Gebruiksaanwijzing SHARP IM-DR420H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP IM-DR420H. Wij hopen dat dit SHARP IM-DR420H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP IM-DR420H te teleladen.


SHARP IM-DR420H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1514 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP IM-DR420H (1325 ko)
   SHARP IM-DR420H (1325 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP IM-DR420H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Audiovisuellt material kan innehålla upphovsrättsarbete som inte skall mångfaldigas utan tillstånd av copyrightinnehavaren. Il materiale audio-visivo che fosse soggetto a copyright non può essere registrato senza l'autorizzazione del possessore del copyright. Audio-visueel materiaal kan worden beschermd door auteursrechten, in welk geval het niet mag worden opgenomen zonder de toestemming van de auteursrechthouder. Zie voor nadere informatie de betreffende wetten in het land van gebruik. [. . . ] Waarschuwing voor 4 keer de normale opnametijd (LP4) Er wordt een speciale compressiemethode gebruikt voor een 4 keer zo lange opname. Gebruik de stereo of LP2 opnamefunctie voor een optimale kwaliteit. N-20 IM-DR420H TINSZ0960AWZZ 03/7/22 IM-DR420H_SEEG_N. fm -Geavanceerde opname- Opmerkingen: " Bij mono-opname wordt het geluid van de rechter- en linkerkanalen gemengd. U hoort het geluid dan stereo via de oortelefoon maar het geluid wordt mono opgenomen. " Fragmenten die met de 2 keer en 4 keer normale opnametijd werden opgenomen, kunnen niet met apparatuur worden weergegeven die deze functies niet hebben. Bij weergave met dergelijke apparatuur zal geen geluid worden weergegeven. (De bediening op het display verschilt per toestel. ) " Mono-opgenomen fragmenten kunnen niet worden afgespeeld indien de apparatuur niet voor mono-weergave geschikt is. !Meer over de opnamefunctie U kunt voor opname de stereofunctie, 2 keer de normale opnametijd, 4 keer de normale opnametijd en de monofunctie kiezen. De beschikbare tijd voor opname varieert afhankelijk van de opnamefunctie. Bij gebruik van een 80 minuten minidisc voor opname, kunt u de volgende functies voor opname van fragmenten gebruiken: Aanduiding Opnamefunctie Opnametijd IM-DR420H Geavanceerde opname (vervolg) !Geluidsweergave gestuurde opname De opname start of pauzeert automatisch al naar gelang er geluidssignalen van de aangesloten stereo-installatie worden ontvangen (synchroonopname). NEDERLANDS 7 8 Druk op de MENU/ENTER toets. Kies de opnamefunctie (stap 4, bladzijde 19) en druk op de MENU/ENTER toets. " Afhankelijk van de aangesloten stereo-installatie worden de fragmentnummers mogelijk niet juist aangebracht. NEDERLANDS Handige functies -Geavanceerde opname- Langer dan 1 seconde Stilte Eerste fragment Tweede fragment !Meer over de bemonsteringswaarde-converter Deze draagbare MD heeft een bemonsteringsfrequentieconverter zodat digitale radio-uitzendingen en DAT-cassettes kunnen worden opgenomen. 2. Wanneer u opneemt van een CD of een minidisc via de digitale aansluiting, zullen de fragmentnummers worden aangemaakt op dezelfde punten als op die CD of minidisc (gesynchroniseerde markeringsfunctie). !Opmerking voor digitale opname U kunt een minidisc waarop een digitale opname van bijvoorbeeld een andere minidisc of DAT-cassette is gemaakt niet nogmaals digitaal kopiëren. Het SCMS (Serial Copy Management System) beperkt het aantal digitale opnamen ter bescherming van de auteursrechten. Analoge opname is in dit geval wel mogelijk. Digitale signalen Digitaal opgenomen minidisc Opname niet mogelijk Weergavekant Eerste fragment Tweede fragment Derde fragment Fragment A Fragment B Fragment C Eerste fragment Tweede fragment Derde fragment Fragment A Fragment B Fragment C Opnamekant " De fragmentnummers worden bijvoorbeeld door ruis soms niet op de juiste plaatsen gemarkeerd. " De fragmentnummers van de weergavebron komen mogelijk niet overeen met de fragmentnummers die op de minidisc worden gemarkeerd. CD-speler, MD-speler, etc. Digitale verbinding Digitale verbinding N-23 IM-DR420H TINSZ0960AWZZ 03/7/22 IM-DR420H_SEEG_N. fm Veranderen van standaardinstellingen Tijdens de stopfunctie. . . IM-DR420H !Pieptoon U kunt de pieptoon die u ter bevestiging hoort na een druk op een toets ook uitschakelen. NEDERLANDS 1 2 3 4 5 Druk op de of toets om het menu te kiezen. Druk op de of derdelen te kiezen. toets om de in te stellen on- Druk op de MENU/ENTER toets. MENU IN TE STELLEN ONDERDEEL BEEP ON* BEEP OFF A-PLAY ON* A-PLAY OFF Pieptoon Stilte Ingesteld. Geannuleerd. Wat is de energiebesparingsfunctie? Tijdens weergave wordt maximaal 40 seconden (stereo) qua muziekinformatie opgeslagen. De automatische energiebesparingsfunctie stelt deze opslagtijd tussen 5 en 40 seconden om het stroomverbruik te beperken. [. . . ] " U probeert op te nemen op een MD in het toestel die alleen geschikt is om afgespeeld te worden. " Omdat er op dit moment een fragmentnummer wordt opgezocht of aangemaakt, is het toestel niet in staat uw commando uit te voeren. (Monteer het fragment met het toestel waarmee het was opgenomen. ) POWER?DISC " Een disc wordt afgespeeld waarop andere data dan muziek is opgenomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP IM-DR420H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP IM-DR420H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag