Gebruiksaanwijzing SHARP LC-15L1E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP LC-15L1E. Wij hopen dat dit SHARP LC-15L1E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP LC-15L1E te teleladen.


SHARP LC-15L1E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3282 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP LC-15L1E (3706 ko)
   SHARP LC-15L1E (3706 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP LC-15L1E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LC-15L1E LCD-KLEURENTELEVISIE NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING Inhoud Bladzijde Bladzijde Geachte klant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Batterijen in de afstandsbediening zetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Benaming van onderdelen van het hoofdtoestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Druk op MENU om terug te keren naar het scherm "Automatisch zoeken". Opslaan vanaf 0 1 2 3 4 5 6 7 OK 7 S 01 S 06 S 08 S1 0 S11 E 03 E 05 E 06 8 9 10 11 12 13 14 15 E0 9 E10 E11 E36 E37 E38 E50 E53 M 16 E54 17 E56 18 E57 19 20 21 22 23 E Terug Einde 8 Druk op ]/[, selecteer "Start zoekfunctie" en druk vervolgens op OK om het automatisch afstemmen te laten beginnen. Opmerking: · Zie bladzijde 10 voor details omtrent het afstemmen. Automatisch zoeken [Nederland] Land Kleur systeem [ PAL] Audio systeem [ B/G] Opslaan vanaf Start zoekfunctie OK M Terug E Einde 9 Druk op END als het afstemmen is afgelopen om deze functie af te sluiten. 23 Handige functies (vervolg) Programma's (vervolg) [2] Manueel instellen U kunt zelf de individuele instellingen voor de diverse kanalen wijzigen. WIDE BRIGHT TEXT </> ROTATE 1 2 T HOLD E SUBTITL SUBPAGE REVEAL Herhaal de stappen 1 en 2 onder [1] Automatisch zoeken en open het scherm "Programma's". Druk op ]/[, selecteer "Manueel instellen" en druk vervolgens op OK om het "Manueel instellen" scherm te openen. Programma's Automatisch zoeken Manueel instellen Sorteren Progr. geheugen wissen Naam inv. /verand. OK END E MENU OK SOUND MENU END M ]/[ OK CH M Terug E Einde 3 Kanaalkeuzetoetsen TV/VIDEO Druk op ]/[, selecteer het item dat u wilt afstemmen en druk vervolgens op OK. (Zie de tabel hieronder voor details over de in te stellen onderdelen. ) · U kunt ook de Kanaalkeuzetoetsen gebruiken om het "Frequent. " item in te stellen. · Om het item "Naam" te wijzigen moet u eerst op OK drukken om naar de tekstinvoerfunctie te gaan. Druk op </> om de invoerpositie te selecteren en druk dan op ]/[ om het gewenste teken te kiezen. Druk op OK als u klaar bent met het invoeren om de naam op te slaan. 4 Manueel instellen [ Kanaal 36] Frequent. [291. 25MHz] [E36 ] Naam Kleur systeem [ PAL] Audio systeem [ B/G] [ uit] Overslaan OK M Terug E Einde 5 In te stellen item Kanaal Frequent. Naam Kleur systeem Audio systeem Overslaan Druk op END als u klaar bent. Omschrijving De kanaalstand verandert naar het hogere of lagere kanaal. De ontvangbare frequenties hangen mede af van het TV systeem, de plaats waar u het toestel gebruikt en het bereik. vijf tekens) Kleursysteem TV systeem Kanaalnummers met een "(·)(rood)" teken aan de linkerkant zijn ingesteld op Overslaan. Keuze/Instelbereik 0 ­ 199 044 ­ 859 (MHz) A ­ Z, +, -, . , /, !, (spatie) 0 ­ 9 Auto, PAL, SECAM B/G, I, D/K, L, Auto* aan uit * "Auto" verschijnt alleen in "Audio systeem" , als het "Kleur systeem" ingesteld is op "Auto". Opmerking: · Afhankelijk van het kleur systeem van de kanalen kan het overschakelen tussen de kanalen langzaam gaan. Wilt u het overschakelen van kanalen versnellen, stel dan "Auto" in "Kleur systeem" in op het huidige ontvangstsysteem (PAL of SECAM). 24 Handige functies (vervolg) Programma's (vervolg) [3] Sorteren U kunt de kanaalnummers voor de diverse kanalen veranderen als u dat wilt. </> WIDE BRIGHT 1 2 TEXT ROTATE T HOLD SUBTITL E SUBPAGE REVEAL Voer de stappen 1 en 2 onder [1] Automatisch zoeken uit en open het "Programma's" scherm. Druk op ]/[, selecteer "Sorteren" en druk vervolgens op OK om het "Sorteren" scherm te openen. Druk op ]/[ en/of </>, selecteer het gewenste kanaal en druk vervolgens op OK om te sorteren. · Als u op OK drukt, schakelt u de verplaats-functie in Verschuiven. Druk op ]/[ om het op dit moment geselecteerde kanaal te verplaatsen naar een ander kanaalnummer. Het eerder geselecteerde kanaal verwisselt van plaats met het kanaal op het nu geselecteerde kanaalnummer. Druk nog eens op OK om de verplaats-functie af te sluiten. Programma's Automatisch zoeken Manueel instellen Sorteren Progr. geheugen wissen Naam inv. /verand. OK END E MENU OK SOUND MENU END M Terug E Einde M ]/[ 3 Sorteren 0 1 2 3 4 5 6 7 OK CH OK S 01 S 06 S 08 S1 0 S11 E 03 E 05 E 06 8 9 10 11 12 13 14 15 E0 9 E10 E11 E36 E37 E38 E50 E53 M 16 E54 17 E56 18 E57 19 20 21 22 23 E Terug Einde TV/VIDEO 4 Druk op END als u klaar bent. [4] Progr. geheugen wissen U kunt individuele kanalen of een reeks kanalen tegelijk wissen. 1 2 Voer de stappen 1 en 2 onder [1] Automatisch zoeken uit en open het "Programma's" scherm. Druk op ]/[ en/of </>, selecteer het kanaal dat u wilt wissen en druk vervolgens op OK. [. . . ] · Er zijn goede en slechte plaatsen met betrekking tot de kwaliteit van de golf, afhankelijk van de invloed van obstakels en reflectoren. · Staat de zender van de videobesturing in de richting van de infraroodontvanger van de afstandsbediening van de videorecorder?· Werkt de videorecorder als de afstandsbediening direct gericht wordt op de videorecorder?(Als de videorecorder nog steeds niet werkt, kan het zijn dat de batterij van de afstandsbediening leeg is. ) Zie blz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP LC-15L1E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP LC-15L1E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag