Gebruiksaanwijzing SHARP LC-121M2E/150M2E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP LC-121M2E/150M2E. Wij hopen dat dit SHARP LC-121M2E/150M2E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP LC-121M2E/150M2E te teleladen.


SHARP LC-121M2E/150M2E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (888 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP LC-121M2E/150M2E annexe 1 (4337 ko)
   SHARP LC-121M2E/150M2E OPERATION MANUALGBDEFRITESSE (4337 ko)
   SHARP LC-121M2E/150M2E (4337 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP LC-121M2E/150M2E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/ EEG. Quest'apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC come emendata dalla direttiva 93/68/EEC. Este equipamento obedece às exigências das directivas 89/336/CEE e 73/23/CEE, na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE. Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/CEE. [. . . ] Onderhoud--Probeer beslist niet zelf onderhoud aan het toestel uit te voeren. U wordt mogelijk aan hoogspanning of andere gevaren blootgesteld wanneer u de afdekkingen of panelen van het toestel verwijdert. Reparatie--Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en laat het toestel door een erkend vakman repareren indien een van de volgende punten van toepassing zijn: a. Wanneer er water, vloeistof of een voorwerp in het toestel is gekomen. Wanneer het toestel niet juist, zoals in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven, werkt. Gebruik geen andere regelaars dan de in deze gebruiksaanwijzing beschreven regelaars. Een onjuiste instelling van regelaars die niet in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, kan het toestel ernstig beschadigen waardoor uitvoerige reparatie door een erkend vakman nodig zal zijn. Het toestel moet mogelijk worden gerepareerd indien de werking niet normaal is. Vervangen van onderdelen--Zorg dat de juiste onderdelen, als gespecificeerd door de fabrikant, of met dezelfde karakteristieken en prestaties als de originele onderdelen, worden gebruikt wanneer bepaalde onderdelen moeten worden vervangen. Het gebruik van andere onderdelen kan brand, een elektrische schok en/of andere problemen veroorzaken. Controle voor de veiligheid--Na het uitvoeren van onderhoud of reparatie moet de vakman een controle uitvoeren zodat u bent verzekerd van een goede en veilige werking. De spanningsindicator springt op groen. SELECT LCD MONITOR NL LC-121M2E/150M2E(05-10)Dut. p65 9 01. 10. 4, 11:39 AM 9 Menuonderdelen kiezen Menuonderdelen kiezen · Met deze LCD-monitor kunt u het in-beeld-display (OSD) gebruiken om het beeld en het geluid te regelen en andere functies in te stellen. Kies het gewenste menuonderdeel door de onderstaande stappen op te volgen en raadpleeg vervolgens de aangegeven bladzijde voor nadere bijzonderheden. ON/OFF MUTE MENU SELECT VOL (+)/( ) MENU 1 2 Druk op MENU om het menuscherm (MENU) te laten verschijnen. Druk op SELECT (])/([) om het gewenste menuonderdeel te kiezen. · De cursor gaat omhoog of omlaag. 12 en 13) BEELD(AV1) CONTRAST KLEUR ZWART NIVEAU SCHERPTE ROOD-BLAUW GROEN KLEUR SYSTEEM RESET KEUZE: [ 30] [ 0] [ 0] [ 0] [ 0] [ 0] [ AUTO] AV INPUT VOL VOL SELECT SELECT (])/([) 3 4 Druk op VOL (+)/(­) om uw keuze te bevestigen. Druk opnieuw op MENU om het menuscherm te verlaten. MENU BEELD EIGENSCHAPPEN TAAL ENTER: ­VOL+ UIT: MENU (Blz. 14 en 15) EIGENSCHAPPEN HELDERHEID OMHOOG RECHTS/LINKS BLAUW BEELD AV1 AV2 IN/UIT UIT. TIMER [HELDERHEID ] [NORMAAL ] [NORMAAL ] [UIT ] [NORMAAL ] [IN ] [­ ­ ­ BEWAREN] LCD MONITOR KEUZE: INSTEL: ­VOL+ UIT: MENU (Blz. 11) KEUZE: ENTER: ­VOL+ UIT: MENU TAAL ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL SVENSKA Opmerkingen: I De menuonderdelen op het scherm verschillen overeenkomstig de gemaakte instellingen. I Om terug te keren naar het oorspronkelijke scherm, drukt u tijdens weergave van het menuscherm of een willekeurig instelscherm op MENU. Het oorspronkelijke scherm keert ook terug wanneer er gedurende 30 seconden geen toetsen zijn ingedrukt. De waarden en instellingen die u hebt gewijzigd voordat het oorspronkelijke scherm terugkeerde, worden als zodanig in het geheugen opgeslagen. KEUZE: UIT: MENU * Omwille van de leesbaarheid zijn de hierboven weergegeven indicaties op het scherm groter afgebeeld dan in werkelijkheid. 10 NL 10 01. 10. 4, 11:39 AM LC-121M2E/150M2E(05-10)Dut. p65 Instellingen maken Instellen van de gewenste taal (TAAL) U kunt ook MENU op de LCD-monitor gebruiken om de gewenste taal in te stellen. ON/OFF MUTE MENU SELECT VOL (+)/( ) MENU 1 2 Druk op MENU om het menuscherm (MENU) te laten verschijnen. Druk op SELECT (])/([) om de cursor te verplaatsen naar TAAL en druk daarna op VOL (+)/(­) om het beeld-instelscherm (TAAL) te laten verschijnen. MENU BEELD EIGENSCHAPPEN TAAL AV INPUT VOL VOL SELECT SELECT (])/([) KEUZE: ENTER: ­VOL+ UIT: MENU 3 LCD MONITOR Druk op SELECT (])/([) om de gewenste taal te laten verschijnen. [. . . ] I Gebruik als kabel een in de handel verkrijgbaar video- en audiosnoer. I Maak de audiokabel los wanneer u de videokabel (BNC TYPE) aansluit op of losmaakt van de VIDEO ingangsaansluiting. I Gebruik de aansluitingen AV 1/2 IN alleen voor de ontvangst van video- en audiosignalen. I Voor nadere bijzonderheden over het gebruik en de aansluiting van externe apparatuur dient u de bijbehorende gebruiksaanwijzingen te raadplegen. 16 NL 16 01. 10. 4, 11:37 AM LC-121M2E/150M2E(16-24)Dut. p65 Aansluiting van externe apparatuur (vervolg) Aansluiten op een DVD-speler (COMPONENT aansluiting) AV 2 IN/OUT AUDIO R L VIDEO R AUDIO L VIDEO AV 1 IN COMPONENT Y PB(CB) PR(CR) POWER INPUT DC12V Naar AUDIO ingangsaasluiting Audiokabel Naar de COMPONENT aansluiting Videokabel (BNC TYPE) Naar audiouitgangsaansluiting Naar de COMPONENT aansluiting Audio (R) Audio (L) Y PB (CB) PR (CR) DVD TUNER/BAND AUX 1 AUX 2 AUX 3 SURROUND ON/OFF DVD-speler Opmerking: I Om te kijken naar het videobeeld van de component die op AV 1 IN is aangesloten, gebruikt u de EIGENSCHAPPEN-instelling om AV1 in te stellen op COMPONENT (zie blz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP LC-121M2E/150M2E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP LC-121M2E/150M2E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag