstroomingangsaansluiting Hoofdtelefoonaansluiting VIDEO Video-ingangsaansluiting VIDEO Video-ingangsaansluiting AV 2 IN/OUT AV 1 IN 6 NL 6 01. 10. 4, 11:39 AM LC-15M4E(05-10)Dut. p65 Namen van regelaars en onderdelen (Afstandsbediening) Afstandsbediening Infraroodzender ON/OFF MUTE MENU SELECT Gedeelte voor bediening van menu MUTE Geluidsdempingstoets MENU Menutoets Spanning ON/OFF (AAN/UIT) schakelaar AV INPUT AV-ingangstoets AV INPUT VOL VOL SELECT (])/([) Keuzetoetsen SELECT VOL (+)/(­) Volume-insteltoetsen LCD MONITOR I AV INPUT, SELECT (])/([), VOL (+)/(­) en MENU toetsen zijn ook voorzien op het zijpaneel van het hoofdtoestel. * De in deze gebruiksaanwijzing beschreven toetsfuncties verwijzen naar de toetsen op de afstandsbediening. Regelaars op het zijpaneel van het toeste De afstandsbediening heeft geen hoofdspanningsschakelaar. AV INPUT SELECT ON/OFF MUTE MENU SELECT MENU AV INPUT AV INPUT VOL VOL + VOL VOL SELECT SELECT ON/OFF MUTE MENU SELECT SELECT MENU AV INPUT VOL VOL NL LC-15M4E(05-10)Dut. p65 7 01. 10. 4, 11:39 AM 7 Basisbediening Inschakelen van de spanning Regelaars op het hoofdtoestel 1 2 Schuif de hoofdschakelaar op de rechterzijde van het hoofdtoestel naar de positie. Het hoofdtoestel is nu ingeschakeld. M In-beeld-display (OSD) AV1 PAL Spannings-of standby-indicator Opmerkingen: I Wanneer de spanningsindicator rood brandt, drukt u op ON/OFF op de afstandsbediening om de monitor in te schakelen. I Na vijf seconden verdwijnt de indicatie van de ingangsmodus. Overschakelen naar de AV INPUT [AV1/AV2] 1 2 ON/OFF MUTE MENU SELECT Schakel de spanning van de aangesloten videoapparatuur in. Bij elke druk op AV INPUT verschijnt rechtsboven op het scherm beurtelings de indicatie AV1 of AV2. Basisfunctie (AV1) ON/OFF AV INPUT AV INPUT VOL VOL SELECT Opmerking: I De indicatie van de AV-ingangsmodus blijft vijf seconden staan. · AV1: Voor videoapparatuur die is verbonden met de AV1-ingangsaansluitingen. Bij het instellen van EIGENSCHAPPEN heeft de indicatie van de AV1-modus betrekking op AV1 of COMPONENT. AV1 verschijnt wanneer AV1 ingesteld is op NORMAAL in de instellingen EIGENSCHAPPEN, en COMPONENT verschijnt wanneer AV1 ingesteld is op COMPONENT. (zie blz 14) · AV2: De AV2-modus kan worden ingesteld op IN of UIT in de instellingen EIGENSCHAPPEN. (zie blz 14) Wanneer UIT is gekozen, zal de indicatie van de AV2-modus niet te zien zijn. AV1-modus AV1 LCD MONITOR AV2-modus AV2 8 NL 8 01. 10. 4, 11:39 AM LC-15M4E(05-10)Dut. p65 Basisbediening (vervolg) Geluidsvolume Instellen van het volume ON/OFF MUTE MUTE AV INPUT SELECT MENU | Druk op VOL (+) om het geluidsvolume te verhogen. Er lichten meer segmenten van de indicator op. VOLUME 50 VOL VOL SELECT VOL (+)/( ) LCD MONITOR | Druk op VOL (­) om het geluidsvolume te verlagen. Er lichten minder segmenten van de indicator op. VOLUME 10 Dempen van het geluid | Druk op MUTE om het geluid tijdelijk uit te schakelen. De dempingsindicatie | Druk op MUTE of VOL (+)/(­) om terug te keren naar het eerdere geluidsniveau. De dempingsindicatie Opmerking: I Door indrukken van ON/OFF, VOL (+)/(­) of MUTE wordt MUTE automatisch uitgeschakeld. VOLUME 30 In- en uitschakelen, standby ON/OFF MUTE MENU SELECT Uitschakelen van het LCD-monitor Druk op ON/OFF. De spanningsindicator springt op rood. ON/OFF AV INPUT VOL VOL Opnieuw inschakelen van het LCDmonitor Druk opnieuw op ON/OFF. [. . . ] 14). NL LC-15M4E(16-24)Dut. p65 17 01. 10. 4, 11:37 AM 17 Aansluiting van externe apparatuur (vervolg) Uitvoer van video- en audiosignalen (video-uitgang) Via de AV-uitgangsaansluitingen (AV-OUT) kunt u vanaf dit toestel video- en audiosignalen uitvoeren. AV 2 IN/OUT AUDIO R L VIDEO R AUDIO L VIDEO Y AV 1 IN COMPONENT PB(CB) PR(CR) POWER INPUT DC12V Voor aansluiting van een videorecorder, versterker, enz. I Bij gebruik van COMPONENT, wordt er geen videosignaal uitgezonden naar de AV-uitgangsaansluiting, maar wordt er wel een audiosignaal uitgezonden voor weergave via aangesloten externe audiosystemen. Weergave via een hoofdtelefoon AV 2 IN/OUT I Steek de ministekker van de hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonaansluiting op het achterpaneel van het toestel. POWER INPUT DC12V M In-beeld-display (OSD) Ministekker AUDIO R L VIDEO Hoofdtelefoonaansluiting Hoofdtelefoon VOLUME 60 Opmerkingen: I Hoofdtelefoon niet als accessoire bijgeleverd. I De luidsprekers van het hoofdtoestel brengen geen geluid voort wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten. 18 NL 18 01. 10. 4, 11:37 AM LC-15M4E(16-24)Dut. p65 Aansluiting van externe apparatuur (vervolg) TV-kijken Voor het bekijken van TV-uitzendingen op de LCD-monitor moet u de vereiste apparatuur met een TVtuner, satelliettuner of videorecorder aansluiten. TV TV-UITZENDINGEN (NORMAAL) TV ANT KAMERANTENNEAANSLUITING VEREISTE APPARATUUR MONITOR AUDIO R L VIDEO (BNC TYPE) RF IN Videorecorder VIDEO UIT R AUDIO L VIDEO (BNC TYPE) TV ANT RF IN TV-TUNER VIDEO UIT ABONNEE-TV AUDIO R L VIDEO (BNC TYPE) CABLE RF IN VEREISTE APPARATUUR VIDEO UIT SATELLIET-TV AUDIO R L VIDEO (BNC TYPE) SATELLITE RF IN SATELLIETTUNER VIDEO UIT WEB TV TV ANT AUDIO R L VIDEO (BNC TYPE) RF IN TEL, LINE Web VEREISTE APPARATUUR VIDEO UIT NL LC-15M4E(16-24)Dut. p65 19 01. 10. 4, 11:37 AM 19 Voorbeelden voor Gebruik De LCD-monitor aan een muur monteren I Opmerking: Neem voor installatie contact op met uw leverancier en erkende winkelier. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP LC-15M4E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP LC-15M4E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag